Kenniscentrum Reeën

Om het doel van het Kenniscentrum Reeën te halen worden kosten gemaakt. De volgorde van financieren is bepaald door de Raad van toezicht. De volgorde is:

 • Hosten webomgeving
 • Beheer stichting
 • Projecten:
  • Vreemdmaken
  • Eenvoudig Wildwaarschuwing Systeem (EWS)
  • Drones redden reeën en weidevogels
  • Ree geleidende maatregelen langs wegen
  • Randenbeheer
Tekening: Reeën

De kosten

Hieronder staan de uitgaven bijgewerkt tot 01-03-2017. Wat je niet ziet is de steun die wij ontvingen van onze volgers en leveranciers in de vorm van uren, transport, beschikbaar stellen van middelen. De lijst van personen die dit deden loopt inmiddels in de tientallen. Hartelijk dank voor al die steun!

 Post   

 Raming 

 Uit    

 In     

 Bank  

Hosten website

- 750

     - 764

0

 

Beheerkosten stichting

- 250

      0

  35

 

Projecten

 

 

 

 

Vreemdmaken

- 250

 -     0

   0

 

EWS

- 250

   - 167

   0

 

Drones

- 250

 -    50

    0

 

Saldo 2017

-1750

-  981

    35

0

Saldo 2016

-2250

-1568

    0

0

Saldo 2015

-2000

-1237

    35

0

Saldo 2014

-1500

-2133

 2101

32

Saldo 2014

-1500

-1265

 1373

108

Het Kenniscentrum Reeën is voor de Belastingdienst geen algemeen nut beogende instelling. En er is geen sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting, inhoudingsplicht voor de loonheffingen of belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Kortom we zetten ons vrijwillig en onafhankelijk in voor reeën.

Het Kenniscentrum Reeën wil echter wel graag een erkende, algemeen nut beogende instelling zijn. Want zodra die ANBI-verklaring is gegeven is steun geven aan Kenniscentrum Reeën fiscaal voordelig. Die steun is nodig om de projecten groots op te kunnen pakken.

Zie je voor je wat er beter kan met Kenniscentrum Reeën? Wordt dan partner. Meld je aan. We gaan graag met je aan de slag.