Om het doel van het Kenniscentrum Reeën te halen worden kosten gemaakt. De volgorde van financieren is bepaald door de stuurgroep. De volgorde is:

 • Hosten webomgeving
 • Beheer stichting
 • Projecten:
  • Drones redden reeën en weidevogels
  • Eenvoudig Wildwaarschuwing Systeem (EWS)
  • Randenbeheer
  • Vreemdmaken
  • Ree geleidende maatregelen langs wegen
Tekening: Reeën


De kosten
Hieronder staan de uitgaven bijgewerkt tot ... 

 Post   

 Raming 

 Uit    

 In     

 Bank  

Hosten website

- 750

     - 764

0

 

Beheerkosten stichting

- 250

      0

  35

 

Projecten

 

 

 

 

Vreemdmaken

- 250

 -     0

   0

 

EWS

- 250

   - 167

   0

 

Drones

- 250

 -    50

    0

 

Saldo 2017

-1750

-  981

    35

0

Saldo 2016

-2250

-1568

    0

0

Saldo 2015

-2000

-1237

    35

0

Saldo 2014

-1500

-2133

 2101

32

Saldo 2014

-1500

-1265

 1373

108

Wat u niet ziet is de steun die wij ontvingen van onze volgers en leveranciers in de vorm van uren, transport, beschikbaar stellen van middelen. De lijst van personen die dit deden loopt inmiddels in de tientallen. Hartelijk dank voor al die steun!

augustus 2018

Het Kenniscentrum Reeën is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder RSIN: 8531.02.272. De organisatie is voor de Belastingdienst nog geen algemeen nut beogende instelling. Wel is bepaald dat er geen sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting, inhoudingsplicht voor de loonheffingen of belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Kortom we zetten ons zonder winstbejag in voor u en voor reeën. Financiële steun is echter wel nodig om de projecten groots op te kunnen pakken.

Het Kenniscentrum Reeën wil daarom graag een erkende, algemeen nut beogende instelling zijn. Want zodra die ANBI-verklaring is gegeven kan steun geven aan Kenniscentrum Reeën voor de donateur fiscaal voordelig zijn.

Daarvoor is het nodig dat het bestuur voltallig wordt met een minimum van drie bestuursleden. Hoe dat ontstaat is vermeld in de Statuten van Stichting Kenniscentrum Reeën.

Ziet u kansen voor of met Kenniscentrum Reeën? Wordt dan lid van de Raad van Toezicht. De formele naam voor de stuurgroep Kenniscentrum Reeën. Klik hier en meld u aan. We gaan namelijk graag aan de slag.

Doneer
via RegioBank
NL88 RBRB 0706 6041 64
of met creditcard via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

 

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
RSIN: 8531.02.272

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen