Laad de video: Samenleven met Reeën
http://www.over-reeen.nl/portals/0/video/samenleven_met_reeen_1080.jpg
Geproduceerd door: Vereniging Het Reewild en EntingFilms
geschreven door: Donald Buitendorp, Victorine Latz, Andre Janse; Camera: Luc Enting; Montage: Sascha Odufré; Mixage: Marc Dubbeldam; Voice over:Will van Selst
Mogelijk gemaakt door: Parenco Hout bv.
2008
Kenniscentrum Reeën
 • Rijdt bewust van dit gevaar
 • Focus op uw route
 • Wijk niet uit
 • Verminder uw snelheid
 • Klik voor meer informatie over Voorkomen wildaanrijding.
 • Zorg voor veiligheid van jezelf en anderen.
 • Bel de politie ( tel. 0900 88 44 )
 • Niet gaan achtervolgen of zoeken.
 • Rustig en terughoudend handelen.
 • De politie, haalt een nazoekteam ter plaatse
 • Het nazoekteam gaat de situatie verder afhandelen
 • De materiële gevolgen kunt u later regelen.
 • Dode reeën horen in de natuur. Zij vormen voedsel voor andere organismen. Dood doet leven
 • Zieke wilde dieren vormen een risico voor de gezondheid van andere dieren en mensen 
 • Neem indien u twijfelt contact op met lokale beheerder of politie.
 • Die neemt eventueel contact op met onderzoekende instanties.

Voor beheerders:

 • Werk hygiënisch: Raak het dode dier niet zonder handschoenen aan.
 • Voor onderzoek van een dood wild dier, kunt u mailen naar dwhc@uu.nl of het formulier Meld een dood dier invullen.
Afbeelding: Hulpverlenen ree in hek
 • Rustig en doortastend handelen. Vaak komt het goed.
 • Zorg voor veiligheid van jezelf en anderen.
 • Houd veel afstand. Het dier zit gevangen omdat het niet gewend is achteruit te gaan. De omstandigheden bekrachtigen nog eens het voorwaarts vluchtgedrag.
 • Bel tel. 0900 88 44 (politie)
 • De politie haalt andere hulpverleners ter plaatse.

Voor hulpverleners:

 • Bedek de ogen van het dier.
 • De ervaring leert; het dier kan er uit zoals het er in is gekomen! Kop en schouders zijn smaller en flexibeler als heupen. Schrik niet een ree kan angstaanjagend 'klagen'.

 

 • Bescherm uw gewassen
 • Bouw schadehistorie op
 • Lees voor schade door reeën de Handreiking Faunaschade 2009
 • Voor andere soorten raadpleeg de Faunaschade Preventie Kit
 • Neem contact op met het Faunafonds
 • Als beschermen niet (meer) mogelijk is, kunnen agrariërs, in bepaalde gevallen, bij het fonds terecht voor een tegemoetkoming.
 • Het Faunafonds is adviseur en uitvoerder van wettelijke taken op het gebied van faunaschade aan landbouwgewassen, praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en preventie. Het Faunafonds werkt voor burgers, agrarische ondernemers, provincies en het ministerie van Economische Zaken.
Kenniscentrum Reeën

Duurzaam omgaan met vrij in Nederland levende grote hoefdieren

Afbeelding: Reeën in ons dichtbebouwde landschap

Vrij is naar eigen belang gebruiken van de ter beschikking staande omgeving. Vrij betekent ook dat er invloeden zijn. Die invloeden vragen om beheer. Beheer dat hoe dan ook invloed heeft op de vrij levende wilde dieren en planten.

Het ree en de beheerders van hun leefomgeving en de populatie, vormen samen de basis voor het succes van deze diersoort. Dat succes is, gezien de afgelopen decennia, het gevolg van menselijk ingrijpen en grote variatie in beheer.

Toen men 1954 het ree begon te beschermen en actief beheer toegestaan bleef, is de basis gelegd voor een vorm van natuurbeheer die wereldwijd zijn vruchten afwerpt. Het aantal reeën is door het zo ontstane balanceren tussen beschermen en beheren in 2012, 12 keer zo hoog als medio 20e eeuw. De combinatie van beschermd, deskundig en actief beheer is de basis geweest voor dit succes. Niet in de laatste plaats doordat het ree, met haar reebruine ogen, menig hart doet smelten.

Zouden we het in ons hoofd halen dezelfde regels op de andere grote hoefdieren los te laten dan is het gedaan met een deel van de rust, de vrijheid en de gevarieerde omgeving die het ree nodig heeft en wij mensen graag willen. Daarmee is het ree ook ambassadeur voor de burger die min of meer dezelfde vrijheid, datzelfde gevarieerde groen en diezelfde rust als het ree wil kunnen beleven in de natuur, die ons nog rest. Zonder dat het ree of wij zelf dat weten is het ree ambassadeur voor duurzaam omgaan met vrij in Nederland levende grote hoefdieren

Gaat het goed met het ree dan gaat het ook goed met de natuur zoals veel mensen dat graag willen.

Waar voedsel rust en dekking te vinden zijn leven reeën. Zij zijn de grootste dieren die zich vrij door heel Nederland kunnen bewegen. Populatiebeheer van deze beschermde dieren en beheer in hun leefgebied, zijn de omstandigheden die blijkbaar eerder gunstig als ongunstig zijn voor de soort. De dieren bleken in staat om zich in een periode van ruim een eeuw te vermeerderen en te verspreiden door heel Nederland. Inmiddels gaat het zo goed met de reeën dat het samenleven met reeën gevaren met zich meebrengt.

Het is opvallend hoe dit samenleven met reeën is uitgegroeid tot een verregaande aanpassing van mens en dier aan elkaar. Denk maar eens aan de duizenden wildreflectoren die de automobilisten en de dieren behoeden tegen een ongeval.

Reeën zijn daarnaast uitermate goed in staat geen aandacht te trekken van de mens. Indien reeën die aandacht wel krijgen is er veel waar te nemen en te beleven. Dat waarnemen is de basis voor het beheer. De regels die we daarbij hanteren en handhaven zorgen dat het nog steeds goed gaat met het ree. Om de lusten en de lasten van het samenleven met reeën tastbaar te maken kunnen we de draagkracht bepalen en de beïnvloeden reeënpopulatie. In feite is het beheren van reeën een voortdurend balanceren tussen ecologie en economie. In ons geval met de focus op het behoud van het ree omdat het ree de ambassadeur voor gewenst natuurbeheer in heel Nederland. Elk ree is een ambassadeur voor voldoende voedsel, rust en dekking voor zich zelf en andere bewoners van Nederland.

Afbeelding: Reeën verstoor je niet door op de paden te blijven