Kenniscentrum Reeën

Er is veel onderzoek naar reeën. Onder andere hoe bepaal je de leeftijd van een ree en hoe oud kan een ree worden?

Er zijn gegevens over reeën die in gevangenschap zijn gehouden en over reeën in het wild. In gevangenschap is 25 jaar de hoogste leeftijd die een ree heeft bereikt. De oudste reebok in het wild is ruim 17 jaar geworden en de oudste reegeit 16,5 jaar. Beide werden geschoten. Dat betekent dat zij nog ouder hadden kunnen worden. Men kon dit vasstellen door de als reekalf gemerkte reeën hun leven lang te volgen.

De geschatte gemiddelde leeftijd van reeën is echter 2,5 jaar. Dat is aanzienlijk lager dan de maximum leeftijd. Dat wordt veroorzaakt door de hoge sterfte onder reeën in de eerste levensjaren.

De leeftijd van dode reeën wordt geschat op basis van de gebitsslijtage. Bij reeën die ouder zijn dan 10 jaar is de gebitsslijtage meestal zodanig dat gedacht is dat reeën niet veel ouder worden dan 10 jaar. De leeftijd bepalen van een ree en het op basis daarvan classificeren van het ree in jong, volwassen of oud is wordt gedaan om een beeld van de reeënpopulatie te krijgen.

Doneer
via RegioBank
NL88 RBRB 0706 6041 64
of met creditcard via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
RSIN: 8531.02.272

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen