Vraag en antwoord

Wij bereiden een expositie voor over reeën. Mijn eerste vraag is of we gebruik mogen maken van uw expertise en de inhoud website www.over-reeen.nl. Een tweede vraag is of u contact heeft met reeën-experts die een lezing zouden kunnen verzorgen. Mogelijk met een accent op reeën in de regio Nijmegen?

Stichting Kenniscentrum Reeën heeft als doel om kennis over reeën beschikbaar te stellen. Ze doet dit door de input van deskundigen te verwerken en te publiceren. De stichting streeft ernaar dat ze voor alle gedeelde content toestemming heeft om deze te mogen publiceren. Voor gedeelde documenten gelden de rechten zoals in het oorspronkelijke document.

Je mag gebruik maken van de inhoud van www.over-reeen.nl. De stichting zou echter het liefst zien dat gebruikers contact zoeken met de bronnen. Ze bieden daarvoor diverse handvatten. Zo proberen ze de bronnen van de informatie te vermelden. Je ziet deze als je over de films en foto's gaat met je muis.

Hier zijn enkele aanvullende tips voor het gebruik van de inhoud van www.over-reeen.nl:

  • Gebruik de inhoud alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
  • Vermeld de bron van de informatie altijd als je deze gebruikt.
  • Vraag toestemming aan de bron als je de informatie wilt gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Respecteer de rechten van de auteurs en houd je aan de auteurswetgeving.

Door deze tips te volgen, draag je bij aan het behoud van de kennis over reeën en het beschermen van de rechten van de deskundigen die deze kennis hebben gedeeld.

Bij ons in de tuin in Beerta staan regelmatig (groepen) reeën. Vanmorgen vond ik iets dat lijkt op reeënbont met wat bloed eraan en iets dat lijkt op opgedroogde adertjes die eruit steken. Kan het de "bekleding" van het gewei zijn?

Wat je hebt gevonden is de bast. De bast is de tijdelijke huid die zich rond het gewei van een reebok bevindt. dat je de bast vindt is een teken dat het gewei van de reebok volgroeid is. De bast levert de grondstoffen aan voor het gewei en wordt uiteindelijk afgeworpen door de reebok.

Op de website: /het-ree/lichaam/gewei zie je de groei van het gewei.

Afbeelding: Bast van geveegd reebokgewei


Zoek voor meer informatie in bronnenlijst Kenniscentrum Reeën. (Artikelen in het Nederlands, Engels of Duits)

Goedemorgen, mijn vraag is het volgende: Mag je reekalfjes opsporen met een drone? Aan welke eisen moet je voldoen? Bij wie zou ik eens kunnen gaan kijken hoe zoiets werkt? Het zijn een hoop vragen maar ik wil dit uit gaan werken voor onze WBE?

We delen onze ervaring met natuurdrones via de websites over-reeen.nl en natuurdronenetwerk.nl. Op de pagina "Voorkom slachtoffers van maaien en andere werkzaamheden" op over-reeen.nl vind je informatie over hoe je reeën kunt beschermen tegen maaien en andere werkzaamheden. Op de pagina "Natuurdrone team: Wat komt er bij kijken" vind je een ontwikkeltraject voor het opzetten van een natuurdroneteam.

Om de inzet van natuurdrones breed gedragen te krijgen, is het belangrijk om vertrouwen en commitment te hebben. Vertrouwen is vooral belangrijk van de mensen voor wie je de natuurdrone in wilt zetten. Je moet hun toestemming hebben om de gronden te betreden en over deze gronden te vliegen. De grondgebruiker is vaak niet de eigenaar maar de beheerder die bijv. het gewas verbouwd. Vergeet niet om de medewerking van deze mensen te vragen!

Commitment gaat om je verbinden aan de doelen en werkwijze van het natuurdroneteam. Zowel het zich bevinden op terrein van anderen, vliegen met drones als het opsporen en bemachtigen van in het wild levende dieren is aan regels gebonden en vraagt kennis. Het kost tijd om die te leren, om de middelen te organiseren en om deskundige piloten en vrijwilligers te krijgen.

Er zijn mogelijk al deskundige piloten en vrijwilligers beschikbaar. Je kunt kijken bij de mensen en organisaties die vermeld staan als Natuurdrones op de kaart.

Je bent nu al in aanraking met dit prachtige werk. Je rolt al in de materie en kunt beginnen met samenwerken in het Natuurdronenetwerk Nederland.

Stel je vraag via ons contactformulier of dat van Natuurdronenetwerk Nederland

Is het waar dat als een hond of een mens een reekalf heeft aangeraakt, de moeder het niet meer accepteert, en dat terugleggen geen zin meer heeft? En zo ja wat is het perspectief als de mensen het reetje zelf willen grootbrengen?

Nee, in ongeveer 75% van de gevallen worden reekalveren door de reegeit weer aangenomen als ze door mensen of honden zijn opgepakt en aangeraakt. Het is echter in Nederland verboden om dieren uit hun omgeving te halen, op te vangen en vervolgens groot te brengen. Dit komt omdat van de reekalveren die niet door deskundigen worden opgevangen, bijna geen enkele overleeft.

Het beste is om het dier te laten waar het wordt gezien of terug te brengen naar die plaats. Dit kan nog tot ongeveer 24 uur na de vondst! In het ergste geval overleeft dus 25% van de jonge dieren deze acties niet. Dit is veel minder dan het sterven door ondeskundige grootbrengen.

Hier zijn enkele tips voor wat je moet doen als je een reekalf vindt:

  • Laat het kalf zitten. De moeder is waarschijnlijk in de buurt en komt terug om het kalf te voeden.
  • Als het kalf alleen is en er is geen moeder in de buurt, breng het dan terug naar de plek waar je het hebt gevonden.
  • Als het kalf gewond is, neem dan contact op met een dierenopvangcentrum of een deskundige op het gebied van reeën.

Het is belangrijk om te onthouden dat reeën in het wild horen. Ze zijn goed in staat om voor zichzelf te zorgen en ze hebben geen menselijke hulp nodig. Door de dieren met rust te laten, help je ze om in goede gezondheid te blijven.

Zoek voor meer informatie in bronnenlijst Kenniscentrum Reeën. (Artikelen in het Nederlands, Engels of Duits)

Ik woon in Midden Zweden en we hebben erg veel sneeuw. Mijn vraag is; met wat voor voeding kan ik de reeën bijvoeren?

Reeën zijn zeer goed in staat om zich aan te passen aan hun leefomgeving. Ze doen dit al meer dan 600.000 jaar. In de winter kunnen reeën echter moeite hebben om voldoende voedsel te vinden. Dit kan leiden tot sterfte en stress.

Sterfte en stress zijn noodzakelijk voor het aanpassen van reeën. Alleen de dieren met de juiste afweging overleven. Bijvoeren van reeën brengt de dieren uit dat proces van aanpassen en is in Nederland niet toegestaan.

Naar onze mening zijn mensen een natuurverschijnsel en dus hun invloed op reeën ook. Wij adviseren dan ook niet bij te voeren. Wel adviseren wij om de leefomgeving van reeën te verbeteren. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden, bijvoorbeeld door het bos open en jong te houden. Laat een deel van de vegetatie. Focus op randen van bos, weilanden en akkers. Daar langs de dekking, groeit het voedsel voor veel dieren waaronder reeën. Op de website www.rehkitzhilfe.de staat veel informatie over voedselplanten voor reeën. Die kennis kun je gebruiken om de leefomgeving te beïnvloeden.

Als mensen toch besluiten om reeën bij te voeren, is het belangrijk om te weten dat reeën hooi (droog, absoluut geen schimmel!), schapenbrok en suikerbiet aannemen. Belangrijk bij suikerbiet: met mate! Omdat suikerbiet de energiehuishouding enorm kan verstoren.

Het is ook belangrijk om te zorgen voor rust voor de dieren zodat deze met name in de winter niet onnodig voedselreserves verbranden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door vluchten voor loslopende honden, niets ontziende recreanten, enzovoorts.

Als een reegeit éénmaal overtuigd is dat de plek voldoende rust, voedsel en dekking biedt zal zij de plek in haar leefgebied opnemen en haar jongen daar in de buurt zetten en naar die plek leiden. Heb daarom geduld, zo'n plek heeft enkele jaren nodig om vertrouwd te worden.

Zoek voor meer informatie in biotoop verbeteren Kenniscentrum Reeën. (Artikelen in het Nederlands, Engels of Duits)

Onze plantentuin heeft ongewenste bezoekers over de vloer. Reeën veroorzaken behoorlijk wat overlast en schade. We zijn op zoek naar een diervriendelijke oplossing voor het euvel. We overwegen ons terrein volledig met hertenwerend raster af te sluiten.

Het verkleinen van het leefgebied van reeën is een moeilijke kwestie. Aan de ene kant wil je de reeën beschermen tegen sterfte en ziekte, maar aan de andere kant wil je ook voorkomen dat ze schade aanrichten aan je eigen grondgebied.

Een manier om het leefgebied van reeën te verkleinen, is het plaatsen van een hekwerk.

Een andere manier om het leefgebied van reeën te verkleinen, is het onaantrekkelijk maken van het gebied voor reeën. Dit kan worden gedaan door het gebied te beplanten met planten die reeën niet eten, of door het gebied te maken te voorzien van geluidsoverlast of geurhinder.

Als je het leefgebied van reeën te veel verkleint, zullen ze op zoek gaan naar andere gebieden om te leven. Dit kan leiden tot conflicten met mensen en andere dieren. Het is daarom belangrijk om een balans te vinden tussen de behoeften van de reeën en de behoeften van mensen.

In sommige gevallen kan het dan nodig zijn om het aantal reeën terug te brengen. Dit is echter een laatste redmiddel.

Het is belangrijk om te onthouden dat reeën een onderdeel zijn van onze leefomgeving, de natuur. Het is belangrijk om een ​​evenwicht te vinden tussen het beschermen van reeën en het voorkomen van schade aan ons eigen grondgebied.

Zoek voor meer informatie in bronnenlijst Kenniscentrum Reeën. (Artikelen in het Nederlands, Engels of Duits)

Een veehouder bij ons in de buurt vond in en nabij zijn weiland in korte tijd 3 dode reeën. Omgeving Oldeberkoop Friesland. Twee dieren waren op moment van vinden al redelijk ver vergaan en de derde was nog redelijk in tact. Uitwendig kon de veehouder er niets aan zien. Leek wel vermagerd. Om reden dat hij zich enigszins zorgen maakt, vraagt hij zich af of er een ziekte actief is onder de reeën.
 

In dit soort gevallen verwijzen wij altijd naar het Dutch Wildlife Healt Center (DWHC). Het DWHC is het nationaal wildziekten centrum dat ziekten onder in het wild levende dieren in Nederland signaleert, onderzoekt, de opgedane kennis verspreidt en adviseert over eventuele risico’s voor mens en dier.

Het DWHC is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse systeem voor de bestrijding van ziekten bij wilde dieren. Het DWHC werkt nauw samen met andere organisaties, zoals het RIVM, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Als je vermoedt dat een wild dier ziek is, neem dan contact op met het DWHC. Het DWHC kan je helpen om de ziekte te identificeren en de juiste maatregelen te nemen.

