Op naar deskundige vrijwilligers: Start Mission > Natuurdrone netwerk (Nederland) > Wildlife-DROne NEtwork > W-DRONE

Kenniscentrum Reeën stimuleert onder andere het systematisch beschermen van reekalveren tegen maaien. Het ondersteunen van natuurdrone-vrijwilligers is in 2017 ontstaan uit het idee het op de kaart zetten van de ervaring en in 2019 te komen tot een natuurdrone netwerk, Wildlife-DROne NEtwork (W-DRONE). Het natuurdrone netwerk is het geheel van samenwerkende mensen in het toepassen van drones bij het beschermen en beheren van in het wild levende dieren en planten. Het doel van dit netwerk is de kennis en ervaring uit te wisselen en zo de natuurdrone teams te helpen aan deskundige vrijwilligers.

In 2019 is ten gevolge van de projecten Natuurdrone op de kaart en Een natuurdrone voor ..., duidelijk geworden hoe versnipperd de kennis rond natuurdrones is. Naast de de professionals die drones inzetten is er een grote groep aanstaanden en vrijwillige dronepiloten die graag kennis en ervaring uitwisselen. Uit het analyseren van die contacten ontstond een zogenaamde wordcloud. Die vormde de basis voor het Kenniscentrum Reeën project: W-DRONE. Het helpt mensen met het verkrijgen, in gebruik nemen en toepassen van een natuurdrone.

Wordcloud: Samenwerking natuurdrone-vrijwilligers

 

 

Het idee

Versterken en steunen

Kennisdelen (planning berichten)

 • Vliegen met een op afstand bestuurbaar vliegtuig
  • Inleiding (aug-sept)
  • Training  (sept-okt)
  • Oefenen (okt-mrt)
 • Systematisch toepassen natuurdrone
  • Inleiding waypoints-vlucht (aug-sept)
  • Training omgang met de natuurdrone (sept-okt)
  • Oefenen (okt-mrt)
  • Toepassen (febr->...)
  • Evaluatie en erkenning (mei-jul)

Ondersteunen

Bron:
Een natuurdrone voor Vorden e.o. (2018)
Rehkitzrettung infos (Rehkitzrettung Schweiz 2019)

We geven u graag in overweging ons een bijdrage te schenken

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of via
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen