Kenniscentrum Reeën

Het ree is het product van erfelijke factoren maal omstandigheden waaronder ze tot ontwikkeling komen.
naar: Jan M. Smit, okt. 2007, Capreolus
door redactie

Het conditieproduct (CP) is een maat voor de gezondheid van het ree. De metingen die hiervoor nodig zijn, kunnen in het veld worden gedaan. De meting van lichaamslengte en borsthoogte zijn afkomstig uit "draagkrachtmethode volgen Poutsma". Daar worden deze gemeten aan het niet ontweide stuk

Het CP = gewicht* in kg x 100, gedeeld door (romplengte** x borsthoogte*** in cm)
gewicht is met kop en zonder organen zoals ingewanden, longen en hart
** lengte van borst tot spiegel in cm
*** borsthoogte is hoogte van rug tot onderkant ribben (borstbeen)

bijvoorbeeld:
Ontweid weegt een ree 17,5 kilo, de borsthoogte is 22 en de lengte is 66 cm. Het CP = 1750 : 22 : 66 = 1,21. Rond af op twee cijfers achter de komma.

De metingen van de reeën moeten steeds op dezelfde manier gebeuren. Zorg dat elke persoon die de meting uitvoert exact weet op welke wijze gemeten moet worden. Beter is het door een gekwalificeerd/ervaren persoon te laten doen. Verzamel de gegevens in de computer.

Hulpmiddelen die nodig zijn:
1. Een lange schuifmaat (van eigen fabricaat). De lengte van de poten moet ongeveer 25 cm zijn, van de maatstok lijkt een meter voldoende (zie tekening). Wordt een ree niet bij de auto of thuis gemeten, dan is een (aangepast) meetlint een goed hulpmiddel.
2. Een unster die tot 25 kilo gaat.
3. Een gestandaardiseerd briefje waarop de metingen genoteerd worden.

Het meten:
Je meet aan het lichaam van het dier inclusief kop, poten en vel maar zonder geslachtsdelen, nieren, pens, ingewanden, lever, hart, longen en slokdarm. Leg het dier op de grond en zorg dat de rug recht ligt. Met een grote schuifmaat meet je eerst de lengte tussen voorkant borst en spiegel,

Tekening: Meten romplengte

Daarna de hoogte tussen bovenkant rug en onderkant ribben (borstbeen).

Tekening: Meten borstdiepte

Heb je alleen een meetlint, plaats dan de dan de voorkant van de borst tegen een rechtopstaand boompje, steen, of iets dergelijks zodat het de grens van de borst aangeeft. Zet dan een stok achter de spiegel, zodat de haren platgedrukt worden. Meet in een rechte lijn met het rollint de afstand tussen voor- en achterkant van het ree. De borsthoogte wordt op dezelfde manier gemeten, dus tussen twee rechtopstaande steunen, meet daar waar de ribben het langst zijn, meestal ongeveer 10 cm achter de voorlopers. Voor de zekerheid kun je enkele keren lengte en hoogte meten, neem dan het gemiddelde.

De schuifmaat
‘Een schuifmaat maak je van metaal of van hout. Je neemt een lange lat en aan een kant schroef je een kortere meetpoot daarop vast, in een rechte hoek (links op de tekening). De andere maak je schuivend door aan onder- en bovenkant van de lange lat een verbinding te maken met de meetpoot. Op de lange lat maak je een centimeterverdeling. De lange lat kun je net zo lang maken als nodig is. Het rechter verticale gedeelte is dus schuifbaar (zie vergroting).

Doneer
via RegioBank
NL88 RBRB 0706 6041 64
of met creditcard via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Share

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
RSIN: 8531.02.272

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen