Op naar deskundige vrijwilligers: Start Mission > Natuurdronenetwerk (Nederland) > Wildlife-DROne NEtwork > W-DRONE

Kenniscentrum Reeën stimuleert onder andere het systematisch beschermen van reekalveren tegen maaien. Het ondersteunen van natuurdrone-vrijwilligers is in 2017 ontstaan uit het idee om de ervaring te delen en op de kaart te zetten.

In 2019 is ten gevolge van de projecten Natuurdrones op de kaart en Een natuurdrone voor ..., duidelijk geworden hoe versnipperd de kennis rond natuurdrones is. Naast de de professionals die drones inzetten is er een grote groep mensen in en rond drone-teams die graag kennis en ervaring uitwisselen. Uit het analyseren van die contacten ontstond een zogenaamde wordcloud.

Zo kreeg het idee vorm om tot een netwerk van natuurdrone-vrijwilligers te komen, los van het Kenniscentrum Reeën. Dat netwerk is het geheel van samenwerkende mensen in het toepassen van drones bij het beschermen en beheren van in het wild levende dieren en planten. Het doel van dit netwerk is de kennis, ervaring uit te wisselen en zo de teams te helpen aan deskundige vrijwilligers. In deze lijn organiseerden we de bijeenkomst Natuurdrones: beheren en beschermen van natuur met drones. Klik hier voor het verslag van die bijeenkomst.

Inmiddels worden anno 2020, ook informatiebijeenkomsten ondersteund en vliegvaardigheidstrainingen gehouden.

Wij helpen mensen met het verkrijgen, in gebruik nemen en toepassen van een natuurdrone.

Wordcloud: Samenwerking natuurdrone-vrijwilligers

 

Het idee

Stappenplan natuurdrone-team

Stappenplan voorkomen slachtoffers met natuurdrone


Kennisdelen

 • Vliegen met een op afstand bestuurbaar vliegtuig
  • Inleiding (aug)
  • Training  (aug-okt)
  • Demonstratie vaardigheden (okt)
  • Oefenen (okt-mrt)
 • Systematisch toepassen natuurdrone (okt-nov)
  • Beheer natuurdrone
  • Inleiding way-points-vlucht 
  • Training way-points-vlucht
  • Team oefenen natuurdrone missie (okt-nov)
  • Toepassen (feb->...)
  • Evaluatie en erkenning (mei-jul)

Ondersteunen

Bron:
Een natuurdrone voor Vorden e.o. (2018)
Rehkitzrettung infos (Rehkitzrettung Schweiz 2019)

Jij kunt ons helpen
bijv. door een bijdrage op
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden

Deel


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen