Organiseren kennis over reeën en hun leefomgeving

Het Kenniscentrum Reeën is geformaliseerd met de Akte van oprichting en statuten Stichting Kenniscentrum Reeën.

Het centrum wordt bestaat uit een bestuur en een Raad van Toezicht (RvT). Mensen die doen en dat doen begeleiden. 

Kenniscentrum Reeën verzamelt en deelt kennis over reeën. Het centrum is ontstaan uit de samenwerking van mensen met belangstelling voor reeën en hun behoefte kennis over reeën te delen. In 2013 is dit georganiseerd in Stichting Kenniscentrum Reeën.

Het centrum verzamelt en stelt de kennis digitaal beschikbaar onder andere via Bronnen van kenniscentrum Reeën. De website is ontstaan door interactie met gebruikers. Die interactie is effectief door het formuleren van doelen onder speerpunten. We leren het liefst door te doen.

Heb je interesse in reeën en wil je helpen kennis over deze prachtige dieren te delen dan nodigen we je van harte uit deel te nemen en daarvoor het contact te zoeken, je vraag te stellen. Alleen daardoor al werk je mee in Kenniscentrum Reeën.

Als deelnemer aan Kenniscentrum Reeën kun je profiteren van de volgende voordelen:

  • Je hebt toegang tot een schat aan informatie over reeën.
  • Je hebt direct contact met experts en kunt desgevraagd ervaringen uitwisselen met andere deelnemers.
  • Je zet je kennis en vaardigheden in voor het welzijn en van reeën en het behoud van natuur in Nederland.
  • Je kunt meedenken en meewerken aan de speerpunten.

Lijkt je dit leuk meldt je dan nu aan via het contactformulier Kenniscentrum Reeën. We horen graag van je!

Met vriendelijke groet,

H.S. van der Wal
Trekker
Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen