Kenniscentrum Reeën

Kenniscentrum Reeën wil de steeds scherpere grens tussen natuur en mens doorbreken. Samen met u reeën en hun leefomgeving beleven!

Heb jij dat ook? Dat als je een ree ziet dat je dan min of meer in de ban komt van de natuur? Begin jij je dan ook af te vragen wat is het van soort dier, wat eet dat dier, is het beschermd, heeft het wel genoeg te eten? Veel mensen weten niet dat we die antwoorden al kennen. Dat weten we niet omdat die kennis door deskundigen ieder op hun eigen manier met hun eigen doel worden verspreid. Dat is jammer want die tijd kunt u wat ons betreft beter besteden aan genieten of beheren van het ree en diens leefomgeving.

Maar goed: Elk ree dat wordt gezien is een kans om mensen meer te betrekken bij natuur en natuurbeheer. En een gelegenheid om de ervaringen en kennis, rondom het ree, te delen met één van de 32 miljoen europeanen die Nederlands spreken. De aard van het ree, de wijze waarop het tussen de mensen leeft en hoe wij met reeën samenleven maakt het wat ons betreft tot een ambassadeur voor gewenst omgaan met natuur. Wij denken ook dan ook dat samenleven met natuur vooruitkijken is, met kennis uit het verleden. Het ree overleeft al ruim 400.000 jaar onder extreme omstandigheden. Daar kunnen we van leren. Wat zijn de 'trucs'?

Het is voor ons daarom logisch dat er een Kenniscentrum Reeën is. Een ingang waarlangs mensen betrokken raken bij natuur en natuurbeheer. Wij hebben zelfs de droom dat over vijf jaar het Kenniscentrum Reeën het bruisend hart is in het delen van kennis en ervaringen over reeën en hun leefomgeving. De gebruikers gebruiken dan de kennis over reeën en hun leefomgeving voor natuurbehoud in ons cultuurlandschap.

Overweeg je nu om de ontwikkeling van Kenniscentrum Reeën te steunen dan kan dat als lid van de stuurgroep, bestuurslid en/of door financieel te steunen. Neem gerust contact met ons op. We gaan dit namelijk graag verder met jou invullen.

Stuurgroep Kenniscentrum Reeën

Het Kenniscentrum Reeën bestaat sinds 2006. Het doel is: Het verzamelen en verspreiden van kennis over reeën, hun leefomgeving en het samenleven met reeën. Om die doelen te bereiken zijn liefhebbers en deskundigen georganiseerd in een stuurgroep, de Raad van Toezicht, van waaruit het bestuur wordt gevormd.

Die organisatie is vastgelegd in de Akte van oprichting en statuten Stichting Kenniscentrum Reeën. De leden van de stuurgroep zijn zelfstandig opererende rechtspersonen. Zij kunnen afhankelijk van de aanmelding een organisatie  vertegenwoordigen. Uit de Raad van Toezicht wordt het bestuur gekozen.

Stuurgroeplid wordt u door contact met ons op te nemen. U vindt onze contactgegevens onderaan elke pagina of u maakt gebruik van ons contactformulier.

Het Kenniscentrum Reeën is ontstaan uit belangstelling voor reeën. Vanaf 2005 is gewerkt aan het digitaal verzamelen en ontsluiten van kennis over reeën. De kennis was versnipperd in organisaties, literatuur, tijdschriften en websites. Dat is een sindsdien voortdurend proces van analyseren en ontsluiten.

Het ree en haar leefomgeving staan voorop. Steeds streven we er naar om het doel van Kenniscentrum Reeën onafhankelijk te houden van andere belangen.

afbeelding: Promotie Kenniscentrum Reeën op Salland Natuur Fair 2014

Het beheer bestond tot 2012 uit een privé initiatief gesteund door Vereniging Het Reewild. In 2012 is de Stichting Kenniscentrum Reeën, als non-profit organisatie opgericht.

Het beheer bestaat uit:

afbeelding: Kenniscentrum Reeën op Salland Natuur Fair 2014
  • Informatie delen, vooruitlopend op jaarlijk sterugkerende vragen.
  • Veranderingen herkennen en onder de aandacht brengen van volgers zodat deze hierop kunnen anticiperen.
  • Wijzigen van beleid en/of inhoud van Kenniscentrum Reeën.

