Door: Herzo van der Wal

Laat zien wat je doet!
In bijna heel Nederland zoeken beheerders van natuur en de daarin levende diersoorten naar een balans tussen ecologische hoeveelheden reeën en economisch verantwoorde hoeveelheden reeën. Die inzet en kennis verspreidden zij voorheen bij trofeeënshows en tegenwoordig op beheertentoonstellingen. Steeds wordt getoond welke maatregelen zijn genomen en welke kennis daarbij belangrijk is. Daarnaast is het belangrijk geworden aan te tonen dat de beheervorm die is gekozen niet slecht is voor mens, leefomgeving en dier.

De grote winnaar van het gevoerde beheer zijn de reeën die blijven leven en zich kunnen voortplanten en het leefgebied uitbreiden. Er komt namelijk jaarlijks ruimte om de nakomelingen groot te kunnen brengen. Duizenden reeën worden gedood in het verkeer en door jagers. Jagers omdat faunabeheerders zich liever zo laten noemen. Zodat omstanders meteen weten wat dat betekent.

Zonder die gedode reeën is de kans dat een ree plotseling voor u opdoemt en dat u slachtoffer wordt van samenleven met reeën veel groter dan nu. Nu plukken zowel de reeën als u van de huidige vorm van populatiebeheer en heeft u meer kans gekregen dat u enkele rustig laveiende reeën ergens in het Nederlandse landschap ziet staan.