www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Deel

Kunnen wij jou helpen
Wil je ons helpen?
Klik:

Laat ons vooral nooit vergeten, dat natuur- en landschapsbescherming geen stokpaardje zijn van een klein aantal hedonisten of wetenschappelijke ijveraars, maar een streven naar een levensvervulling voor iedereen en in het bijzonder een redding voor allen, die geboren en getogen zijn in de sombere buurten van de ouderwetse groote steden.
(Jac. P. Thijsse, 1946)

Mensen hebben natuur hard nodig. Die natuur wordt meer en meer door ons beïnvloed. Tegelijkertijd weten steeds minder mensen wat natuurbeheer inhoudt en komen steeds meer mensen hard in aanraking met natuur. Het meest komt dit tot uiting als een ree in aanraking komt met een voertuig.

Inmiddels bestaat Kenniscentrum al ruim tien jaar. Eerst als verzamelaar van kennis maar meer en meer als een startpunt voor kennis. Om de vraag te beantwoorden schreef onze voorzitter in 2022 een position paper. Waar staan wij in het landschap van natuurbeschermen en natuurbeheren, wie willen we zijn en wat is onze toegevoegde waarde?  Klik hier om het document  te lezen. 

Kenniscentrum Reeën biedt kennis over natuurbeheer met als startpunt het ree. Om deze doelen te bereiken is zij georganiseerd als Stichting Kenniscentrum Reeën.

Het doel is beschreven in de Statuten als:

  • Het vergaren en verspreiden van kennis over reeën en het behoud en het beheer van hun leefomgeving.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zo leren we van het zelf redden van reekalveren met een natuurdrone of de aanleg van landschapselementen.

Foto: Stand Kenniscentrum Reeën tijdens klimaatfestival Op Morgen (2019), gemeente Bronckhorst

Het doel van Kenniscentrum Reeën wordt bereikt door:

  • Het verzamelen en ontsluiten van kennis over reeën en hun leefomgeving
  • Het initiëren, begeleiden en stimuleren van onderzoek naar reeën en hun leefomgeving
  • Het initiëren, begeleiden en uitvoeren van projecten
  • Het verbinden van mensen voor beheer van onze leefomgeving en die van reeën

Wij worden gesteund door voortrekkers in het beheer van natuur en reeën. In die mensen herkennen wij dat zij hun hart en passie verbonden hebben aan natuur en techniek. Het zijn mensen die activiteiten ondernemen en zich bewust zijn van de noodzaak om samen te werken. Vooral om met hun passie te zorgen dat ook reeën in heel Nederland voorkomen. Doe je mee? Wees niet bang. Neem contact op met Kenniscentrum Reeën.

Afbeelding: Samenleven met reeën

Elk ree is een kans om mensen te betrekken bij natuurbeheer

De aard van het ree. Het ree overleeft al ruim 400.000 jaar en vaak onder extreme omstandigheden. Daar kunnen wij als mensen van leren. Met name in de 20e eeuw heeft de soort zich in Nederland enorm ontwikkeld. De wijze waarop het ree tussen de mensen leeft en hoe wij met reeën samenleven maakt het ree tot een ambassadeur voor het omgaan met natuur.

Elk ree dat wordt gezien, is een kans om mensen te betrekken bij natuur en natuurbeheer. Zo'n moment is dan ook de gelegenheid om ervaringen en kennis te delen met één van de 32 miljoen Nederlandssprekende Europeanen.

Omdenken
Jij verdiept je op dit moment in reeën en doet mogelijk kennis op die wij de gebruikers van Kenniscentrum Reeën graag willen weten. Door jouw kennis over reeën te delen kunnen anderen die kennis vergelijken met de aanwezige kennis en onze kennis aanvullen. Neem daarom contact op met Kenniscentrum Reeën.

Inmiddels vormt de verzamelde informatie van Kenniscentrum Reeën een waardevolle verzameling die door anderen gebruikt wordt voor zeer uit één lopende doelen.

Enkele voorbeelden:

 
 
Cookies instellen