Kijk de video: Drone als natuurbeschermer, Wildlife preservation by drone
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/drones_redden_reeen_420.jpg
https://youtu.be/38PVo4qWGGs
Produced by: Wouter Borre Productions
17-05-2015

 

Afbeelding: Trekkers en partners in project Een natuurdrone voor Vorden e.o.


Bedankt Provincie Gelderland, Stichting DiNaMo Fonds, WBE IJssel-Oost, Gemeente Bronckhorst, DronExpert, Prowild en diverse particulieren. Jullie hebben het mogelijk gemaakt om in het wild levende dieren op te sporen d.m.v. een natuurdrone.

Kenniscentrum Reeën streeft sinds 2012 naar de inzet van drones met warmtedetectie in Nederland. En zet deze Natuurdrones op de Kaart. Het ontdekte toen dat deze drones helpen effectief slachtoffers van natuurwerkzaamheden te voorkomen. Sindsdien spant het zich in om deze techniek en de opgedane kennis beschikbaar te stellen.

Zo is in de regio Vorden in 2016 een praktijktest georganiseerd. Die test was aanleiding om in 2017 de bijeenkomst “Drones redden reeën en andere dieren” te organiseren. Tijdens die bijeenkomst is het besluit genomen om de kennis en ervaring met natuurdrones te delen.

Een natuurdrone-team is voor Kenniscentrum Reeën een combinatie van gecertificeerde vliegers en deskundige vrijwilligers met de juiste middelen. Naar wat betekent dat? Daarom heeft Kenniscentrum Reeën een DroneTeam ontwikkelt dat, in en om de gemeente Bronckhorst, beheerders helpt om slachtoffers van maaien te voorkomen.

Wil je van deze kennis en ervaring gebruik maken?

Klik hier

De ontwikkeling van een DroneTeam voor Kenniscentrum Reeën is begonnen met onderstaande schrijven. Inmiddels zijn we illusies armer en ervaringen rijker.

Poster: Voorkomen maaislachtoffers


Jaarlijks wordt een ontelbaar aantal dieren slachtoffer van werkzaamheden in het buitengebied zoals maaien van gras en ruigte. Daaronder zijn nesten en jongen van grutto, patrijs, haas en het ree.

Dit is deels te voorkomen door vooraf beschermende maatregelen te treffen zoals de te bewerken percelen af zoeken en vreemdmaken. Het werk gebeurt door vrijwilligers en professionals die geïnformeerd zijn door de grondgebruik/eigenaar over wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Die bescherming kost veel tijd en kan beter.

Logo KcR


De grondleggers voor Kenniscentrum Reeën (KcR) maken zich sinds 2008 sterk om slachtoffers van maaien te voorkomen. Zij leren door te doen. De aanschaf en het gebruik van een drone is daar onderdeel van. Zo starten zij het project: Een drone voor Vorden. Dat al snel uitgroeide tot een plan om vijf drone-teams beschikbaar te krijgen in de hele gemeente Bronckhorst. Inmiddels is er al veel ervaring opgedaan. 

Dit arbeidsintensieve zoeken kan veel effectiever met een warmtesensor onder een drone. Systematisch vliegt het droneteam de drone over het perceel en spoort warme plekken op zoals dieren en nesten. Dit bespaart veel manuren waardoor snel een gebied wordt afgezocht naar de dieren en deze beschermd kunnen worden.

Daarvoor dient kennis en ervaring te worden gekregen om met een drone een missie te kunnen en mogen uitvoeren. Een erkend droneteam is voor KcR een combinatie van erkende, deskundige natuurbeschermers met de juiste middelen.

Een natuurdrone missie bestaat uit:

 • De vlucht voorbereiden
 • Een vluchtplan maken
 • Advies uitbrengen en
 • Weloverwogen de dieren opsporen en in veiligheid brengen.

Het doel van Een natuurdrone voor ... is om één droneteam incl. de middelen voor een periode van vier jaar te krijgen.

Zo’n droneteam heeft tenminste:

 • Een duidelijke werkwijze
 • Een vaardige dronevlieger
 • Een geregistreerde drone
 • Een WA-verzekering
 • Communicatiemiddelen

De kosten zijn afhankelijk van het doel van het droneteam. Bijvoorbeeld worden er andere eisen aan de drone, sensoren en software worden gesteld om grotere dieren als reeën of kleinere dieren waaronder nesten en eieren van weidevogels er andere eisen aan de drone, sensoren en software worden gesteld.

Om meer flexibel en rendabeler te zijn stelt KCR haar bestaande organisatie, netwerk, kennis en communicatiemiddelen beschikbaar en verzorgd zij:

 • Advies rond inzet van een drone
 • Signaleert, stimuleren en ondersteund zij droneteams
 • Stelt zij drones en/of sensoren beschikbaar
 • Kwalificeert zij drone-teamleden
 • Verbindt zij vraag en aanbod

Het eindresultaat is een robuuste organisatie van droneteams die over langere tijd slachtoffers onder wilde dieren door activiteiten van mensen probeert te voorkomen.

De beoogde gebruikers van droneteams zijn groenbeheerders die de dieren willen beschermen zoals:

 • Particuliere buitenplaatsen
 • Boeren en hun aannemers
 • Agrarisch natuurbeheerders
 • Overheden (Gemeente, Waterschap, Provincie)
 • Natuurbeschermingsorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Wildbeheereenheden)
 • Toezichthouders
 • Weide- en akkervogelbeschermers
 • Burgers
 • Jagers
 • Vissers

Alleen met een gezamenlijk doel blijken mensen bereid te investeren. Neem nou bijvoorbeeld het project als: Een Natuurdrone voor Vorden e.o..

KCR worstelde met de vraag hoe legt zij aan haar verschillend georganiseerde, gebruikers uit wat bereikt wordt met de inzet van een natuurdrone. Wat blijkt, vooral de persoonlijke benadering is beloond met donaties en steunbetuigingen. Daarnaast zijn de organisaties die dicht bij de initiatiefnemer staan, die de initiatiefnemers kennen, bereid een bijdrage te leveren. Veel moeilijker wordt het als de benaderde personen en organisatie verder van de materie staat. Je moet dan namelijk op kostbare manieren aantonen dat men met een goede zaak gaat steunen. Dat kost jaren. Het blijkt dat daar ontzettend veel kosten en inspanning mee gemoeid zijn. Kosten die niet direct ten goede komen aan het doel en een project. Dat hebben wij onderschat. Gelukkig voor u. U kunt daar gebruik van maken.

Het meest positief is gereageerd als we informeren over wat wij al weten over de natuurdrone en daarna vragen waar de luisteraar aan denkt als je ons verhaal hebt gehoord. Wat voor een klus deze met de natuurdrone zou willen (laten) uitvoeren. Dan proberen we tot een plan te komen. Natuurlijk wordt dan bepaald wat de voorwaarden zijn en of deze haalbaar zijn. Het komt ook voor dat je dan niet onmiddellijk dichter bij elkaar komt. U kunt helpen door samen te werken.

Voor ons is elk plan een praktijkonderzoek. Daarin komen doel, middelen en planning aan de orde. We kunnen ook samen met jou kijken wat nodig is. Een voordeel is bijvoorbeeld dat je vooraf beter weet wat de kosten en de risico's zijn.

Natuurlijk komt het ook voor dat het plan heel veel op dat van iemand anders lijkt. Dan overwegen we of het efficiënter is de plannen te combineren. En ook kan het zo zijn dat je geen natuurdrone-project wil starten maar onze aanpak helpt nastreven. Ook daarover kunnen we afspraken maken. Schroom daarom niet stuur ons een bericht bijvoorbeeld via ons contactformulier. Icon: Contactformulier Kenniscentrum Reeën .

Kunnen wij jou helpen
Wil je ons helpen?
Klik:

Deel


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen