Denk eens mee met de ree

 

Lezing in het Natuurmuseum Nijmegen

Het gaat goed met de ree, en ook weer niet. Hoe is het voor een ree om te leven met de risico's van afschot, aanrijding en andere menselijke beheersmaatregelen? Op dinsdag 6 september is er in het Natuurmuseum Nijmegen vanaf 20.00 uur een lezing over dit vraagstuk. De lezing duurt ongeveer twee uur met pauze. De toegang is € 3,50 per persoon (inclusief consumptie). Vrienden van het Natuurmuseum betalen € 2,00.

De ree is een beschermde diersoort in Nederland. In een halve eeuw is de reeënstand vervijfvoudigd naar ruim 100.000. Ondanks de vele ecoducten neemt het aantal aanrijdingen met reeën nog steeds toe, naar op dit moment zo'n 10.000 per jaar. Onder meer door afschot wordt geprobeerd reeënpopulaties in evenwicht te brengen met de draagkracht van hun leefgebied, om negatieve invloed op gezondheid, veiligheid, natuur en landbouw te beperken.

afbeelding: Ree springt over lang grasNatuurbescherming brengt altijd dilemma's met zich mee. Hoe weeg je de verschillende belangen van mens en dier?

In de lezing leggen twee professionele beheerders vanuit hun eigen praktijk en verantwoordelijkheid uit hoe zij de afweging maken. Ze nodigen het publiek uit om hierin kritisch mee te denken.

Olga van de Veer is adviseur natuur en landschap van de provincie Gelderland. Zij geeft de eerste inleiding en belicht de ree vanuit landelijk en provinciaal perspectief. Welke maatregelen worden momenteel  in Gelderland langs rijkswegen genomen ter voorkoming van aanrijdingen van wild?

Peter de Beijer is jachtopziener in het Circul van Ooij. Hij zoomt in zijn inleiding in op de lokale situatie. Welk beheer en welke maatregelen zijn in de Ooijpolder aan de orde? Hoe is het verloop in de reeënstand door de tijd? En hoe verhoudt zich dit met de ontwikkelingen in natuur en landschap in het gebied?

Graag vooraf aanmelden via info@natuurmuseum.nl of telefonisch: 024 - 3297070.

Het Natuurmuseum Nijmegen is gevestigd in de Gerard Noodtstraat 121 te Nijmegen, telefoon 024 - 3297070. Kijk voor meer informatie op www.natuurmuseum.nl.

Noot voor de redactie: De meegestuurde foto van een ree is rechtenvrij te gebruiken, onder naamsvermelding van de fotograaf: Dick Pasman. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pr-medewerker Maarten van de Ven, telefoon 024-3297070 of via pr@natuurmuseum.nl.