Privacyverklaring Stichting Kenniscentrum Reeën

Stichting Kenniscentrum Reeën neemt jouw privacy zeer serieus.

Persoonsgegevens
Als je persoonsgegevens aan Kenniscentrum Reeën verstrekt, zoals jouw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan onze privacyverklaring goed te lezen. Klik op deze link om onze privacyverklaring te lezen.

Voorzichtigheid is met name geboden wanneer jij of je kinderen persoonlijk identificerende informatie over jou of jouw kinderen in sociale media of een andere communicatiedienst openbaart. Kenniscentrum Reeën heeft daar geen directe controle over en keurt niet vooraf de inhoud van die de berichten of informatie in een communicatiedienst. Kenniscentrum Reeën kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat betreft de inhoud van de door jou of je kinderen verstrekte informatie en voor handelingen die volgen uit die deelname aan zo'n communicatiedienst.

Gebruiksbepaling tussen jou (gebruiker) en Stichting Kenniscentrum Reeën
Het Kenniscentrum Reeën bestaat uit verschillende informatievoorzieningen. Die voorzieningen worden jou aangeboden onder de voorwaarde dat jij onze gebruiksvoorwaarden accepteert. Lees de volledige gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat je de voorzieningen van Stichting Kenniscentrum Reeën gebruikt. Door jezelf toegang te verschaffen tot de website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet met deze gebruiksbepaling akkoord wenst te gaan, verzoeken wij jou deze voorzieningen niet te gebruiken. Klik op deze link om onze volledige gebruiksvoorwaarden te lezen.