Kenniscentrum Reeën

Mensen waarschuwen voorkomt aanrijdingen met wild!

Lees en doe mee!

Een gewaarschuwd mens ziet voor twee!


Help ons door de kans op een aanrijding met wild in uw omgeving onder de aandacht van uw gasten/bezoekers/recreanten te brengen. Zij moeten weten dat zij in de natuur kans lopen op een aanrijding met reeën of andere grote dieren. En wat zij kunnen doen bij het zien van wilde dieren op of langs de weg. Print daarom het eenvoudige wildwaarschuwingssysteem en deel de folder.

Het resultaat: Gewaarschuwde mensen en minder ernstige gevolgen van wildaanrijdingen.

Kies een plek waar veel bezoekers en bewoners komen. Download de alerter Voorkom wildaanrijding. Print deze op stevig papier (160 grs) met enkele folders: Rij bewust en alert. Knip een bordje uit en vouw deze. Plak de verbindingsstrookjes aan elkaar. Kies een prominente plek bijvoorbeeld op uw balie c.q. receptie.

Het Eenvoudig WildwaarschuwingsSysteem is een initiatief van Stichting Kenniscentrum Reeën.

  • Rijd bewust

  • Focus op uw route

  • Wijk niet uit.

  • Verminder uw snelheid

Rijdt bewust
Ontwijkend of niet ontwijkend sturen? - Als dieren zoals reeën op uw weg komen denk dan na. Gebruik uw remmen, niet uw stuur! Doe geen onveilige ontwijkende acties. Ernstige botsingen kunnen optreden als de bestuurders de controle over het voertuig verliest bij het ontwijken van een dier.

Let op de verkeersborden en andere waarschuwende verkeersmaatregelen
Wegbeheerders nemen langs wegen met veel of levensbedreigende wildaanrijdingen verkeersmaatregelen zoals verkeersborden, wildspiegels, wildreflectoren en afrastering.

Alerter: Wild? Rijd bewust en alert


De wildwerende verkeersmaatregelen zijn aanwijzingen dat eerder op die plek veel wildaanrijdingen zijn geweest. Die maakten deze maatregelen de moeite waard. Het zien van de verkeersmaatregelen is dan ook een signaal dat ter plaatse wildaanrijdingen plaatsvinden. Het is beter dat 'signaal' niet te negeren.

Snelheid verminderen.
Bij lagere snelheden verbeterd het reageren aanzienlijk. Wees voorbereid op onvoorspelbare omstandigheden zoals gedrag en meer dieren. Veel dieren reizen niet alleen, dus wanneer er één dier is, kunnen er meer komen. Let met name op moeder/nakomelingen combinaties.

Snelheid is een bepalende factor in botsingen. Snelheid vermindert de mogelijkheden een gevaarlijke situatie te vermijden. Sommige studies zien signalen dat aanrijdingen met dieren meer voorkomen dan verwacht op heldere, droge nachten en op lange rechte stukken. Vermoedelijk omdat bestuurders in die omstandigheden de neiging hebben om sneller te rijden. Doe dat niet!

Wat moet je doen als een botsing onvermijdelijk lijkt?
Er is geen andere, verstandige, keus dan proberen uw route te blijven rijden. Daardoor heeft u de situatie meer onder controle. U heeft onbewust meer tijd, minder snelheid en dus kracht op het moment van de botsing. Dus: Als de botsing onvermijdelijk lijkt: kijk niet naar het dier maar focus u op uw route. Onbewust stuurt u het voertuig namelijk naar de plaats waar u naar kijkt. Rem krachtig en snel, trek niet aan het stuur, laat vlak voor de botsing het rempedaal los en rem weer na de botsing. De auto zal dan de neus omhoog veren waardoor er minder kans is dat het dier door de voorruit zal komen.

Gebruik uw voertuig
Houdt voorruiten, koplampen, knipperlichtinstallatie en achterlichten schoon en en draag altijd de veiligheidsgordel. Gebruik indien mogelijk grootlicht om uw gezichtsveld breder en dieper te maken. Bestuurders kunnen toeteren en met de lampen knipperen om de dieren van de weg te schrikken. En uw voertuig is uw bescherming om de gevolgen tot een minimum te beperken.