Wij zijn er van overtuigd dat de natuur de snelheid van de landbouw niet kan bij benen. En dat reeën geholpen worden door rust in de natuur, door het vreemd maken en bewust maken. Vreemd maken is onrust veroorzaken voordat het daadwerkelijke negatieve verschijnsel zich voordoet. Bewust maken is, in onze visie, laagdrempelig mensen informeren over de situatie en stimuleren mee te denken in oplossingen. Dat resulteert uiteindelijk in heel precies een proces triggeren of informeren. Sinds 2010 loopt dit proces voor Kenniscentrum Reeën. In 2015 resulteerde dit proces in televisie beelden van door drones geredde reekalfjes, in 2016 een golf aan meldingen en berichten over het negatieve efeect van loslopende honden. Inmiddels zijn met dezelfde visie de projecten aanrijding met wild voorkomen en randenbeheer in cultuur en natuurbeheer gestart.

De grootste uitdaging is dat beheerders afhankelijk zijn van toestemming van grondgebruikers, leden of finaciers bij al hun activiteiten voor natuur. Radicale denkwijzen en principes verstoren daarin de dialoog die nodig is om de scherpe standpunten te verzachten. Zo zal het accepteren van enkele slachtoffers en afschot van wat uiteindelijk als te veel wordt aangeduid resulteren in veel meer wild dieren in het cultuurlandschap.

Daar waar de landbouwproductie niet zo intensief hoeft te zijn en door natuurproductie gecompenseerd wordt zijn er diverse stappen te nemen. Daar kan de boer/natuurbeheerder zelf de juiste stappen nemen.

U begrijpt dat wat wij daarin beteken niet kan zonder middelen. Graag delen we met u ons financieel overzicht, hoe wij de samenwerking met partners hebben ingericht. En gaan we graag met u in gesprek om het Kenniscentrum Reeën haar werkwijze beter te maken. Vanzelfsprekend kan daarbij ook gesproken worden over wederzijds promoten.

De huidige voorziter (Herzo van de Wal) is overtuigd dat faunabeheer wordt gesteund door combinaties van geïntegreerd bosbeheer, agrarisch natuurbeheer, randenbeheer en biotoop herstel. En ook door het toepassen van faunatechniek en verkeersmaatregelen om deze natuur met onze wegen te laten kruisen.

Het ree profiteert daar enorm van. En dat kun je monitoren! Daarmee zijn aantallen en gezondheid van de reeën voor hem het kwik in de thermometer voor gewenst samenleven met natuur.

Het ree is ook daarom een uitstekend uitgangspunt voor een kenniscentrum over faunabeheer.

08-2017 - 1780 volgers
08-2018 - warme douche -> Klaas Bakker
08-2018 - warme douche -> Paulien Diseraad
16-08-2018 - 5 jr. KCR
07-2018 - lokaal team Vorden met project Drone voor ...
05-2018 - 5 leden Raad van Toezicht
05-2018 - warme douche -> Koen Löwik
05-2017 - volgers 1450
01-2016 - warme douche 50 deelnemers bijeenkomst 01-2016 - bijeenkomst: Drones redden reeën en ...
01-2016 - warme douche -> Peter Brandhof, Willem-Paul Bakker
12-2016 - warme douche -> Heidi van Volenhove, Roger Borre
08-2016 - warme douche -> Gerrit Jan Spek
07-2016 - warme douche -> Willem van Lulofs Umbgrove
05-2016 - volgers 1000
02-2018 - warme douche -> Hugo Kornegoor
03-2016 - lancering Eenvoudig Wildwaarschuwingssysteem
03-2016 - warme douche -> Kees Scherpenzeel
01-2016 - volgers 600
07-2015 - Volgers 200
06-2015 - Warme douche -> Jan Kornegoor, Rik Velhorst
06-2015 - Volgers van 900 naar 0
05-2015 - Kenniscentrum te ambitieuze naam volgens volger op Twiter, Account gewisseld naar HerzovanderWal
03-2015 - Geen Kenniscentrum zonder geld
12-2014 - Fondsen werven
09-2014 - Kenniscentrum Reeën tussen de mensen op de Salland Natuur Fair
05-2014 - Fondsen werven in kennissen kring
03-2014 - Afspraak NOJG opslaan en delen artikelen Jacht & Beheer
03-2014 - Lid van NOJG (afspraak over gebruik van artikelen)
03-2014 - KJV zet bestaande afspraak over gebruik artikelen voort
01-2014 - Lid van VHR (veel kennis onder de leden)
10-2013 - Uitnodiging rondetafeloverleg reeën aan contactpersonen. Overleg in kleine kring gehouden. Stand van zaken:

