Laad de video: Drone als natuurbeschermer, Wildlife preservation by drone
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/drones_redden_reeen_420.jpg
Produced by: Wouter Borre Productions
17-05-2015

Deze wens van Kenniscentrum Reeën staat niet op zichzelf! Kenniscentrum Reeën streeft sinds 2012 naar de inzet van drones met warmtedetectie in Nederland. En zet deze Natuurdrones op de Kaart. Zij ontdekten toen namelijk dat deze drones effectief en efficiënt slachtoffers van natuurwerkzaamheden weten te voorkomen. Sindsdien spant het Kenniscentrum Reeën zich in om deze techniek en de opgedane kennis beschikbaar te stellen voor andere drone-teams en hun donateurs.

Zo hebben zij in de regio Vorden in 2016 een praktijktest georganiseerd. De uitkomst was aanleiding om in 2017 een bijeenkomst te organiseren: “Drones redden reeën en andere dieren”. Het resultaat van die bijeenkomst was het beschikbaar stellen van de kennis en ervaring van drone-teams via ‘Natuurdrone op de Kaart’.

Een erkend drone-team is voor Kenniscentrum Reeën een combinatie van gecertificeerde vliegers met de juiste middelen. Inmiddels wordt hard gewerkt om zelf de kennis op te doen die nodig is om de hulp met een natuurdrone bieden.

Eén van de al ontwikkelde hulpmiddelen is:

Poster: Voorkomen maaislachtoffers


Jaarlijks wordt een ontelbaar aantal dieren slachtoffers van werkzaamheden in het buitengebied zoals maaien van gras en ruigte langs bermen en weilanden. Daaronder zijn reekalfjes maar ook nesten met vogels.

Dit is deels te voorkomen door vooraf beschermende maatregelen te treffen zoal de te bewerken percelen af zoeken en vreemdmaken. Het werk gebeurt door vrijwilligers en professionals die geïnformeerd zijn door de grondgebruik/eigenaar over wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Die beschermende maatregelen kunnen beter maar kosten dan veel meer tijd.

Logo KCR


De grondleggers voor Kenniscentrum Reeën (KCR) maken zich sinds 2008 sterk om slachtoffers van maaien te voorkomen. Het leren van de aanschaf en het het gebruik van een drone is daar onderdeel van. Zo starten zij het project: Een drone voor Bronckhorst. Dat al snel uitgroeide tot een plan om vijf drone-teams beschikbaar te krijgen in die gemeente.

Voor dit arbeidsintensieve zoeken zijn warmtesensoren beschikbaar die onder een drone hangen. Systematisch vliegt de drone over het perceel en spoort warme plekken op zoals dieren en nesten. Dit bespaart veel manuren waardoor snel in een veel groter gebied de dieren beschermd worden.

Inmiddels wordt door vrijwilligers hard gewerkt om de kennis op te doen om met een drone de hulp te kunnen en mogen bieden. Een erkend drone-team is voor KCR namelijk een combinatie van erkende, deskundige natuurbeschermers met de juiste middelen.

Stel je eens voor: Een drone-team missie gaat uitvoeren met diverse vluchten. Die daarvoor:

 • De vlucht voorbereiden
 • Een vluchtplan/missie maken
 • Advies uitbrengen en 
 • Weloverwogen dieren opsporen en in veiligheid brengen.

Het doel van dit project is om minimaal één drone-team te krijgen.

Zo’n drone-team heeft:

 • Een duidelijke werkwijze
 • Ten minste één vaardige dronevlieger
 • Eén geregistreerde drone
 • Eén WA-verzekering
 • Communicatiemiddelen

De totale onkosten worden per drone geraamd op € ... incl. de inzet van één drone. Dat kan oplopen als het werkgebied in omvang toeneemt of het doel wordt uitgebreid. Daardoor zullen meer drone-teams nodig zijn of worden er andere eisen aan de drone, sensoren en software gesteld.

Om meer flexibel en rendabler te zijn stelt KCR haar bestaande organisatie, netwerk, kennis en communicatiemiddelen beschikbaar en verzorgd zij:

 • Advies rond inzet van een drone
 • Signaleerd, stimuleren en ondersteund zij drone-teams
 • Stelt zij drones en sensoren beschikbaar
 • Kwalificeert zij drone-teamleden 
 • Verbindt zij vraag en aanbod

Het eindresultaat is een stabiele organisatie van drone-teams die over langere tijd slachtoffers onder wilde dieren door activiteiten van mensen probeert te voorkomen.

De beoogde gebruikers van drone-teams zijn groenbeheerders zoals:

 • Particuliere buitenplaatsen
 • Boeren en hun aannemers
 • Agrarisch natuurbeheerders
 • Overheden (Gemeente, Waterschap, Provincie)
 • Natuurbeschermingsorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Wildbeheereenheden)
 • Toezichthouders
 • Weide- en akkervogelbeschermers
 • Jagers
 • Vissers

Natuurlijk willen ook alle bewoners, bezoekers en gebruikers van het buitengebied dat natuur efficiënt beschermd wordt.

Wij hopen daarom ook op uw financiële steun. U kunt bijvoorbeeld een geldbedrag storten op bankrekeningnummer NL88 RBRB 0706 6041 64.

Bij voorbaat bedankt.
 

Overleg grondgebruiker met drone-team


Je hebt zoeven ons plan gelezen. We delen dat ook jij dieren kan gaan redden. Bedenk wat je kunt doen: Wijs bijvoorbeeld je kennissen op deze website. Deel deze via Twitter , Facebook Share of print de folder "Een natuurdrone voor Bronckhorst". Je kunt het plan ook voorleggen aan beoogde sponsoren. Volg ons voor het laatste nieuws en neem gerust contact met ons op via het contactformulier KCR. Waarschijnlijk kunnen wij je helpen.

Zonder doel blijken maar weinig mensen bereid te investeren. Neem nou bijvoorbeeld zo'n project als een Natuurdrone voor ...

Wij worstelden met de vraag hoe leggen wij jou uit wat wij gaan bereiken met de inzet van de Natuurdrone. Hoezo wij zul je denken? Daar hebben we over nagedacht en enkele proefballonetjes in onze omgeving opgelaten.

Het meest positief wordt gereageerd als we informeren over wat wij al weten bijv. over de natuurdrone. Om daarna aan jou te vragen waar je aan denkt als je ons verhaal hebt gehoord. Wat voor een klus zou jij met de natuurdrone willen (laten) uitvoeren. Dan proberen wij samen met jou tot een plan te komen. Een aantal klussen die we ons zo kunnen voorstellen zijn. Inventariseren van nesten, opsporen van haasjes, opsporen van reekalveren, op foto en/of film zetten van je akkerranden, enzovoorts. Natuurlijk wordt vooraf bepaald wat de voorwaarden zijn en of het überhaupt haalbaar is. Daar zijn we gelukkig zelf bij.

Zo'n plan vullen wij steeds opdezelfde manier in. Waarom doen wij dat? Wij willen leren. Voor ons is elke klus een praktijkonderzoek om reeén zo goed mogelijk te helpen. We gebruiken bij het maken van het plan onze werkwijze voor een praktijkonderzoek. Daarin komen doel, middelen en planning aan de orde. We gaan samen kijken wat daarvoor nodig is.

Natuurlijk komt het ook voor dat je plan wel heel veel op dat van iemand anders lijkt. Dan overwegen we of we kunnen gaan combineren. Dat is vaak efficiënter. We kunnen door een vrij vaste werkwijze te gebruiken bij het realiseren van jou doelen dus alle kanten op zonder dat daardoor de doelen van ons bedreigd worden. Een voordeel voor jou is dat je vooraf weet hoelang je aan elkaar vastzit en wat de kosten en de risico's zijn.

Natuurlijk kan het ook zijn dat je onze aanpak en doelen wilt stimuleren. Ook dat kun je bij ons kenbaar maken. U kunt dan één van de eersten zijn die bijvoorbeeld over de informatie beschikt. Ook daarover kunnen we afspraken maken. Schroom niet bel, stuur ons een e-mail of nog sneller klik hier op contactformulier. Want, we zijn al begonnen!

Doneer
via RegioBank
NL88 RBRB 0706 6041 64
of met creditcard via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen