Het ree is het product van erfelijke factoren maal de omstandigheden waaronder ze tot ontwikkeling komen. Het resultaat, het ree, kun je meten en uit die gegevens kun je een getal afleiden, het conditieproduct (CP). Dit CP zal totdat het ecologisch maximum is bereikt tonen dat de omstandigheden optimaal zijn. Zodra het CP daalt is er iets in de leefomstandigheden van de reeën dat hen beperkt in hun ontwikkeling.

Het CP is daarmee een maat voor de gezondheid van het ree en via het ree voor de leefomstandigheden. De meting van lichaamslengte en borsthoogte zijn afkomstig uit "draagkrachtmethode volgen Poutsma". Als aanvulling op die methode wordt het dier ontweid en gewogen met kop.

Het CP = gewicht* in kg x 100, gedeeld door (romplengte** x borsthoogte*** in cm)
Gewicht is met kop en zonder organen zoals ingewanden, longen en hart
** lengte van borst tot spiegel in cm
*** borsthoogte is hoogte van rug tot onderkant ribben (borstbeen)

bijvoorbeeld:
Ontweid weegt een ree 17,5 kilo, de borsthoogte is 22 en de lengte is 66 cm. Het CP = 1750 : 22 : 66 = 1,21. Rond af op twee cijfers achter de komma.

De metingen van de reeën moeten steeds op dezelfde manier gebeuren. Elke persoon die de meting uitvoert dient te weten op welke wijze gemeten moet worden. Beter is het door een gekwalificeerd/ervaren persoon te laten doen. De gegevens kunnen verwerkt worden in de computer.

Hulpmiddelen die nodig zijn:
1. Een lange schuifmaat (van eigen fabricaat). De lengte van de poten moet ongeveer 25 cm zijn, van de maatstok lijkt een meter voldoende (zie tekening). Wordt een ree niet bij de auto of thuis gemeten, dan is een (aangepast) meetlint een goed hulpmiddel.
2. Een unster die tot 25 kilo gaat.
3. Een gestandaardiseerd briefje waarop de metingen genoteerd worden.

Het meten:
Je meet aan het lichaam van het dier inclusief kop, poten en vel maar zonder geslachtsdelen, nieren, pens, ingewanden, lever, hart, longen en slokdarm. Leg het dier op de grond en zorg dat de rug recht ligt. Vervolgens meet je de romplengte als i methode Poutsma.

Tekening: Meten romplengte

Daarna de borsthoogte tussen bovenkant rug en onderkant ribben (borstbeen).

Tekening: Meten borstdiepteDe schuifmaat
Een schuifmaat maak je van metaal of van hout. Je neemt een lange lat en aan een kant schroef je een kortere meetpoot daarop vast, in een rechte hoek (links op de tekening). De andere maak je schuivend door aan onder- en bovenkant van de lange lat een verbinding te maken met de meetpoot. Op de lange lat maak je een centimeterverdeling. De lange lat kun je net zo lang maken als nodig is. Het rechter verticale gedeelte is dus schuifbaar (zie vergroting).

Plan Jan. M. Smit
Themanummer Capreolus draagkracht nr.42/43 2014

Cookies instellen
Cookies instellen