Kijk de video: Leven met Reeën
https://www.over-reeen.nl/portals/0/afbeeldingen/video/samenleven_met_reeen_720.jpg
https://www.over-reeen.nl/Portals/0/video/samenleven_met_reeen.mp4
Geproduceerd door: Vereniging Het Reewild en EntingFilms
geschreven door: Donald Buitendorp, Victorine Latz, Andre Janse; Camera: Luc Enting; Montage: Sascha Odufré; Mixage: Marc Dubbeldam; Voice over:Will van Selst
Mogelijk gemaakt door: Parenco Hout bv.
2008

Waar voedsel rust en dekking te vinden zijn leven reeën. Zij zijn de grootste dieren die zich vrij door heel Nederland kunnen bewegen. Populatiebeheer van deze beschermde dieren en beheer in hun leefgebied, zijn de omstandigheden die blijkbaar eerder gunstig als ongunstig zijn voor de soort. De dieren bleken in staat om zich in een periode van ruim een eeuw te vermeerderen en te verspreiden door heel Nederland. Inmiddels gaat het zo goed met de reeën dat het samenleven met reeën gevaren met zich meebrengt.

Het is opvallend hoe dit leven met reeën is uitgegroeid tot een verregaande aanpassing van mens en dier aan elkaar. Denk maar eens aan de duizenden wildreflectoren die de automobilisten en de dieren behoeden tegen een ongeval.

Reeën zijn daarnaast uitermate goed in staat geen aandacht te trekken van de mens. Indien reeën die aandacht wel krijgen is er veel waar te nemen en te beleven. Dat waarnemen is de basis voor het beheer. De regels die we daarbij hanteren en handhaven zorgen dat het nog steeds goed gaat met het ree. Om de lusten en de lasten van het samenleven met reeën tastbaar te maken kunnen we de draagkracht bepalen en de reeënpopulatie beïnvloeden . In feite is het beheren van reeën een voortdurend balanceren tussen ecologie en economie. In ons geval met de focus op het behoud van het ree omdat elk ree een ambassadeur is voor voldoende voedsel, rust en dekking, voor zichzelf en andere bewoners van Nederland.

Afbeelding: Reeën verstoor je niet door op de paden te blijven

Duurzaam omgaan met natuur en vrij in Nederland levende grote hoefdieren

Afbeelding: Reeën in ons dichtbebouwde landschap


Vrij is naar eigen inzicht gebruiken van de ter beschikking staande omgeving. Vrij betekent ook dat je invloed uitoefent op je omgeving. Hoe meer invloeden des te meer er gevraagd wordt om hulp bij het omgaan met de situatie. Dat omgaan met natuur is beheersen van natuur. Doelbewust beheersen doen we door beheer. Natuurbeheer is bewust invloed uitoefenen op de vrij levende wilde dieren en planten.

Het ree en de beheerders van hun leefomgeving en de populatie, vormen samen de basis voor het succes van deze diersoort. Dat succes is het gevolg van menselijk ingrijpen en grote variatie in beheer.


Toen jagers en grootgrondbezitters medio 20e eeuw de bescherming van soorten waaronder het ree oppakten inclusief het actief en gezamenlijk beheren van de populatie is een goede basis gelegd voor actief natuurbeheer. Het aantal reeën is in 2012, twaalf keer zo hoog als medio 20e eeuw. De combinatie van beschermen en deskundig actief beheren is de basis geweest voor dit succes. Dat beheer werpt wereldwijd zijn vruchten af. Niet in de laatste plaats doordat de patrijs, het ree, de tijger en de walvis als ambassadeurs zijn ingezet.

Zouden we het in ons hoofd halen de natuur alle vrijheid te geven dan is het gedaan met de rust, de vrijheid en de gevarieerde omgeving die het ree en wij mensen graag willen. Daarmee is het ree ook ambassadeur voor jou, de burger die min of meer dezelfde vrijheid, datzelfde gevarieerde groen en diezelfde rust als het ree wil kunnen beleven. Gaat het goed met het ree dan gaat het ook goed met de natuur zoals veel mensen dat graag willen.

Het ree is ambassadeur voor duurzaam omgaan met natuur en vrij in Nederland levende grote hoefdieren


Samenwerken?
Klik hier:

 

Deel
Cookies instellen