Kenniscentrum Reeën

Het onderzoek aan zwarte reeën helpt ons reeën, in het algemeen, beter te kennen. Hoogst waarschijnlijk, want we stellen als mensen, wel dat we veel weten van natuur, maar vaak blijkt dat we ook nog heel vaak gewoon in ons hemd worden gezet door de natuur. Daar proberen wij wat aan te doen!

Icon: Contactformulier Kenniscentrum Reeën

Klik op de envelop als u contact met ons wilt opnemen om een waarneming door te geven c.q. data heeft die mogelijk antwoord geeft op onderstaande vragen. Wij nemen dan contact met u op.

Afbeelding: Zwart ree steekt tong uit


Uit de monsters, die eerder in het onderzoek naar zwarte reeën zijn genomen, is naar voren gekomen dat, in tegenstelling tot de verwachting, er weinig rode reeën met zwarte kenmerken in de genen zijn, gekomen uit de gebieden waar zwarte reeën zijn bemonsterd. Men zoekt nu naar een verklaring voor dat verschijnsel.

"Lieber Herzo, endlich kann ich mich wieder melden und Neuigkeiten mitteilen. Die genetischen Untersuchungen sind weitgehend abgeschlossen und wir haben – wie es sich abzeichnet – sehr gute Ergebnisse erhalten. Bis zum Ende des Jahres wollen wir den Bericht/ein Manuskript fertig stellen. Die schwarzen Rehe lassen sich – wenn man nur genügend viele Rehe untersucht und viele statistische Berechnungen durchführt – gut von den braunen Rehen trennen. Der Anteil der Heterozygoten ist rein rechnerisch „zu gering“." 

...omwille van onze vragen aan u, laten laten we een passage weg omdat dit uw kennis kan beinvloeden...

"Bei der Beantwortung dieser Fragen bitte ich um Ihre Hilfe. Aus den überlassenen Unterlagen kann ich das Gewicht der Rehe entnehmen. Ich werde versuchen die Durchschnittsgewichte für braunes Rehwild – unter Berücksichtigung des Alters – zu ermitteln. Haben Sie Durchschnittsgewichte für braunes Rehwild in den Niederlanden für die Altersstufen Kitze – 1 jährig – mehrjährig? Gibt es regionale Unterschiede? Gibt es Auswertungen aus den Niederlanden über schwarzes Rehwild nach Körpergewicht?

Gibt es Unterlagen, Berichte darüber, ob schwarzes Rehwild von braunem Rehwild verdrängt/gejagt wird? Paart schwarzes Rehwild vornehmlich mit schwarzem Rehwild und braunes Rehwild mit braunem Rehwild? Gibt es Beobachtungen/Berichte darüber? Jagen braune Böcke schwarze Böcke oder spielt die Körperstärke die entscheidende Rolle? Welche Beobachtungen gibt es? Hält sich schwarzes Rehwild eher getrennt von braunem Rehwild, d.h. schwarzes Rehwild lebt in einem Teil des Revieres und braunes Rehwild in einem anderen Teil des Revieres? Hält sich schwarzes Rehwild mehr im Wald auf ?

Wir suchen nach einer Erklärung, warum der Anteil der Heterozygoten geringer ist als nach der statistischen Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Dafür muss es einen Grund geben. Ich vermute im Verhalten von braunen und schwarzen Rehen zueinander. Daten, die dies belegen oder auch widerlegen sind für die Interpretation der Ergebnisse ganz wichtig. Können Sie helfen?

Viele Grüße aus Bonn

Walburga"

Dus heeft u een waarneming van een ree met opvallend gedrag gezien, met name in relatie met zwarte reeën dan kunt u dit melden via ons contactformulier. U bereikt dit door klikken op de onderstreepte tekst of de envelop!

In de afgelopen jaren heeft het Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (Mevr. Dr. Walburga Lutz ) onderzoek gedaan naar herkomst van zwarte reeën. Daarvoor zijn monsters van reeën uit Noord-Rijnland-Westfalen geanalyseerd en genetische verschillen tussen zwarte en 'normaal 'gekleurde' reeën vastgesteld.

Aan dat onderzoek heeft Kenniscentrum Reeën bijgedragen om door vergelijkingsmateriaal in Nederland te verzamelen en de contacten in Nederland te leggen. We hebben daarin drie sporen gevolgd.

Monsters nemen verzamelpunten reeën
Het monsters nemen op verzamelpunten (zwarte) reeën bestond uit het nemen van monsters uit reeën op verzamelplaatsen van, voor consumptie bestemde, reeën. Dit heeft 162 monsters opgeleverd.

Monsters nemen door individueel benaderde monsternemers
Via bemiddelen naar Dutch Wildlife Healt Center (contact M. Montizaan) zijn beheerders van gebieden waar zwarte reeën voorkomen benaderd om monsters te nemen. Deze monsters gingen rechtstreeks naar de Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung.

In kaart brengen waarnemingen zwarte reeën
Deel van het onderzoek was of de bemonsterde reeën uit het verspreidingsgebied van zwarte reeën komen. Om deze vraag te beantwoorden zijn daarom meldingen van zwarte reeën verzameld en per gemeente in kaart gebracht. In de tijd heeft Kenniscentrum Reeën zo een verspreidingskaart van zwarte reeën in Nederland. Die zij voortdurend bijwerkt op basis van meldingen van haar volgers.

Afbeelding: Kaart Kenniscentrum Reeën - Verspreidingsgebied zwarte reeën

Het onderzoek aan zwarte reeën helpt ons reeën, in het algemeen, beter te kennen.

Met enige regelmaat leveren kennisinstituten uitkomsten van onderzoeken die van betekenis zijn voor reeën en/of hun leefomgeving. Deze bronnen voor het Kenniscentrum Reeën geven in artikelen of vakbladen en tegenwoordig op internet, informatie over recent onderzoek.

Allereerst voeren de universiteiten een deel van dit onderzoek uit in allerlei onderzoeksprogramma’s. Bijvoorbeeld kunt u een dood gevonden ree laten onderzoeken bij het Dutch Wildlife Healt Centre. Of melden bij de Voedsel en Waren Autoriteit die het karkas via Central Veterinary Institute (CVI) vestiging Lelystad laat onderzoeken.

Wageningen Research Centre doet veel onderzoek naar grote wilde hoefdieren en hun interactie met de samenleving. De leerstoelgroep Resource Ecology doet daarin specifiek onderzoek naar de manier waarop dieren in het wild leven en hun effect op de leefomgeving.

In het buitenland is onderzoekt het Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) in het bijzonder Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung veel onderzoek naar reeën en samenleven met reeën.