Kenniscentrum Reeën
Kenniscentrum Reeën

Reeën komen in heel Nederland voor. Telkens als wij er één zien raken we in de ban van het dier en ontstaan er vragen. Dat is een mooie aanleiding om ons meer te verdiepen in het dier en de omgeving waarin het leeft.

Daarnaast worden reeën sterk beïnvloed door het scheiden van natuur en mens. Door kennis over uw leefomgeving, natuur en natuurbeheer kunt u die grens meer of minder scherp maken. De overdracht van die kennis is complex en omvangrijk.

Het meest tot uiting komt die keiharde scheiding als landbouwproductie plaatsvind terwijl nesten en jonge dieren in het lange gras liggen en gedoemd zijn het onderspit te delven. Dit geldt voor talloze wilde dier- en plantensoorten. Het helpt om dan de verschillende situaties in kaart te brengen en oplossingen te zoeken. De kern daarvoor is kennis over de wilde dieren en hun leefomgeving.
 

Sinds 2006 spant Kenniscentrum Reeën zich in om die afstand tussen natuur en mens te doorbreken. Dat doet zij door gericht en vanuit één diersoort, het ree, de kennis en ervaringen op www.over-reeen.nl te delen.


Natuur, natuurbeheer en kennis daarover leveren zijn zaken van een lange adem. We hopen dat u ons helpt om Kenniscentrum Reeën dat inzicht te laten bieden in natuurbeheer.

Afbeelding: Samenleven met reeën


Het internet is een belangrijk gereedschap voor Kenniscentrum Reeën. Uit het beheer van de website www.over-reeen.nl is Stichting Kenniscentrum Reeën, ontstaan. In de Statuten Stichting Kenniscentrum Reeën 2013 staat wat het doel van de stichting is:

  • Het vergaren en verspreiden van de kennis over reeën en het behoud en het beheer van hun leefomgeving.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting bereikt haar doelen door:

  • Het verzamelen, digitaliseren en ontsluiten van kennis:
  • Het initiëren, begeleiden en stimuleren van onderzoek naar reeën en hun leefomgeving.

Deze doelstelling is niet te halen zonder voldoende waardering. Waardering krijgen wij doordat u uw belangstelling toont, de samenwerking zoekt en ons stimuleert bijvoorbeeld doordat u middelen beschikbaar stelt.

Op de pagina's Steunen en Partner leest u de mogelijkheden om Kenniscentrum Reeën te steunen. En natuurlijk kunt u ook contact met Kenniscentrum Reeën opnemen.

Ikoon: envelop