Gedurende de vier jaargetijden passen reeën hun gedrag aan. Dagelijks hebben zij een patroon van eten, herkauwen en slapen. Dat zij per dag meerdere keren herhalen. Dit dagritme wordt alleen doorbroken door voortplanten en invloeden van buiten af zoals bedreigd worden.

Zoals de overvloed aan mals voedsel in de lente. In deze tijd laten de reeën zich goed zien bij het eten. De reegeit heeft nu een dikke buik. Het is goed te zien dat ze drachtig (dragend) is. De dragende reegeiten laten hun jongen van vorig jaar alleen, want de kalfjes worden in mei/juni geboren. De tijd hierna wordt de zoogtijd genoemd. De reekalfjes verstoppen zich eerst in de dekking.

In de steeds warmer wordende periode krijgen de reeën hun dunnere, roodbruine haarkleed. In de aanloop naar de zomer nemen zowel de reebokken als de reegeiten voor hen interessante gebieden in het leefgebied in. Met name de reebokken zijn druk in de weer met het vormen van een territorium. Reebokken vegen dan aan twijgen en struiken met de geurklieren tussen hun geweistangen. In alle jaargetijden kunnen reeën zich laten horen door het uitstoten van geluiden. Met name als de reeën hun territorium gevormd hebben en bij de voortplanting horen we het karakteristieke schelden en fiepen.

Medio juli start het voortplanten. Uiteindelijk wordt de reegeit gedekt (beslagen). Het embryo gaat echter pas echt groeien rond de jaarwisseling. Dat proces noemt men vertraagde-implantatie.

In de tussenliggende tijd, de herfst, is er steeds minder makkelijk verteerbaar voedsel. De reeën eten en rusten veel en leggen zo een vetreserve aan om de winter door te komen. De dunnere roodbruine vacht verandert dan in een dichte, grijze vacht die hen tegen de kou en regen beschermd.

In oktober verliezen de reebokken het gewei. Direct daarna begint het nieuwe gewei te groeien.

Dit is ook het begin van de winter waarin er veel minder voedsel en beschutting is. Deze omstandigheden vragen juist meer of veel energie. Daardoor worden de vetreserves aangesproken en de groei van bijvoorbeeld het gewei beïnvloed. Je ziet de reeën in die tijd vaak in groepjes bijeen. Een dergelijke groep wordt een sprong genoemd.

De natuur gedraagt zich niet altijd zoals wij mensen dat menen te weten. Zo zijn er vroegrijpe reebokken en -geiten die in september-oktober, in de zogenoemde na-bronst, vol passie de liefde bedrijven en zich voortplanten.