Zoek voor meer informatie in bronnenlijst Kenniscentrum Reeën. (Artikelen in het Nederlands, Engels of Duits)

Wij zijn hier pas komen wonen en hoewel de vorige bewoners ons al verteld hadden dat er af en toe reeën in de tuin liepen, hebben we dat ook zelf mogen zien. Ik ben zeer voorzichtig om overlast voor de reeën te voorkomen. De lokale jager is geweest om zijn afdracht te overhandigen. (Welke we geweigerd hebben). Moet ik een jager toestemming verlenen om te jagen op reeën?

Je bent niet verplicht een jager toe te staan om het beheer van reeën voor de provincie uit te voeren op jouw grond.

Als je het wel toestaat mag de jager jouw grond meerekenen bij het gebied waarop het beheer wordt uitgevoerd. De omvang en ligging van het gebied bepalen of de jager het populatiebeheer met het geweer mag uitvoeren. Je geeft deze toestemming in de vorm van een grondgebruikersverklaring. In deze verklaring beschrijf je wat wel en niet mag op jouw grond. Je kunt deze verklaring voor een door jou te bepalen termijn opstellen. Wij adviseren je om de verklaring in overeenstemming met het seizoen en de vergunning van de provincie op te stellen.

Naast het jagen op beschermde soorten, waarbij de jager de overheid helpt, bestaat er ook het jagen op wild. Een jager kan het zakelijk recht om te jagen op wild pachten of huren. Jagen op wild betreft het doden of het doen van pogingen daartoe van in de wet genoemde vijf soorten (houtduif, wilde eend, konijn, fazant en haas) binnen de daarvoor ingestelde periode. De jager is verplicht te zorgen voor een redelijke stand van deze dieren. Wat dat precies betekent, is hier te ver om uit te leggen. Een dergelijk contract blijft geldig ook na overdracht van het eigendomsrecht. Zo'n contract kan zes of twaalf jaar geldig zijn. Ook als je dat niet zou willen, heeft de jager gedurende die contractperiode het recht om op jouw grond te jagen. Dit recht was onderdeel van de eigendomoverdracht. Dus je kunt de jager de jacht op wild niet ontzeggen, tenzij deze de pacht niet betaalt.

Buiten de vastgestelde periode vallen de als wild benoemde soorten niet onder wild maar onder de beschermde diersoorten. De jager heeft dan een grondgebruikersverklaring van jou nodig, zoals eerder beschreven en voor het afschot van wilde eend, fazant en haas een ontheffing voor het afschot. Dit geldt niet voor konijn en houtduif omdat deze op een landelijke vrijstellingslijst staan ter bestrijding van schade.

Zie de Wet

Ik ben bezig wat informatie te verzamelen over de ree en ik vroeg me af of er aan de hand van de geweien op de foto iets over de leeftijd van de ree te zeggen is?

Afbeelding: Reegeit met gewei


Het is moeilijk om de leeftijd van een ree te bepalen aan de hand van zijn gewei . Er zijn veel factoren die de vorm en de grootte van het gewei kunnen beïnvloeden, zoals de gezondheid van het dier, zijn voeding en zijn omgeving.

In het tweede jaar heeft een ree vaak al 2x3 punten aan zijn gewei. Daarna worden er zelden meer punten toegevoegd. Toch zijn er wel enkele kenmerken die een indicatie kunnen geven van de leeftijd van het dier. Zo is de vorm en omvang van de rozen vaak verschillend bij jonge en oude reeën. Bovendien is de textuur van het gewei bij jonge reeën vaak minder uitgesproken dan bij oude reeën.

Een deskundige kan de leeftijd van een ree met een nauwkeurigheid van ongeveer 60% bepalen aan de hand van schedel in combinatie met zijn gewei. De overige 40% van de reeën is moeilijker in te schatten.

Op de foto zijn alle reebokken waarschijnlijk jong. Dat wil zeggen tussen de 1 en 3 jaar oud. De meest linkse reebok valt op. Dit dier kan een bijzonder gewei hebben of hij kan oud zijn.

