Contact opnemen met Kenniscentrum Reeën

Heeft u een vraag of een bericht aan of over reeën dan kunt u die hier aan ons doorgeven.
Een bericht kan zijn dat u graag opgenomen wilt worden in de natuurdrones op de kaart en natuurdronelijst of deelneemt aan een activiteit van Kenniscentrum Reeën.

Over het algemeen reageren wij binnen twee dagen. Vaak binnen enkele uren. Daar waar noodzakelijk verwijzen wij onmiddellijk naar de met ons samenwerkende partners.

Afbeelding: Contact over reeën door Kenniscentrum Reeën, foro:Wouter Borre