De geslachts- en leeftijdsverhouding in het voorjaar is een belangrijke invloed op de rust en de aanwas in de populatie reeën.

De verhouding tussen reebokken en reegeiten, is bij de geboorte één staat tot één. Onder natuurlijke omstandigheden is de sterfte onder de geboren reebokken groter. Dat heeft tot gevolg dat er aan het begin van het tweede levensjaar meer reegeiten dan reebokken over zijn. De gemiddelde geslachtsverhouding is 1 reebok : 1,2 reegeit. (onder natuurlijke omstandigheden)

Afbeelding: Sprong reeën toont de geslachtsverhouding met hun spiegels. foto: Dick Pasman


Als de verhouding in het voordeel van de reebokken komt maken de reebokken veel ruzie om hun territorium. De oude sterke reebok heeft een klein, goed beschermd, territorium en de jonge reebokken zijn veel op weg om een geschikt gebied te vinden. Zij zorgen ondertussen voor veel stampij bij het veroveren van een eigen territorium. Daarbij steken zij, in Nederland, veel wegen over.

Reegeiten krijgen jongen. Het aantal geslachtsrijpe reegeiten in de populatie bepaalt de aanwas in een jaar! U begrijpt dat als de verhouding van de reegeiten ten opzichte van de reebokken veel groter is als 1:1 dat dit de aanwas aanzienlijk beïnvloed. Binnen die verhouding tussen de geslachten is de verhouding geslachtsrijpe reegeiten ten opzichte van de reegeitkalveren belangrijk. Naar mate de verhouding van de reegeiten ten opzichte van de reegeitkalveren groter is groeit de populatie reeën nog sneller.

Naar verhouding veel en veel oude reegeiten geven dus veel aanwas en veel reebokken geven veel meer territorium gedrag en dus kans op wildaanrijdingen. Vooral mensen hebben een grote invloed op deze verhoudingen. Alleen zij kunnen consequent selectief doden.


Samenwerken?
Klik hier:

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Deel
Cookies instellen