Onderzoek leert ons de in het wild levende dieren zoals reeën beter kennen. Met die kennis over reeën helpen wij mensen beter met de natuur samen te leven.

H. Arendsen overdenkt na het plaatsen van wildspiegels welke activiteiten de reeën nog meer kunnen helpen

 

Dat onderzoek start vanuit vragen en belangstelling. Veel informatie kunnen we vinden in de beschikbare kennis. Er zijn echter ook ontwikkelingen die proactief handelen en onderzoek nodig maken. Bijvoorbeeld nieuwe techniek om dieren te beschermen. Zo'n ontwikkeling bepaalt of projecten opgezet en uitgevoerd worden door Kenniscentrum Reeën. Om de focus te houden zijn speerpunten vastgesteld. Bijvoorbeeld het voorkomen van slachtoffers in het verkeer of bij het maaien. Zo'n project kan vaak alleen worden gerealiseerd door samenwerken.

Daarnaast leveren andere kennisinstituten uitkomsten van onderzoek die van betekenis zijn voor reeën en/of hun leefomgeving. Deze informatie vind je in onze bronnen.

Onderzoek is bijvoorbeeld het analyseren van zieke dieren. Zo kunt u een dood gevonden ree laten onderzoeken bij het Dutch Wildlife Health Centre. Of melden bij de Voedsel en Waren Autoriteit die het karkas via Central Veterinary Institute (CVI) laat onderzoeken.

Ander onderzoek doet het Wageningen Research Centre bijvoorbeeld naar grote in het wild levende hoefdieren. De Leerstoelgroep Resource Ecology doet daarin specifiek onderzoek naar de manier waarop dieren in het wild leven en het effect op de leefomgeving.

In het buitenland onderzoekt het Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) in het bijzonder Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung het samenleven met reeën.


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Deel

Jij kunt ons helpen
bijv. door een bijdrage op
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden

Cookies instellen