Laad de video: Drone als natuurbeschermer, Wildlife preservation by drone
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/drones_redden_reeen_420.jpg
Produced by: Wouter Borre Productions
17-05-2015

Deze wens van Kenniscentrum Reeën staat niet op zichzelf! Kenniscentrum Reeën streeft sinds 2012 naar de inzet van drones met warmtedetectie in Nederland. En zet deze Natuurdrones op de Kaart. Zij ontdekten toen namelijk dat deze drones effectief en efficiënt slachtoffers van natuurwerkzaamheden weten te voorkomen. Sindsdien spant het Kenniscentrum Reeën zich in om deze techniek en de opgedane kennis beschikbaar te stellen voor andere drone-teams en hun donateurs.

Zo hebben zij in de regio Vorden in 2016 een praktijktest georganiseerd. De uitkomst was aanleiding om in 2017 een bijeenkomst te organiseren: “Drones redden reeën en andere dieren”. Het resultaat van die bijeenkomst was het beschikbaar stellen van de kennis en ervaring van drone-teams via ‘Natuurdrone op de Kaart’.

Een erkend drone-team is voor Kenniscentrum Reeën een combinatie van gecertificeerde vliegers met de juiste middelen. Inmiddels wordt hard gewerkt om zelf de kennis op te doen die nodig is om de hulp met een natuurdrone bieden.

Eén van de al ontwikkelde hulpmiddelen is:

Bedenk wat u zelf kunt doen: Wijs uw kennissen op deze website. Bijvoorbeeld door deze te delen via Twitter , Facebook Share of print de folder "Een natuurdrone voor Bronckhorst" en leg het voor aan beoogde sponsoren. U kunt daarnaast contact met ons opnemen via het contactformulier KCR om te zien of wij iets voor u kunnen doen.

Poster: Voorkomen maaislachtoffers


Jaarlijks wordt een ontelbaar aantal dieren slachtoffers van werkzaamheden in het buitengebied zoals maaien van gras en ruigte langs bermen en weilanden. Daaronder zijn reekalfjes maar ook nesten met vogels.

Dit is deels te voorkomen door vooraf de te bewerken percelen af te zoeken en beschermende maatregelen te treffen. Het werk gebeurt door vrijwilligers en professionals die geïnformeerd zijn door de opdrachtgever over wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Dat kost erg veel tijd en gaat lang niet altijd goed.

Logo KCR


De grondleggers voor Kenniscentrum Reeën (KCR) maken zich sinds 2008 sterk om slachtoffers van maaien te voorkomen. Onderdeel van KCR's doel is het ondersteunen van de aanschaf en het gebruiken van een drone. Zo startte zij het project: Een drone voor .... Dat al snel uitgroeide tot een plan voor de gemeente ....

Voor dit arbeidsintensieve zoeken zijn sinds enkele jaren warmtesensoren beschikbaar die onder een drone hangen. Systematisch vliegt de drone over het perceel en spoort warme plekken op zoals dieren en nesten. Dit bespaart veel manuren waardoor snel een veel groter gebied gecontroleerd kan worden.

Inmiddels wordt hard gewerkt om de kennis op te doen om de hulp met een drone te kunnen en mogen bieden. Een erkend drone-team is voor KCR namelijk een combinatie van gecertificeerde vliegers voor professionele doelen met de juiste middelen.

De hulp die het drone-team per hectare gaat leveren is een vlucht uitvoeren. Zo’n vlucht bestaat uit:

 • Vlucht voorbereiden
 • Vluchtplan/missie maken
 • Wel of niet vliegen en opsporen

Het doel van dit project is om voor ... minimaal één drone-team beschikbaar te krijgen in ....

Zo’n drone-team bestaat uit:

 • Een duidelijke werkwijze
 • Ten minste één vaardige dronevlieger
 • één geregistreerde drone
 • één verzekering van drone-team
 • communicatie en -middelen


De totale onkosten worden per drone geraamd op € ... incl. de inzet van de drone. Dat kan oplopen als het project gewaardeerd en succesvol wordt. Bijvoorbeeld omdat er meerdere drone-teams nodig zijn om aan de vraag te voldoen of als eisen aan de drone+sensor hoger worden. Bijvoorbeeld omdat het werkgebied in omvang of het doel wordt uitgebreid. Daardoor blijken meerdere drone-teams nodig om aan de vraag te voldoen en/of worden er andere eisen aan de drone, sensoren en software gesteld.

Om het doel te bereiken stelt KCR haar bestaande organisatie, netwerk, kennis en communicatiemiddelen beschikbaar en verzorgd zij:

 • Advies rond inzet van een drone om het doel te bereiken
 • Signaleren, stimuleren en eventueel coördineren van verbeteringen
 • Verbinden van vraag en aanbod

Het beoogde eindresultaat is een stabiele organisatie van één of meer drone-teams die over langere tijd slachtoffers onder wilde dieren door activiteiten van mensen probeert te voorkomen.

De hulp die het drone-team per hectare gaat leveren is een vlucht uitvoeren. Zo’n vlucht bestaat uit:

 • Vlucht voorbereiden
 • Vluchtplan/missie maken
 • Wel of niet vliegen en opsporen
 • Advies uitbrengen

De beoogde gebruikers van het drone-team zijn groenbeheerders zoals:

 • Natuurbeschermingsorganisaties
 • (Gemeente, Waterschap, Provincie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Faunabeheereenheid, Wildbeheereenheid)
 • Particuliere buiten plaatsen
 • Boeren en hun aannemers
 • Agrarisch natuurbeheerders
 • Toezichthouders
 • Weide- en akkervogelbeschermers
 • Jagers
 • Vissers

Natuurlijk genieten ook alle bewoners, bezoekers en gebruikers van ons buitengebied van de beschermde dieren.

Zij hoopt daarom ook op uw financiële steun. Wij vragen daarom van u een bijdrage. U kunt bijvoorbeeld een geldbedrag storten op bankrekeningnummer NL88 RBRB 0706 6041 64 of helpen drone-teams op te zetten.

Bij voorbaat bedankt.

Projectteam: Een natuurdrone voor ...

Overleg grondgebruiker met drone-team

 

Doneer
via RegioBank
NL88 RBRB 0706 6041 64
of met creditcard via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

 

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
RSIN: 8531.02.272

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen