Laad de video: Leven met Reeën
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/samenleven_met_reeen_1024.jpg
Geproduceerd door: Vereniging Het Reewild en EntingFilms
geschreven door: Donald Buitendorp, Victorine Latz, Andre Janse; Camera: Luc Enting; Montage: Sascha Odufré; Mixage: Marc Dubbeldam; Voice over:Will van Selst
Mogelijk gemaakt door: Parenco Hout bv.
2008

Waar voedsel rust en dekking te vinden zijn leven reeën. Zij zijn de grootste dieren die zich vrij door heel Nederland kunnen bewegen. Populatiebeheer van deze beschermde dieren en beheer in hun leefgebied, zijn de omstandigheden die blijkbaar eerder gunstig als ongunstig zijn voor de soort. De dieren bleken in staat om zich in een periode van ruim een eeuw te vermeerderen en te verspreiden door heel Nederland. Inmiddels gaat het zo goed met de reeën dat het samenleven met reeën gevaren met zich meebrengt.

Het is opvallend hoe dit leven met reeën is uitgegroeid tot een verregaande aanpassing van mens en dier aan elkaar. Denk maar eens aan de duizenden wildreflectoren die de automobilisten en de dieren behoeden tegen een ongeval.

Reeën zijn daarnaast uitermate goed in staat geen aandacht te trekken van de mens. Indien reeën die aandacht wel krijgen is er veel waar te nemen en te beleven. Dat waarnemen is de basis voor het beheer. De regels die we daarbij hanteren en handhaven zorgen dat het nog steeds goed gaat met het ree. Om de lusten en de lasten van het samenleven met reeën tastbaar te maken kunnen we de draagkracht bepalen en de reeënpopulatie beïnvloeden . In feite is het beheren van reeën een voortdurend balanceren tussen ecologie en economie. In ons geval met de focus op het behoud van het ree omdat elk ree een ambassadeur is voor voldoende voedsel, rust en dekking, voor zichzelf en andere bewoners van Nederland.

Afbeelding: Reeën verstoor je niet door op de paden te blijven

Duurzaam omgaan met vrij in Nederland levende grote hoefdieren

Afbeelding: Reeën in ons dichtbebouwde landschap

Vrij is naar eigen belang gebruiken van de ter beschikking staande omgeving. Vrij betekent ook dat er invloeden zijn. Die invloeden vragen om beheer. Beheer dat hoe dan ook invloed heeft op de vrij levende wilde dieren en planten.

Het ree en de beheerders van hun leefomgeving en de populatie, vormen samen de basis voor het succes van deze diersoort. Dat succes is het gevolg van menselijk ingrijpen en grote variatie in beheer.


Toen de grondleggers van de Vereniging Het Reewild in 1954 het ree begonnen te beschermen en actief beheer toegestaan bleef, is de basis gelegd voor een vorm van natuurbeheer die wereldwijd zijn vruchten afwerpt. Het aantal reeën is door het zo ontstane balanceren tussen beschermen en beheren in 2012, 12 keer zo hoog als medio 20e eeuw. De combinatie van beschermd, deskundig en actief beheer is de basis geweest voor dit succes. Niet in de laatste plaats doordat het ree, met haar reebruine ogen, menig hart doet smelten.

Zouden we het in ons hoofd halen dezelfde regels op de andere grote hoefdieren los te laten dan is het gedaan met een deel van de rust, de vrijheid en de gevarieerde omgeving die het ree nodig heeft en wij mensen graag willen. Daarmee is het ree ook ambassadeur voor de burger die min of meer dezelfde vrijheid, datzelfde gevarieerde groen en diezelfde rust als het ree wil kunnen beleven in de natuur, die ons nog rest. Zonder dat het ree of wij zelf dat weten is het ree ambassadeur voor duurzaam omgaan met vrij in Nederland levende grote hoefdieren

Gaat het goed met het ree dan gaat het ook goed met de natuur zoals veel mensen dat graag willen.


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Share

U kunt ons helpen 
door een bijdrage op
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of 
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Cookies instellen