Het ree leeft in de natuur en is onderdeel van het ecologische samenleven. Binnen dat ecologische samenleven worden ecosystemen onderscheiden. Het ree is niet zo kieskeurig en bepaalt haar eigen leefomgeving en heeft daarme invloed op de omgeving. Andersom hebben omstandigheden invloed op het ree. De leefomgeving van het ree gaat over die omstandigheden.  

De leefomgeving van het ree bestaat uit voedsel, rust en dekking. Het ree vindt die omstandigheden meestal in en om een terrein met dekking in de vorm van struikgewas of hoge kruidachtige planten in wildernis of op akkers.

De termen leefomgeving, leefgebied, revier, homerange, territorium, biotoop, habitat, verspreidingsgebied worden vaak gebruikt voor het gebied waar een ree of reeën wonen. Vaak heerst daardoor, ook onder vaklieden, verwarring. Die verwarring kan tot verkeerde conclusies lijden. Voordat we dieper ingaan in de leefomgeving van het ree is het daarom handig de begrippen te leren kennen. (naar: Territorial verhalten beim Rehwild)

Habitat

De habitat, het biotoop, de leefomgeving is iets dat iedereen nodig heeft. Het zijn de omstandigheden die voor een bepaalde diersoort geschikt zijn omdat het de benodigdheden bevat die de soort nodig heeft om zich te kunnen handhaven. Voor het ree zijn voedsel, rust en dekking nodig om te overleven. Het verschil tussen habitat (thuis) en biotoop (leefomstandigheden) zit in de aanwezigheid van het ree die bepaalt of alle leefomstandigheden beschikbaar en bereikbaar zijn. Een biotoop zonder ree is geen habitat. We hebben in dat geval als mens hoogst waarschijnlijk een belangrijk element over het hoofd gezien namelijk de verbindingszone om in het biotoop te komen.

Populatie

Elke groep dieren die in staat is zich via natuurlijke weg te handhaven noemen we populatie. Een reeënpopulatie is dus een groep reeën die zich weet te handhaven. De grootse vorm die een populatie kan bereiken is die waarin erfelijk materiaal niet met andere populaties wordt uitgewisseld.

Leefgebied

Ieder dier vertoont gedrag om te leven. Het leefgebied is het gebied dat gebruikt is, door het gedrag van het ree. Het is het gebied waarin een dier zijn noodzakelijke activiteiten zoals eten, rusten en voortplanten heeft uitgevoerd voert. Dus pas nadat het dier het gedrag getoond heeft is het leefgebied bekend.

Ook het totaal van alle leefgebieden van de reeën in een populatie is een leefgebied, namelijk dat van die populatie. Het leefgebied van een populatie dieren varieert doordat de populatie krimpt, handhaaft of groeit. En of dat gebeurt is het gevolg van de leefomstandigheden. Handhaven of groeien betekent dat de leefomstandigheden, de habitat, in het gebied voldoende tot uitstekend waren.

Afbeelding: Reebok in leefomgeving. Foto: Dick Pasman


Kerngebied

Niet alle activiteiten van één dier spelen zich, gedurende het jaar, af in hetzelfde gebied. Voedsel zoeken vindt in de onmiddellijke omgeving, zo'n 3- tot 500 meter, van de rustplaats plaats. Dit gebied waar circa 80% van de activiteiten plaatsvinden, noemen we het kerngebied. Binnen een leefgebied bevinden zich één of meerdere kerngebieden van individuele reeën.
In de paartijd verlaten de reegeiten dit kerngebied om de reebok van hun dromen op te zoeken. En na de bronst gaat de sterke reebok buiten het territorium opzoek naar vruchtbare reegeiten.

Territorium

Een territorium is een gebied dat iedereen graag wil hebben. Het is zo waardevol dat het door één individu, exclusief (uitsluiten, uitsluitend), bezet wordt gehouden. De bezitter van een territorium toont door diens dominante gedrag de wil om het te hebben. Zo markeert het dier de grenzen, bewaakt en verdedigt die tegen soortgenoten en/of geslacht gelijken en is in dit gebied dominant. Alleen dan is de term territorium van toepassing. Een territorium vormt in het leefgebied meestal dat deel van het leefgebied waar de activiteiten, op dat moment, om draaien. Het vormen van het territorium is voortplanting. De grote en de periode dat het territorium bestaat kunnen verschillend zijn.

Verspreidingsgebied

Het totaal van alle leefgebieden vormt het verspreidingsgebied.

We geven u graag in overweging ons een bijdrage te schenken

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of via
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Share


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen