Laad de video: Reekalfjes redden met drone
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/Medemogelijk_gemaakt_door_Rabobank_1080.jpg
Produced by: Nijkerk Nieuws
Met dank aan: Rabobank, Nick van Adrichem, Henk van Rijn, Joeri Hackman, Ely Hackman, Ed Keijzer
11-06-2018

Voor ons begint redden van reeën en andere dieren met onderzoek. In november 2016 zijn wij gestart met het bij elkaar brengen van natuurdrone-experts en mensen zoals jij. Om van die successen te leren evalueren we jaarlijks de resultaten op basis van ervaringen en reacties uit het veld.

Onze vragen aan de ons bekende coördinatoren vermeld op Natuurdrones op de Kaart zijn:

  • Hoeveel hectare zijn afgezocht? bijv. 12 Ha.

  • Deed je dit met of zonder warmtedetectie onder een drone?

  • Hoeveel uren was u hier mee bezig? bijv. 0,5 u. voorbereiding 2 u. vliegen

  • Hoeveel personen waren er nodig? bijv. 2 pers.

  • Wat was de aanleiding/het doel? bijv. monitoren aantal

  • Wat is er beschermd? bijv. hazen 2, reeën 6, patrijzen 1 nest

  • Wilt u, nog langer, op Natuurdrones op de Kaart staan?

We zijn heel blij als je je opgeeft voor Natuurdrones op de kaart en jouw ervaringen met ons deelt. Dat kan onder andere via ons contactformulier (klik hier om deze te openen). We gaan die informatie in overeenstemming met jouw wens verwerken.

Voor ons begint redden van reeën en andere dieren met een onderzoek. In november 2016 zijn wij gestart met het bij elkaar brengen van drone-experts.

Zo verzamelen we jaarlijks de resultaten op basis van onze vragen, berichten en ervaringen in het veld. We concludeerden:

De aanschaf en het inzetten van drones is anno 2020 nog geen gelopen race. Er lijkt een concurentie te zijn tussen de professional en de amateur zowel onder de vliegers, de natuurbeheerders en de fondsen wervers. Die worden sterk beinvloedt door discussies over kwaliteit en capaciteit en de omstandigheid dat veel boeren op dezelfde dag hun werk doen bijvoorbeeld maaien, hoe organiseer je dan de inzet. Daarnaast weerhouden de prijs en het krijgen van ervaringen uit de omgeving, de aanschaf van een drone.

Zeker zijn er ook positieve resultaten. Zo zijn er lokaal mensen die de samenwerking zoeken, creatief zijn  en wel drones beschikbaar krijgen. Vooral als in de aanschaf en het beheer van de drone onderscheid wordt gemaakt in drone, de hulpmiddelen, het vliegen en de toepassing kan er vanuit de verschillende doelstellingen gefinancierd en georganiseerd worden. Zo ontstonden er drone-teams rond één drone die voor verschillende doeleinden konden worden ingezet. Recent lazen we dat collectieven van weidevogelliefhebbers, akkervogels, agrarisch natuurbeheer, modelvliegverenigingen en jagers drones aanschaffen. We zien dat men elkaar op dit punt vindt en elkaar helpt de dieren te beschermen. Drones brengen de mensen bij elkaar. Er ontstaat een Natuurdrone Netwerk in Nederland.

Ook in de uitvoering worden sucessen geboekt. Erg boeiend was de ervaring dat het veld dat de avond te voren was vreemd gemaakt geen reekalveren bevatte tijdens de drone-vlucht. Dat was onze verwachting maar tegen de verwachting van de beheerder in!  Het KcR verwacht nu dat de avond voor het maaien vreemdmaken in combinatie met een drone ook goed werkt. Waardoor meer hectares kunnen worden afgewerkt. Ook duidelijk is het dat in alle gevallen wel fladderzakken geplaatst moeten worden, in het perceel, 15 mtr. uit de perceelrand en 30 meter uit elkaar!! Nader onderzoek is nodig hoe de fladderzakken slim kunnen worden gemaakt om tijdens het werk te worden verzameld, naar de ideale afstand en wat in het geval van veldreeën. Niet geldt dit als de maaimachine al klaar staat bij het te maaien perceel. 

Er is echter ook een enorm potentieel aan behoefte. De mensen van Natuurdrones op de Kaart werden vanuit het hele land opgebeld om te komen redden. Variërend van: "Ik wil mijn perceelrand klepelen kunt u kijken of er jonge hazen liggen" tot "Morgen maai ik 20 hectare grasland kunt u even komen schouwen". Opvallend is het dat de omvang van de behoefte niet blijkt uit de reacties van de drone vlegers. Zij lijken vrij goed instaat om hun inzet te doseren. De verwachting van de deelnemrs aan de bijeenkomsten rond natuurdrones is echter dat er een groot, mogelijk te groot, sluimerend potentieel aan vraag is. Dat potentieel komt vast beschikbaar als het resultaat van het beschermen ook bij die beheerders en terreineigenaren bekend wordt. Bizar is het dat in potentie het succes van de natuurdrone een risico is voor mensen die geen belemmering van natuurverschijnselen willen. Voor de drone-teams is het dus belangrijk geholpen te worden bij het doseren van hun inzet bijvoorbeeld door duidelijk te maken hoever hun werkgebied gaat en waar zij wel vliegen.  

Conclusie. Er is vraag en belangstelling, maar voor een beperkte oppervlakte natuurdrone-capaciteit beschikbaar en er is nog veel te leren.

Bent u niet overtuigd?

Wij wel. Wij onderzoeken sinds 1976 de toegepaste technieken om slachtoffers van landbouwwerkzaamheden te voorkomen. In 2005 kreeg dit een impuls door de opzet van Kenniscentrum Reeën. Daarbij zijn we ons er steeds van bewust dat dit efficiënt moet zijn. En dat we onze bevindingen moeten vertalen naar praktische adviezen. Zo ontstonden in 2010 de video, poster, flyer en webpagina: Voorkom slachtoffers maaien.

Al tijdens het maken van de filmopnamen, zoekend naar reekalfjes en bezig met isolerende maatregelen in ons huis ontstond het idee om de reekalfjes vanuit de lucht waar te nemen. In 2012 kwamen de eerste berichten dat anderen op dezelfde ideeën kwamen en dat het werkt. In tussen weten we dat dit lukt, mits 'smorgens vroeg uitgevoerd. Midden 2016 heeft KCR dit zelf in de praktijktoets getoetst. Onze conclusie was; Geweldig maar er is nog veel te verbeteren willen we dit 'rendable' in kunnen zetten!

Daarom organiseerde Kenniscentrum Reeën zaterdagmorgen 21 januari 2017 een bijeenkomst voor haar volgers en andere geïnteresseerden met demonstratie en toelichting.

Onderwerpen:
- Techniek en demonstraties - Roger Borre
- Toepassen en dienstverlening - Peter van den Brandhof
- Met reeën samenleven - Herzo van der Wal

De circa zestig aanwezige praktijkmensen hebben gezien hoe het toepassen van drones in het bijzonder het vinden van beschermde wilde dieren zich ontwikkeld. We hebben onder andere gezien hoe de jongen van de kwartelkoning zijn opgespoord. De kwartelkoning is naast dat ze vrij zeldzaam is, een soort vogel die maar moeilijk wordt gezien. Andere dieren, nesten en verblijfplaatsen die we via warmtebeeldcamera zagen waren van adder, kievit, grutto, tureluur, ganzen, damherten en wilde zwijnen.

Bevestigd werd dat deze kleine onbemande vliegtuigen helpen bij het efficiënt opsporen van dieren. Naast het monitoren en beschermen van weide- en akkervogels en het voorkomen van dood maaien van reekalfjes werd het schouwen van bermen en watergangen en het voorkomen van schade aan landbouwgewassen als mogelijke inzet voor natuurdrones genoemd.

Erg interessant was de demonstratie van een drone die in een grote verrekijker-tas past. Wat een mogelijkheden! Ons is duidelijk geworden dat voor een prijs van circa 5000 euro men een bruikbare drone kan kopen om reekalveren te redden!

Afbeelding: reekalf met stuifmeel, Foto: Dick Pasman Foto: Dick Pasman

Naast de aanschaf was er ook aandacht voor de kennis en het vliegen met de drone in de natuur. Voor de theorie wordt het aanbevolen om het zogenaamde ROC-Light certificaat te halen. Dit is in één dag te doen. Daarnaast raden wij u aan een dag te regelen om te leren vliegen. Natuurlijk dient men ook op de hoogte te zijn van de regels rondom het betreden van terreinen en omgaan met beschermde planten en dieren. Die regels zullen gesneden koek zijn voor de beoogde gebruikers.
Tenslotte waren er diverse reacties ten aanzien van het breder en gezamenlijk inzetten van drones met warmtedetectie en andere sensoren. Wat de deelnemers wilden is dat mensen die werkzaamheden laten uitvoeren in de natuur, alle bedreigde diersoorten op kunnen sporen en beschermen. En niet hoeven te zeggen: "Weidevogelnesten? Nee dat kan mijn drone niet". Dat risico bestaat namelijk door de prijsverschillen tussen types drones met warmtebeeldsensor wel. Vanuit die gedachte lijkt het erop dat terrein beherende organisaties (ook overheid) en natuurbeschermingsorganisaties en mensen die bereid zijn om te investeren in een drone met warmtedetectie moeten stimuleren om de extra investering te doen. De vragen zijn dan: Wie zijn die organisaties die bereid zijn dit te stimuleren en wie willen die stimulans ontvangen?

De bijeenkomst ging primair om de reeën of weidevogels maar als we dan toch deze weg met drones inslaan lijkt de conclusie dat we het dan maar beter meteen goed kunnen doen. Dat wil zeggen onderzoek naar toepassen van drones in natuurbeheer steunen en collectief drones aanschaffen.

We lijken op weg naar een netwerk van natuurdrones en -piloten en een aantal specialistische bedrijven op dit terrein. In dat kader is het goed te zien dat er diverse initiatieven lopen zoals het project: Weidevogeldrone en de bovenstaande Natuurdronelijst.

Al met al hebben de aanwezigen een leerzame bijeenkomst gehad met zeldzame beelden zowel qua mogelijkheden als waarnemingen. Zij kregen de gelegenheid om doelgericht kennis uit te wisselen met experts op het gebied van reeën opsporen met warmtedetectie. Daarmee is een voorbeeld gegeven hoe deze kennis uit te wisselen is met collega's en anderen. De sprekers waren en zijn bereid om hun verhaal uit te dragen. Zij richten zich met name op mensen die opdracht geven natuurontwikkeling te monitoren en percelen met natuurwaardes te beheren bijv. grondgebruikers, werkvoorbereiders, opzichters en toezichthouders in faunabeheer, groenbeheer en landschapsbeheer.

Graag zou Kenniscentrum Reeën met drones en vrijwilligers het beheer van randen, overhoekjes en beheerweides willen monitoren op het gebruik als broedgelegenheid en onderkomen voor wilde dieren. Met als uiteindelijk doel het onderbouwd stimuleren van overjarig laten worden van grassen, kruiden en heesters. Dat is volgens ons erg belangrijk voor het instandhouden van insecten en hun larven en dus voor voor jonge vogels, amfibieën en reptielen. De vrijwilligers met drones helpen in dit concept natuurlijk ook om reekalfjes te zoeken in de te maaien delen van percelen.

De bijeenkomst vond plaats bij Café Restaurant de Duif op schietbaan 't Ruurlosebroek te Ruurlo.

Afbeelding: Opening bijeenkomst: Drones redden reeën door Herzo van der Wal, foto: Kees de Geeter

 

Afbeelding: Roger Borre reageert op vragen over toepassing drone met warmte detectie tijdens schouw. foto: Wouter Borre

 

Afbeelding: Peter van den Brandhof op naar legio mogelijkheden met natuurdrone voor reeën en weidevogels, foto: Wouter Borre

 

Afbeelding: Herzo van der Wal en Willem van Lulofs Umbgrove in actie tijdens demonstratie: Drones redden reeën


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

 

U kunt ons helpen 
door een bijdrage op
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of 
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Cookies instellen