Icoon: Drone red ree

 

Laadt de video: Drone reeën te redden
http://www.over-reeen.nl/portals/0/video/drone_redt_reeen_en_weidevogels_1080.jpg
Geproduceerd door: DRONEXPERT en Stichting Kenniscentrum Reeën
Geschreven door: Roger Borre i.s.m. Herzo van der Wal; Camera: Wouter en Roger Borre
Kenniscentrum Reeën

Voor ons begint Drones redden weidevogels en reeën/andere dieren met een onderzoek. Maar eerst: Hartelijk dank voor jouw bijdrage aan het redden van reeën. In november 2016 zijn wij gestart met het bij elkaar brengen van drone experts en mensen zoals jij. Het was een groot succes.

Om dit voort te zetten evalueren we jaarlijks de resultaten op basis van ervaringen en reacties uit het veld. Onze vraag is: Wat heb jij het afgelopen jaar beschermd? :

  • Hoeveel hectare zijn afgezocht? bijv. 12 Ha.

  • Deed je dit met of zonder warmtedetectie onder een drone? bijv. Drone met warmte detectie

  • Hoeveel personen waren er echt nodig? bijv. 3 u.

  • Hoeveel personen waren er echt nodig? bijv. 2 pers.

  • Wat is er beschermd/gered? bijv. 2 hazen, 6 reeën, 2 patrijzen

We zijn heel blij als je dit voor jouw situatie aan ons doorgeeft. Dat kan via ons contactformulier (klik hier om deze te openen). Bedenk dat voor elke keer dat je ging de oppervlakte en het resultaat toe mag nemen. In het voorbeeld waren we twee keer op perceel x van zes hectare en daar was twee keer een haas. Geen resultaat kan natuurlijk ook. Dat is ook bevinding. We zijn heel blij met elke reactie.

De meting zal geanonimiseerd worden en verwerkt tot totalen om een sfeer impressie te geven. Zo hopen wij te laten zien dat we samenwerken en dat de inspanning af- en het resultaat toeneemt tegen gelijk of afnemende kosten. Het melden gaat ook anderen helpen de juiste de juiste inzet te bepalen.

Vergeet niet deze oproep te delen met de jou bekende natuurbeheerder. Bedankt en vriendelijke groet, Herzo van der Wal, Stichting Kenniscentrum Reeën

Biedt ervaring in opsporen wilde dieren met drone plus warmtedetectie bij jou in de buurt
(Wij kunnen u toevoegen aan Natuurdrone op de Kaart en de Natuurdronelijst. Wilt u uw natuurdrone-kennis delen klik dan op contactformulier)

Afbeelding: Inpakken voor dronevlucht na melding via natuurdronelijst

Natuurdrone-ervaring en contactgegevens
(Wij kunnen u toevoegen aan de Natuurdronelijst en Natuurdrone op de Kaart. Wilt u uw natuurdrone-kennis delen klik dan op contactformulier)

Plaats

Naam

IR-detectie

E-mail

Dalfsen

Peter van den Brandhof icon Weidevogeldrone

Ja

brandhof@natuurenplatteland.nl

Bentelo

Roger Borre

Ja

info@dronexpert.nl

Reeuwijk

Anton de Wit icon Weidevogeldrone

Ja

wit.acde@gmail.com

Eindhoven

Mark de Haan

Ja

mark@aeret.nl

Wageningen

Frans van Bommel

Ja

info@vanbommel-faunawerk.nl

Winterswijk

Secretariaat WBE
Winterswijk e.o.

Ja

info@wbe-winterswijk.nl

Arnhem

Jasja Dekker

Ja

info@jasjadekker.nl

Bunschoten

Wilhelm Bos icon Weidevogeldrone

Ja

wilhelm.bos@collectiefeemland.nl

Denekamp

Stephan Bouhuis

Ja

stephan.bouhuis@kpnmail.nl

 

 

 

 

Bent u niet overtuigd?

Wij wel. Wij onderzoeken sinds 1976 de toegepaste technieken om slachtoffers van landbouwwerkzaamheden te voorkomen. In 2005 kreeg dit een impuls door de opzet van Kenniscentrum Reeën. Daarbij zijn we ons er steeds van bewust dat dit efficiënt moet zijn. En dat we onze bevindingen moeten vertalen naar praktische adviezen. Zo ontstonden in 2010 de video, poster, flyer en webpagina: Voorkom slachtoffers maaien. En al tijdens het maken van de filmopnamen, zoekend naar reekalfjes en bezig met isolerende maatregelen in ons onderkomen ontstond het idee om de reekalfjes vanuit de lucht waar te nemen. In 2012 kwamen de eerste berichten dat dit lukt. In tussen weten we dat dit zonder veel teleurstellingen lukt mits 'smorgens vroeg uitgevoerd. Midden 2016 is dit in een praktijktoets getest. Onze conclusie over de staat van de techniek was; Geweldig!

Daarom organiseerde Kenniscentrum Reeën zaterdagmorgen 21 januari 2017 een bijeenkomst voor haar volgers en andere geïnteresseerden met demonstratie en toelichting.

Onderwerpen:
- Techniek en demonstraties - Roger Borre
- Toepassen en dienstverlening - Peter van den Brandhof
- Met reeën samenleven - Herzo van der Wal

De circa zestig aanwezige praktijkmensen hebben gezien hoe het toepassen van drones in het bijzonder het vinden van beschermde wilde dieren zich ontwikkeld. We hebben onder andere gezien hoe de jongen van de kwartelkoning zijn opgespoord. De kwartelkoning is een zeldzame vogelsoort die zelden wordt gezien. Andere dieren, nesten en verblijfplaatsen die we via warmtebeeldcamera zagen waren van adder, kievit, grutto, tureluur, ganzen, damherten en wilde zwijnen.

Bevestigd werd dat deze kleine onbemande vliegtuigen helpen bij het efficiënt opsporen van warmbloedige dieren. Naast het monitoren en beschermen van weide- en akkervogels en het voorkomen van doodmaaien reekalfjes werd het schouwen van bermen en watergangen en het voorkomen van schade aan landbouwgewassen als mogelijke inzet voor natuurdrones genoemd.

Erg interessant was de demonstratie van een drone die in een grote verrekijkertas past. Wat een mogelijkheden! Ons is duidelijk geworden dat voor een prijs van circa 5000 euro men een bruikbare drone kan kopen voor het redden van reekalveren!

Afbeelding: reekalf met stuifmeel, Foto: Dick Pasman Foto: Dick Pasman

Naast de aanschaf was er ook aandacht voor de kennis en het vliegen met de drone in de natuur. Voor de theorie wordt het aanbevolen om het zogenaamde ROC-Light certificaat te halen. Dit is in één dag te doen. Daarnaast raden wij u aan een dag te regelen om te leren vliegen. Natuurlijk dient men ook op de hoogte te zijn van de regels rondom het betreden van terreinen en omgaan met beschermde planten en dieren. Die regels zullen gesneden koek zijn voor de beoogde gebruikers.
Tenslotte waren er diverse reacties ten aanzien van het breder en gezamenlijk inzetten van drones met warmtedetectie en andere sensoren. Wat de deelnemers wilden is dat mensen die werkzaamheden laten uitvoeren in de natuur, alle bedreigde diersoorten op kunnen sporen en beschermen. En niet hoeven te zeggen: "Weidevogelnesten? Nee dat kan mijn drone niet". Dat risico bestaat namelijk door de prijsverschillen tussen types drones met warmtebeeldsensor wel. Vanuit die gedachte lijkt het erop dat terrein beherende organisaties (ook overheid) en natuurbeschermingsorganisaties en mensen die bereid zijn om te investeren in een drone met warmtedetectie moeten stimuleren om de extra investering te doen. De vragen zijn dan: Wie zijn die organisaties die bereid zijn dit te stimuleren en wie willen die stimulans ontvangen?

De bijeenkomst ging primair om de reeën of weidevogels maar als we dan toch deze weg met drones inslaan lijkt de conclusie dat we het dan maar beter meteen goed kunnen doen. Dat wil zeggen onderzoek naar toepassen van drones in natuurbeheer steunen en collectief drones aanschaffen.

We lijken op weg naar een netwerk van natuurdrones en -piloten en een aantal specialistische bedrijven op dit terrein. In dat kader is het goed te zien dat er diverse initiatieven lopen zoals het project: Weidevogeldrone en de bovenstaande Natuurdronelijst.

Al met al hebben de aanwezigen een leerzame bijeenkomst gehad met nu nog zeldzame beelden zowel qua mogelijkheden als waarnemingen. Zij kregen de gelegenheid om doelgericht kennis uit te wisselen met experts op het gebied van opsporen fauna met warmtedetectie en drone. Daarmee is een voorbeeld gegeven hoe deze kennis uit te wisselen is met collega’s en anderen. De sprekers waren en zijn bereid om hun verhaal uit te dragen. Zij richten zich met name op mensen die opdracht geven natuurontwikkeling te monitoren en percelen met natuurwaardes te beheren bijv. grondgebruikers, werkvoorbereiders, opzichters en toezichthouders in faunabeheer, groenbeheer en landschapsbeheer.

Graag zou Kenniscentrum Reeën met drones en vrijwilligers het beheer van randen, overhoekjes en beheerweides willen monitoren op het gebruik als broedgelegenheid en onderkomen voor wilde dieren. Met als uiteindelijk doel het onderbouwd stimuleren van overjarig laten worden van grassen, kruiden en heesters. Dat is volgens ons erg belangrijk voor het instandhouden van insecten en hun larven en dus voor voor jonge vogels, amfibieën en reptielen. De vrijwilligers met drones helpen in dit concept natuurlijk ook om reekalfjes te zoeken in de te maaien delen van percelen.

De bijeenkomst vond plaats bij Café Restaurant de Duif op schietbaan 't Ruurlosebroek te Ruurlo.

Afbeelding: Opening bijeenkomst: Drones redden reeën door Herzo van der Wal, foto: Kees de Geeter

 

Afbeelding: Roger Borre reageert op vragen over toepassing drone met warmte detectie tijdens schouw. foto: Wouter Borre

 

Afbeelding: Peter van den Brandhof op naar legio mogelijkheden met natuurdrone voor reeën en weidevogels, foto: Wouter Borre

 

Afbeelding: Herzo van der Wal en Willem van Lulofs Umbgrove in actie tijdens demonstratie: Drones redden reeën