Privacyverklaring Stichting Website Stichting Kenniscentrum Reeën

Stichting Kenniscentrum Reeën neemt jouw privacy zeer serieus.

Persoonsgegevens
Indien U persoonsgegevens aan Kenniscentrum Reeën verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden U aan onze privacyverklaring goed te lezen. Klik op deze link om onze privacyverklaring te lezen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer U persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen in een communicatiedienst openbaart. Kenniscentrum Reeën heeft daar geen directe controle over, en keurt niet vooraf, de inhoud van uw berichten of informatie in een communicatiedienst. Kenniscentrum Reeën kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat betreft de inhoud van de door u verstrekte informatie en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan zo'n communicatiedienst.

Gebruiksbepaling tussen U (gebruiker) en Stichting Website Stichting Kenniscentrum Reeën
Het Kenniscentrum Reeën bestaat uit verschillende informatievoorzieningen. Dat kenniscentrum wordt U aangeboden onder de voorwaarde dat U onze gebruiksvoorwaarden accepteert. Lees de volledige gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat U de voorzieningen van Stichting Kenniscentrum Reeën gebruikt. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat U akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als U niet met deze gebruiksbepaling akkoord wenst te gaan, verzoeken wij U deze voorzieningen niet te gebruiken. Klik op deze link om onze volledige gebruiksvoorwaarden te lezen.