  • Internet portaal Kenniscentrum Reeën (in beheer)

  • Statuten uitwerken in voorzieningen

  • Raad van toezicht

  • Sponsoring, Promotie, Giften?

  • Twee stuurgroepleden Kenniscentrum Reeën zijn een feit. Initiatiefnemer Herzo van der Wal en Marc Wilborts - Inrichting Landelijk Gebied hebben besloten samen te werken om het Kenniscentrum op een hoger plan te krijgen.

  • De informele benadering voor het rond de tafel over reeën levert heel mooie, warme reacties op. Maar geen concrete bijdragen. We stellen de ambities bij!

16-08-2013 Akte van oprichting en Statuten Stichting Kenniscentrum Reeën

06-2013 Flyer stichten Kenniscentrum Reeën
05-2013 Kenniscentrum Reeën gaat op eigen benen staan.
02-2013 VHR - neemt geen standpunt in
01-2013 Dagelijks bestuur VHR positief
01-2013 Voorstel stichten Kenniscentrum Reeën aan VHR
05-2012 Behoefte aan organisatie Kenniscentrum Reeën geuit aan voorziter VHR
05-2012 Levering artikelen Capreolus stopt plots
05-2012 Besluit VHR - technisch ontvlechten websites reewild en kenniscentrum
05-2010 Hosting naar 40Fingers
11-2007 Bestuurswisseling VHR / kenniscentrum on hold?
01-2007 www.kenniscentrum-reeen.nl gesteund door VHR
12-2006 Hosting 10-2006 afweging technisch samensmelten website VHR en kenniscentrum reeën - akkoord
11-2006 Afspraak KJV opslaan en delen artikelen De Nederlandse Jager op verzoek
10-2006 Afspraak artikelen Capreolus na volgende uitgave publiceren
10-2006 Vulling website met artikelen uit publicaties VHR en anderen
10-2006 Brainstrom invulling website
10-2006 Hoofdlijn kennisboom cursusboek
10-2006 Projectplan
09-2006 Koppeling website - cursusboek reeënbeheer D.Gussinklo
09-2006 Brainstorm website over reeën
07-2006 Brainstorm VHR
06-2006 Contact VHR Achterhoek
05-2005 Domein registratie
03-2005 Scatterplot getelde reeën WBE op Reewild beheertentoonstelling Achterhoek

 

Het jaartal 1784 op boerderij ‘t Hissink zou doen vermoeden dat deze boerderij in dat jaar gebouwd werd. Maar dat zal dan verbouwd of herbouwd zijn geweest, want ‘t Hissink wordt al in 1473 genoemd. De boerderij is gesitueerd in een mooi parkachtig landschap. In de boerderij bevindt zich een tot gastenverblijf verbouwd gedeelte met vrij uitzicht, ruime parkeergelegenheid, eigen terras en meubilair.

Het gastenverblijf bestaat uit een woon- eetkamer met satelliet aansluiting, koelkast, magnetron en gasstel, senseo koffiepadapparaat, douche, wc en slaapkamer met 2 persoons bed en bedlinnen.

In de directe omgeving vindt u o.a. het Pieterpad, wijnproeverij, theater “Onder de molen”, viswater en diverse fiets- en wandelroute’s.

't Hissink is uitermate geschikt voor 50 plussers. Huisdieren niet toegestaan!

Doneer
via RegioBank
NL88 RBRB 0706 6041 64
of met creditcard via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
RSIN: 8531.02.272

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen