• Dode reeën horen in de natuur. Zij vormen voedsel voor andere organismen. Dood doet leven
  • Zieke dieren in het wild vormen echter ook een risico voor gezondheid van mensen en andere dieren
  • Neem indien u twijfelt contact op met lokale beheerder of politie.
  • Die neemt contact op met onderzoekende instanties.

Voor beheerders:

  • Werk hygiënisch: Raak het dier niet aan zonder handschoenen.
  • Ter ondersteuning van het onderzoek meldt u een dood dier met het Meldingsformulier.

Ziekten en ongemakken bij reeën

Afbeelding: Ree met ziekte verschijnselen/>


Ziekten en ongemakken veroorzaken verstoringen van het normaal functioneren van het lichaam, de organen of het orgaansysteem. De afwijkingen kunnen zodanig ernstig zijn dat het dier sterft. Bij vrij levende dieren is het volkomen normaal dat bij nader onderzoek ziekten of ongemakken worden ontdekt. Zo treden bij grote vrij levende hoefdieren bijna altijd darmparasieten of longwormen op. Van een ziekte is eigenlijk pas sprake wanneer de ziekte veroorzakende factoren de overhand hebben t.o.v. het normaal functioneren.

Vandaar dat je kunt stellen dat de reeën in Nederland gezond zijn en dat als de ziekten en ongemakken de overhand krijgen het ree en mogelijk wij mensen bedreigd worden. Dat is de reden om te willen weten wat de oorzaak is.

De weerstand tegen de ziektes speelt een belangrijke rol bij het niet geïnfecteerd raken door een ziekte. Het is een voortdurende strijd. In belangrijke mate wordt die weerstand van het ree beïnvloed door de omstandigheden in het leefgebied.

Het onderzoek naar dierziektes bij in het wild levende dieren concentreert zich bij het Dutch Wildlife Health Centre te Utrecht. De missie van het Dutch Wildlife Health Centre is het vermeerderen van de kennis over de gezondheid van wilde dieren en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis. Zo voert zij de nationale surveillance van infecties en ziekten bij reeën uit. De resultaten worden onder andere gepubliceerd via hun website. Bijvoorbeeld: Reeën met kaal ogende plekken: Haarbruchsyndrom.

Zieke reeën kun je vaak herkennen aan ongewoon gedrag, zoals het zich afzonderen van de gezonde soortgenoten. Ook zijn verharen, een afwijkende geweigroei, sterke vermagering, veel hoesten, lopen met een hoge rug aanwijzingen dat er iets aan de hand is.

Er zijn bij de reeën vele vormen van infecties en ziekten. Deze hoeveelheid maakt het noodzakelijk om, ook bij de omgaan met levende reeën, hygiënevoorschriften in acht te nemen zoals goed letten op afwijkend gedrag, verwondingen en, bij het werk aan het dier, handschoenen gebruiken.

Bronnen:
* Cursus Wildhygiëne, levensmiddelhygiëne bij wild, Uitgave: Stichting Jachtopleiding Nederland, Widbret-Hygiene, Das buch zur Wildfleisch-Verordnung Uitgave: Zentralstelle Östereichischer Landesjagdverbände

Cookies instellen