Kenniscentrum Reeën

In de zomerperiode is het onderscheid in geslacht bij reeën tussen reebokken en reegeiten duidelijk: De reebok, het mannetje, draagt een gewei. De reegeit, het vrouwtje, heeft geen, of heel zelden een, gewei. In de winterperiode, als het mannetjes ree het gewei heeft afgeworpen en de reekalveren bij het vrouwtjes ree lopen, wordt het moeilijk om een individueel ree als reebok of reegeit te herkennen.

Afbeelding: Reebok, dwars in sneeuw, toont duidelijk gewei in bast en penseel

Reebok

Gewei (januari - november)
Penseel (behaard geslachtsdeel onder buik)
Niervormige spiegel
Geen schortje (behaard geslachtsdeel aan spiegel)

Afbeelding: Reebok en reegeit in de sneeuw, tonen spiegel zonder en met schortje

Reebok - Reegeit

Geen gewei (reebok in januari ook niet)
Geen penseel
Hartvormige spiegel
Schortje
Als zij reekalveren heeft:
Gedurende circa 12 weken een duidelijk zichtbare uier
Opvallend witte spiegel