Of je nu reeën toevallig ziet of uit belangstelling bekijkt of om het aantal dieren te tellen, je kunt in Nederland nagenoeg overal reeën waarnemen als je maar weet waar en wanneer je moet kijken. Een goede voorbereiding verhoogt je kans om de dieren te zien enorm.

Als voorbereiding is het handig reeën gedrag te leren kennen. Belangrijk daarbij is wanneer zij welk gedrag vertonen zowel gedurende het jaar als de dag. Daarnaast is bij het waarnemen van reeën belangrijk waar zij zich zo gedragen. Zeker als we gericht reeën tellen of bestuderen is het goed om eerst te weten of we in het gebied reeën kunnen aantreffen, het zogenaamde draagkracht bepalen. Op basis van aanwezigheid voedsel, rust en dekking kun je bepalen of in een vooraf bepaald gebied reeën voor kunnen komen. Met die kennis kunnen we meer gericht waarnemen bijvoorbeeld door jaarrond te tellen of een voorjaarstelling uit te voeren. Op basis van die telling kun je vervolgens de populatie schatten. Een heel andere manier van waarnemen is de sporen van een ree zoeken, de leeftijd bepalen of aan het ree wegen en meten.

Bij een goede voorbereiding hoort ook dat je weet wat het ree kan. Reeën hebben namelijk zeer gevoelige zintuigen en zijn gevoelig voor verstoring. Bij verstoring vluchten ze bijna onmiddellijk en zullen zij jou proberen te blijven waarnemen. Zowel de neus als de oren zijn daarbij de belangrijkste zintuigen.

Grote hoefdieren zoals reeën, kunnen slecht objecten zien maar zijn des te meer in staat veranderingen in dat vage beeld te herkennen. Bovendien zijn reeën op bepaalde kleuren die zij wel onderscheiden alert. Met name blauw valt heel erg op, alle andere kleuren zijn voor reeën tinten van groen. Waarschijnlijk zorgt dit ervoor dat reeën slecht en bewegingen goed kunnen zien.

Weet dat als een ree wil waarnemen waar het 'gevaar' vandaan komt ze doodstil in het bos blijft staan. Als je verrast wordt door een beweging van iets of je hoort iets maar je weet niet wat stop dan! Geen geluid en geen beweging meer. Bevries en kijk rustig rond zonder geluid te maken.

Kies je kleding zodanig dat je opgaat in de omgeving, camouflage. Kleuren met uitzondering van blauw tinten zijn voor reeën geen probleem. Beter is het de kleuren en patronen van de kleding aan te passen aan de omgeving, bijvoorbeeld sneeuw = wit. Denk er aan geen blauw!

Dus wees stil en houd rekening met de keus van je kleding. Probeer altijd tegen de wind in de plek waar je reeën wilt gaan bekijken te benaderen. Als je dat doet zal het je verrassen hoe dicht je bij een ree kunt zijn zonder dat deze je waarneemt.

Reeën: Adembenemend!