Het gebruik van boeken verschilt van persoon tot persoon: wat heeft je interesse en ‘verslind’ je boeken of gebruik je ze als naslagwerk bijvoorbeeld nadat je een bepaalde waarneming hebt gedaan. De meeste ‘standaardwerken’ zijn zo compact geschreven dat ze door hun hoge informatie-dichtheid als leesboek weinig geschikt zijn, maar veel meer een functie hebben als naslagwerk. Daarnaast verschillen boeken van insteek: de één gaat meer over over de biologie van de soort, weer een ander boek gaat meer in op de ecologie van het ree (relatie met het landschap en andere dieren) en anderen richten zich meer op het beheer en bejagen van reeën. Tenslotte is er een reeks van publicaties die samen de ontwikkelingen in het beheer van reeën in Nederland weerspiegelen. Hieronder wordt een weergave gegeven van de boeken die een rol hebben gespeeld in het totstand komen van Kenniscentrum Reeën.