Laat ons vooral nooit vergeten, dat natuur- en landschapsbescherming geen stokpaardje zijn van een klein aantal hedonisten of wetenschappelijke ijveraars, maar een streven naar een levensvervulling voor iedereen en in het bijzonder een redding voor allen, die geboren en getogen zijn in de sombere buurten van de ouderwetse groote steden.
(Jac. P. Thijsse, 1946)

Mensen hebben natuur hard nodig. Die natuur wordt meer en meer door ons beïnvloed. Tegelijkertijd weten steeds minder mensen wat natuurbeheer inhoudt en komen steeds meer mensen hard in aanraking met natuur. Het meest komt dit tot uiting als een ree in aanraking komt met een voertuig. Een ander voorbeeld is als de dieren schade veroorzaken door te leven waar wij voedsel produceren. Er zijn zo talloze conflicterende omstandigheden met in het wild levende dieren en planten.

Kenniscentrum Reeën helpt om kennis over natuurbeheer aan te bieden met de focus op het ree. Het doel is omschreven als:

  • Het vergaren en verspreiden van kennis over reeën en het behoud en het beheer van hun leefomgeving.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bron: Statuten van Stichting Kenniscentrum Reeën

Om deze doelen te bereiken is zij georganiseerd als een stichting met een bestuur en een raad van toezicht. Die raad van toezicht is het hart van Stichting Kenniscentrum Reeën.

Foto: Stand Kenniscentrum Reeën tijdens klimaatfestival Op Morgen (2019), gemeente Bronckhorst

Het doel van Kenniscentrum Reeën wordt bereikt door:

  • Het verzamelen en ontsluiten van kennis over reeën en hun leefomgeving
  • Het initiëren, begeleiden en stimuleren van onderzoek naar reeën en hun leefomgeving
  • Het verbinden van mensen voor beheer van onze leefomgeving en die van reeën

Kenniscentrum Reeën wordt gesteund door voortrekkers in het beheer van natuur en reeën. Individuen die door hun passie zorgen dat reeën in heel Nederland voorkomen. Doe je mee?

Afbeelding: Samenleven met reeën

Elk ree is een kans om mensen te betrekken bij natuurbeheer

De aard van het ree. Het ree overleeft al ruim 400.000 jaar en vaak onder extreme omstandigheden. Daar kunnen wij als mensen van leren. Met name in de 20e eeuw heeft de soort zich in Nederland enorm ontwikkeld. De wijze waarop het ree tussen de mensen leeft en hoe wij met reeën samenleven maakt het ree tot een ambassadeur voor het omgaan met natuur.

Elk ree dat wordt gezien, is een kans om mensen te betrekken bij natuur en natuurbeheer. Zo'n moment is dan ook de gelegenheid om ervaringen en kennis te delen met één van de 32 miljoen Nederlandssprekende Europeanen.

Omdenken
Jij verdiept je op dit moment in reeën en doet mogelijk kennis op die wij de gebruikers van Kenniscentrum Reeën graag willen weten. Door jouw kennis over reeën te delen kunnen anderen die kennis vergelijken met de aanwezige kennis en onze kennis aanvullen. Neem daarom contact op met Kenniscentrum Reeën.

Inmiddels vormt de verzamelde informatie van Kenniscentrum Reeën een waardevolle verzameling die door anderen gebruikt wordt voor zeer uit één lopende doelen.

Enkele voorbeelden:

 
 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Deel

Jij kunt ons helpen
bijv. door een bijdrage op
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden

Cookies instellen