Zoek voor meer informatie in bronnenlijst Kenniscentrum Reeën. (Artikelen in het Nederlands, Engels of Duits)

Ik zag gisteren een ree met allemaal bulten op de kop (zie foto), dit heb nog niet eerder bij een ree gezien. Ik vroeg me af wat dit voor een aandoening was. Kunt u mij vertellen wat er met deze ree aan de hand is?

Afbeelding: Reegeit met gewei

Bedankt voor de foto. Dit is een interessant en in deze vorm zeker uitzonderlijk verschijning van een gewei bij een reegeit. Dit gewei wordt niet jaarlijks afgeworpen maar groeit door het vormt een 'pruik'. De aanleiding voor deze ontwikkeling is de hormoonhuishouding. Het verschil daarin tussen reebok en reegiet maakt dat hier sprake is van een geitengewei

Een geitengewei ontstaat veelal bij oude reegeiten. Het is een woekering op de plaats waar bij reebokken het gewei groeit en de voorhoofdsklier zich bevindt. Dit wordt toegeschreven aan het veranderen van de hormoonhuishouding. 

We zijn erg blij met de foto en we houden ons aanbevolen voor verdere bijdragen. We zijn altijd op zoek naar tekeningen, foto's/tijdreeksen van foto's en video's van bijzondere verschijnselen in de natuur. Deze illustraties gebruiken we graag om onze artikelen te verduidelijken en te verrijken.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Zoek voor meer informatie in bronnenlijst Kenniscentrum Reeën. (Artikelen in het Nederlands, Engels of Duits)

Ik heb vorige week in de omgeving van Apeldoorn een wit ree gezien. Is dit heel bijzonder?

Afbeelding: Wit ree omgeving Apeldoorn


Witte reeën zijn zeldzaam. Wij zien op de foto een ree met witte vacht en ogen en huid rond de neus zwart.

Onze indruk is dat het geen albino ree is. Kenmerk van albino is namelijk dat het dier helemaal geen pigment heeft. Daardoor zijn alle lichaamsdelen min of meer doorzichtig en kleurt het bloed de huid en ogen rood/roze.

Het meest komen de bruine reeën voor. Daarna volgen in aantal de zwarte reeën en het minst komen witte reeën voor. Ook gevlekte varianten van wit met de andere kleuren komen voor. Zoals bijvoorbeeld in de gemeente Winterswijk. Wat we hoorden van de plaatselijke beheerder is dat dit wit zijn soms een generatie overslaat en dan weer terugkomt.

Toch kan het lokaal, regelmatig voorkomen. Dat ligt waarschijnlijk aan de mate waarin het gekleurde ree overleeft en deelneemt aan de voortplanting. Witte reeën vallen op. In sneeuwrijke gebieden zijn ze beter gewapend tegen belagers. In Nederland overleeft echter het witte ree in uitzonderlijke situaties. Bij zwarte reeën speelt hetzelfde. Bij zwarte reeën zorgt het ervoor dat tot 20% van de aanwezige reeën zwart kunnen zijn. We hebben geen onderzoek naar witte reeën kunnen vinden waarin percentages worden genoemd. Daarop op volgend hebben we gezocht op afbeeldingen van wit ree, weiss reh en white roe deer via google afbeeldingen. In alle gevallen kregen we foto's van witte reeën. In percentage minder dan 0,1% ten opzichte van gewone reeën.

Witte en zwarte reeën zijn interessant om te volgen. Je kan bijvoorbeeld zien hoe vaak deze voorkomen, zich in de tijd verspreiden en welke de routes en gebieden zijn waarlangs dit gebeurt. We hopen dat je het dier nog lang kunt volgen. Het zou interessant zijn te horen of er wel eerder witte reeën zijn gezien. En zo ja waar.

Graag ontvangen wij foto's van andere locaties en op die locatie in de tijd.

Zoek voor meer informatie in bronnenlijst Kenniscentrum Reeën. (Artikelen in het Nederlands, Engels of Duits)

Cookies instellen