Geslachtsverhouding

De geslachts- en leeftijdsverhouding in het voorjaar is een belangrijke invloed op de rust en de aanwas in de populatie reeën.

De verhouding tussen reebokken en reegeiten, is bij de geboorte één staat tot één. Onder natuurlijke omstandigheden is de sterfte onder de geboren reebokken groter. Dat heeft tot gevolg dat er aan het begin van het tweede levensjaar meer reegeiten dan reebokken over zijn. De gemiddelde geslachtsverhouding is 1 reebok : 1,2 reegeit.

Afbeelding: Sprong reeën toont de geslachtsverhouding met hun spiegels. foto: Dick Pasman


Als er er meer reebokken komen dan reegeiten maken de reebokken veel ruzie om hun territorium te behouden. De oude sterke reebok heeft een klein, goed beschermd, territorium en de jonge reebokken zijn tussen die gebieden op zoek om een geschikt gebied te vinden of veroveren. Zij zorgen voor onrust en steken veel de wegen over.

Reegeiten krijgen jongen. Het aantal geslachtsrijpe reegeiten in de populatie bepaalt de aanwas in een jaar! U begrijpt dat als de verhouding van de reegeiten ten opzichte van de reebokken veel groter is als 1:1 dat dit de aanwas aanzienlijk beïnvloed. Binnen die verhouding tussen de geslachten is de verhouding geslachtsrijpe reegeiten ten opzichte van de reegeitkalveren belangrijk. Naar mate de verhouding van de reegeiten ten opzichte van de reegeitkalveren groter is groeit de populatie reeën nog sneller.

Naar verhouding veel en veel oude reegeiten geven dus veel aanwas en veel reebokken geven veel meer territorium gedrag en dus kans op wildaanrijdingen. Vooral mensen hebben een grote invloed op deze verhoudingen. Alleen zij kunnen consequent selectief doden.

Cookies instellen