Overzicht

Stimuleer randenbeheerStimuleer randenbeheer

Stimuleer randenbeheer

Beheer van bermen en randen zorgt voor geleidelijke overgang van cultuurgrond via de zoom (met ruigtekruiden of kruidachtige planten), de mantel (waarin struiken domineren) naar het bos (waar bomen domineren).
Voorkom slachtoffers maaienVoorkom slachtoffers maaien

Voorkom slachtoffers maaien

Voorkom slachtoffers maaien beschrijft hoe u voor het maaien en tijdens het maaien van lang gras en ruigte kunt voorkomen dat reeën slachtoffer worden.
Drones redden reeënDrones redden reeën

Drones redden reeën

Drone's helpen bij het efficiënt voorkomen van slachtoffers zoals reeën, weide- en akkervogels door grondgebruik. Wat zijn de aandachtspunten die de aanschaf en inzet van een drone beïnvloeden.
Een natuurdrone voor ...Een natuurdrone voor ...

Een natuurdrone voor ...

Is het resultaat van de usecase: Een natuurdrone voor Vorden. Een burgerinitiatief gestart door Kenniscentrum Reeën om ervaring op te doen met het verkrijgen van een drone+team.
Zet natuurdrones op de kaartZet natuurdrones op de kaart

Zet natuurdrones op de kaart

Natuurdrone's op de Kaart brengt u snel in contact met de plaatselijke coördinator van natuurdrone inzet. Deze helpt bij het efficiënt voorkomen van slachtoffers zoals reeën en grutto's en patrijzen, van modern grondgebruik.
Voorkom wildaanrijdingenVoorkom wildaanrijdingen

Voorkom wildaanrijdingen

Voorkom aanrijdingen met reeën en andere wilde dieren met het eenvoudig wildwaarschuwingssysteem. Geef zo'n wildwaarschuwing en rijd zelf bewust en alert.
Zwarte reeënZwarte reeën

Zwarte reeën

Onderzoek naar herkomst van zwarte reeën. Waaraan Kenniscentrum Reeën heeft bijgedragen door vergelijkingsmateriaal in Nederland te verzamelen en de contacten in Nederland te leggen.

Kenniscentrum Reeën

Onderzoek aan en in de leefomgeving van reeën helpt ons reeën en hun gedrag beter te leren kennen. De conclusies daaruit leiden tot activiteiten van Kenniscentrum Reeën die ons beter met reeën leren samenleven. Deze activiteiten worden projectmatig aangepakt en de resultaten beschikbaar gesteld.

Daarnaast leveren andere kennisinstituten uitkomsten van onderzoeken die van betekenis zijn voor reeën en/of hun leefomgeving. Deze informatie in artikelen vormen voor Kenniscentrum Reeën haar bronnen.

Onderdeel van de onderzoeken is het analyseren van gedrag en karkassen. Bijvoorbeeld kunt u een dood gevonden ree laten onderzoeken bij het Dutch Wildlife Healt Centre. Of het dode ree melden bij de Voedsel en Waren Autoriteit die het karkas via Central Veterinary Institute (CVI) laat onderzoeken.

Wageningen Research Centre doet veel onderzoek naar grote wilde hoefdieren en hun interactie met de samenleving. De leerstoelgroep Resource Ecology doet daarin specifiek onderzoek naar de manier waarop dieren in het wild leven en hun effect op de leefomgeving.

In het buitenland is onderzoekt het Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) in het bijzonder Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung veel onderzoek naar reeën en samenleven met reeën.

Doneer
via RegioBank
NL88 RBRB 0706 6041 64
of met creditcard via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
RSIN: 8531.02.272

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen