Laad de video: Drone als natuurbeschermer, Wildlife preservation by drone
https://www.over-reeen.nl/Portals/0/video/drones_redden_reeen_420.jpg
Produced by: Wouter Borre Productions
Kenniscentrum Reeën

Deze wens van Kenniscentrum Reeën staat niet op zichzelf! Kenniscentrum Reeën streeft sinds 2012 naar de inzet van drones met warmtedetectie in Nederland. Zij ontdekten toen namelijk dat deze drones effectief en efficiënt slachtoffers van natuurwerkzaamheden weten te voorkomen. Sindsdien spant het Kenniscentrum Reeën zich in om deze techniek beschikbaar te krijgen.

Zo hebben zij in de regio Vorden in 2016 een praktijktest georganiseerd. De uitkomst was zo positief dat zij in 2017 een bijeenkomst organiseerde met de titel “Drones redden reeën en andere dieren”. In beide gevallen zijn de bevindingen op deze website, Twiter en Facebook gedeeld. Het resultaat van de bijeenkomst was het beschikbaar stellen van de kennis en ervaring het resultaat ‘Natuurdrone op de Kaart’ met daarop de locaties waar dergelijke drone-teams beschikbaar zijn in heel Nederland vindt u bij ons.

Een erkend drone-team is voor Kenniscentrum Reeën een combinatie van gecertificeerde vliegers met de juiste middelen. Inmiddels wordt daarom hard gewerkt om de kennis op te doen die nodig is om de hulp met een natuurdrone te kunnen en mogen bieden.

Poster: Voorkomen maaislachtoffers


Jaarlijks wordt een ontelbaar aantal dieren slachtoffers van werkzaamheden in het buitengebied zoals maaien van gras en ruigte langs bermen en weilanden. Daaronder zijn reekalfjes maar ook nesten met vogels.


Dit is deels te voorkomen door vooraf de te bewerken percelen af te zoeken en beschermende maatregelen te treffen. Het werk gebeurt door vrijwilligers en professionals die zijn geïnformeerd door de opdrachtgever over wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Dat kost erg veel tijd en gaat lang niet altijd goed.

Voor dit arbeidsintensieve zoeken zijn sinds enkele jaren warmtesensoren beschikbaar die onder een drone hangen. Systematisch vliegt de drone over het perceel en spoort warme plekken op zoals dieren en nesten. Dit bespaart veel manuren waardoor snel een veel groter gebied gecontroleerd kan worden.

De gemeente Bronckhorst in het bijzonder het dorp Vorden is met haar natuurschoon sinds begin vorige eeuw de bakermat van het beheer van reeën in Nederland.

Kenniscentrum Reeën is gevestigd in Vorden en maakt zich sinds 2008 ook sterk om slachtoffers van maaien in haar werkgebied te voorkomen. Onderdeel van haar doel is het aanschaffen en gebruiken van een natuurdrone rondom Vorden.

Het doel van dit project is om voor maart 2019 minimaal één drone-team beschikbaar te krijgen in de omgeving van Vorden.

Zo’n drone-team bestaat uit:

 • Een duidelijke werkwijze
 • Ten minste één vaardige dronevlieger
 • één geregistreerde drone
 • één verzekering van drone-team
 • communicatie en -middelen

De totale onkosten worden geraamd op € 10.000,- in drie jaar met een eerste investering van € 5.000. Dat loopt inmiddels op nu we binnen de gemeente contact krijgen met belangstellenden en andere initiatieven. Het project wordt gewaardeerd door de gemeente Bronckhorst, naast gelegen WBE's, verenigingen voor agrarische natuurbeheer en soortenbescherming. Daardoor blijken meerdere drone-teams nodig om aan de vraag te voldoen en worden er andere eisen aan de drone, sensoren en software gesteld.

Overleg grondgebruiker met drone-team


Om dit doel te bereiken stelt Kenniscentrum Reeën haar bestaande organisatie, netwerk, kennis en communicatiemiddelen beschikbaar.

En hoopt zij op uw financiële steun door:

 • Doel gerichte donaties/ giften
 • Onkosten vergoedingen voor de vluchten

Het beoogde eindresultaat is een stabiele organisatie van één of meer drone-teams die over langere tijd slachtoffers onder wilde dieren door activiteiten van mensen probeert te voorkomen.

De hulp die Kenniscentrum Reeën gaat leveren is:

 • Advies rond inzet voor drone voor het doel en het gebied
 • Signaleren, stimuleren en eventueel coördineren van verbeteringen
 • Verbinden van vraag en aanbod

De hulp die het drone-team per hectare gaat leveren is een vlucht uitvoeren. Zo’n vlucht bestaat uit:

 • Vlucht voorbereiden
 • Vluchtplan/missie maken
 • Wel of niet vliegen en opsporen
 • Advies uitbrengen

Als beoogde gebruikers van het drone-team zijn te onderscheiden:

 • Groenbeheerders
  • Natuurbeschermingsorganisaties
   (Gemeente, Waterschap, Provincie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Faunabeheereenheid, Wildbeheereenheid)
  • Particuliere buiten plaatsen
  • Boeren en hun aannemers
  • Agrarisch natuurbeheerders
  • Toezichthouders
  • Weide- en akkervogelbeschermers
  • Jagers
  • Vissers

Natuurlijk zijn ook alle bewoners en bezoekers van onze gebieden, gebruikers die van de beschermde dieren genieten.

Wij vragen daarom van u een bijdrage om dit project te realiseren. U kunt een bedrag storten op bankrekeningnummer NL88 RBRB 0706 6041 64 o.v.v. Een drone voor Bronckhorst eo

U kunt ook helpen fondsen werven. Download: Het plan een drone voor Bronckhorst e.o.!

Alvast hartelijk dank

Projectteam drone voor Vorden e.o.

Bestaande uit:
Klaas Bakker
Herzo van der Wal (tel. 0575-556717)
Paulien Diseraad
Willem Umbgrove

Steun
Doneer via RegioBank
NL88 RBRB 0706 6041 64
of met creditcard via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

VolgKenniscentrum Reeën aanbevelen


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
RSIN: 8531.02.272

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen