Wij hanteren voor de bepaling van de bijdrage in de totale onkosten de volgende uitgangspunten: 1. Basisbijdrage onkosten is €60, waarvoor maximaal 5 hectaren (ha) kunnen worden afgezocht zonder meerkosten. (€50 voor lid participerende WBE) 2. Voor elke ha. meer dan die 5 ha., zijn de kosten € 10 per af te zoeken ha. 3. Voor aanvragen buiten het werkgebied hanteren we een minimum bijdrage van €200,- Hierbij gelden de volgende condities. Je zorgt voor: 1. Het tijdig aanleveren van een plattegrond van de af te vliegen percelen 2. Het informeren van de omwonenden over de voorgenomen dronemissie. 3. Het in veiligheid brengen van dieren door verplaatsen of verjagen. 4. Het vastzetten van de dieren of vreemd maken en/of houden van het afgezochte perceel om te voorkomen dat de dieren zich verplaatsen of teruggaan naar de vindplaats. (Vreemdmaken is het plaatsen van staken met daaraan plastic zakken of linten. Ons advies is de staken te plaatsen ongeveer 15 meter in het perceel en ruimer als 30 meter uit elkaar.).

Het droneteam heeft de rollen piloot en waarnemer. 

De piloot doet ...

De waarnemer doet ...

De veiligstellers zijn de mensen in het veld die de hotspots opsporen en brengen indien van toepassing wat zij vinden in veiligheid brengen.

Het veiligstellen is erg afhankelijk van wat aangetroffen wordt. Reekalfjes red je door ...


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen