Met dank aan Stichting DiNaMo Fonds die €4000 beschikbaar stelde voor ons project. de leden van de WBE IJssel-Oost die vier jaar lang een bijdrage van €250 schenken. De Gemeente Bronckhorst die een subsidie van €2500 inbracht, het bedrijf Prowild dat speciaal voor dit doel €250  beschikbaar stelde, Natuurlijk ook dank voor de bijdragen in de onkosten die we van mensen onvangen als stimulans bij het opsporen van de bedreigde dieren en voor de mensen die zich vrijwillig inzetten.

Kenniscentrum Reeën streeft sinds 2012 naar de inzet van drones met warmtedetectie in Nederland. En zet deze Natuurdrones op de Kaart. Zij ontdekten toen namelijk dat deze drones effectief en efficiënt slachtoffers van natuurwerkzaamheden weten te voorkomen. Sindsdien spant zij zich in om deze techniek en de opgedane kennis beschikbaar te stellen.

Zo heeft zij in de regio Vorden in 2016 een praktijktest georganiseerd. De uitkomst was aanleiding om in 2017 een bijeenkomst te organiseren: “Drones redden reeën en andere dieren”. Het resultaat van die bijeenkomst is het beschikbaar stellen van de kennis en ervaring van drone-teams.

Een erkend drone-team is voor Kenniscentrum Reeën een combinatie van gecertificeerde vliegers met de juiste middelen. Daarom wordt nu ook kennis en ervaring opgebouwd in het beschikbaar krijgen en houden van een natuurdrone voor Vorden e.o.

Kenniscentrum Reeën helpt jou je plan verder in te vullen. Klik daarom op Contactformulier KCR en stel ons je plan voor.

Een drone voor Vorden e.o. is formeel begonnen met:

Poster: Voorkomen maaislachtoffers


Jaarlijks wordt een ontelbaar aantal dieren slachtoffer van werkzaamheden in het buitengebied zoals maaien van gras en ruigte. Daaronder zijn nesten en jongen van grutto, patrijs, haas en het ree.

Dit is deels te voorkomen door vooraf beschermende maatregelen te treffen zoals de te bewerken percelen af zoeken en vreemdmaken. Het werk gebeurt door vrijwilligers en professionals die geïnformeerd zijn door de grondgebruik/eigenaar over wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Die beschermende maatregelen kunnen beter en kosten veel tijd.

Logo KCR


De grondleggers voor Kenniscentrum Reeën (KCR) maken zich sinds 2008 sterk om slachtoffers van maaien te voorkomen. Het leren van de aanschaf en het het gebruik van een drone is daar onderdeel van. Zo starten zij het project: Een drone voor Vorden. Dat al snel uitgroeide tot een plan om vijf drone-teams beschikbaar te krijgen in de hele gemeente Bronckhorst.

Dit arbeidsintensieve zoeken kan veel sneller met een warmtesensor onder een drone. Systematisch vliegt het droneteam de drone over het perceel en spoort warme plekken op zoals dieren en nesten. Dit bespaart veel manuren waardoor snel in een gebied van wel tien hectare, de dieren beschermd worden.

Daarvoor dient door de vrijwilligers hard gewerkt te worden om de kennis op te doen om met een drone een missie te kunnen en mogen uitvoeren. Een erkend droneteam is voor KCR een combinatie van erkende, deskundige natuurbeschermers met de juiste middelen.

Een natuurdrone missie bestaat uit:

 • De vlucht voorbereiden
 • Een vluchtplan maken
 • Advies uitbrengen en 
 • Weloverwogen de dieren opsporen en in veiligheid brengen.

Het doel van het project: Een natuurdrone voor Vorden is om minimaal één droneteam incl. de middelen te krijgen.

Zo’n droneteam heeft tenminste:

 • Een duidelijke werkwijze
 • Een vaardige dronevlieger
 • Een geregistreerde drone
 • Een WA-verzekering
 • Communicatiemiddelen

De totale onkosten van het werk worden per drone geraamd op gemiddeld € 12.000 incl. de inzet. De variatie ontstaat omdat afhankelijk van het doel reeën of nesten van weidevogels er andere eisen aan de drone, sensoren en software worden gesteld.

Om meer flexibel en rendabeler te zijn stelt KCR haar bestaande organisatie, netwerk, kennis en communicatiemiddelen beschikbaar en verzorgd zij:

 • Advies rond inzet van een drone
 • Signaleerd, stimuleren en ondersteund zij droneteams
 • Stelt zij drones en/of sensoren beschikbaar
 • Kwalificeert zij drone-teamleden
 • Verbindt zij vraag en aanbod

Het eindresultaat is een robuuste organisatie van droneteams die over langere tijd slachtoffers onder wilde dieren door activiteiten van mensen probeert te voorkomen.

De beoogde gebruikers van droneteams zijn groenbeheerders die de dieren willen beschermen zoals:

 • Particuliere buitenplaatsen
 • Boeren en hun aannemers
 • Agrarisch natuurbeheerders
 • Overheden (Gemeente, Waterschap, Provincie)
 • Natuurbeschermingsorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Wildbeheereenheden)
 • Toezichthouders
 • Weide- en akkervogelbeschermers
 • Burgers
 • Jagers
 • Vissers

Dat doen zij omdat veel mensen, bewoners, bezoekers en gebruikers van het buitengebied, willen dat de natuur beschermd wordt.

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL88 RBRB 0706 6041 64 t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden onder vermelding van: Een drone voor Vorden eo.

Bij voorbaat dank.

Zonder persoonlijk doel blijken maar weinig mensen bereid te investeren. Neem nou bijvoorbeeld het project als: Een Natuurdrone voor Vorden e.o..

KCR worstelde met de vraag hoe legt zij aan haar verschillend georganiseerde, gebruikers uit wat bereikt wordt met de inzet van een natuurdrone. Wat blijkt, vooral de persoonlijke benadering is direct beloont met donaties en steun betuigingen. Wat volgt zijn de organisaties die dicht bij de initiatiefnemer staan, die de initiatiefnemers kennen.
 
Veel moeilijker wordt het als men verder van de personen, de organisatie en de materie staat. Men moet dan namelijk aantonen met standpunten van andere organisaties dat men met een goede zaak bezig is.

Het meest positief is gereageerd als we informeren over wat wij al weten over de natuurdrone en daarna vragen waar de luisteraar aan denkt als je ons verhaal hebt gehoord. Wat voor een klus deze met de natuurdrone zou willen (laten) uitvoeren. Dan probeerden we tot een plan te komen. Natuurlijk wordt dan bepaald wat de voorwaarden zijn en of deze haalbaar zijn. Het komt voor dat je dan niet dichter bij elkaar komt. Misschien kunnen wij helpen.

Wij vullen ons plan met jou steeds op dezelfde manier in. Dat doen we om samen van te leren. Voor ons is elke klus namelijk een praktijkonderzoek om reeën zo goed mogelijk te helpen. We gebruiken bij het maken van het plan onze werkwijze voor een praktijkonderzoek. Daarin komen doel, middelen en planning aan de orde. We gaan samen kijken wat nodig is. Een voordeel is dat je vooraf weet hoelang je aan elkaar vastzit en wat de kosten en de risico's zijn.

Natuurlijk komt het ook voor dat het plan heel veel op dat van iemand anders lijkt. Dan overwegen we of het efficiënter is de plannen te combineren. En ook kan het zo zijn dat je geen natuurdrone-project wil starten maar onze aanpak en doelen op een andere manier wilt helpen nastreven. Ook daarover kunnen we afspraken maken. Schroom daarom niet stuur ons een bericht of  klik hier op contactformulier KCR of bel ons. Want? Wij zijn al begonnen!

Kijk de video: Drone als natuurbeschermer, Wildlife preservation by drone
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/drones_redden_reeen_420.jpg
https://youtu.be/38PVo4qWGGs
Produced by: Wouter Borre Productions
17-05-2015

 

U kunt ons helpen
door een bijdrage op
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden

Deel


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen