Icoon: Natuurdrones redden reeën

 

Project: Vijf natuurdrones voor Bronckhorst

 
€ 18.820 van € 65.000


Deelproject: Een natuurdrone voor Vorden eo

 
€ 5.820 van € 13. 000


Quick win: Sensor voor Vorden eo -> "Red het ree van de maaidood"

 
€ 2620 > € 5.000

Deze wens van Kenniscentrum Reeën staat niet op zichzelf! Kenniscentrum Reeën streeft sinds 2012 naar de inzet van drones met warmtedetectie in Nederland. En zet deze Natuurdrones op de Kaart. Zij ontdekten toen namelijk dat deze drones effectief en efficiënt slachtoffers van natuurwerkzaamheden weten te voorkomen. Sindsdien spant het Kenniscentrum Reeën zich in om deze techniek en de opgedane kennis beschikbaar te stellen voor andere drone-teams en hun donateurs.

Zo hebben zij in de regio Vorden in 2016 een praktijktest georganiseerd. De uitkomst was aanleiding om in 2017 een bijeenkomst te organiseren: “Drones redden reeën en andere dieren”. Het resultaat van die bijeenkomst was het beschikbaar stellen van de kennis en ervaring van drone-teams via ‘Natuurdrone op de Kaart’.

Een erkend drone-team is voor Kenniscentrum Reeën een combinatie van gecertificeerde vliegers met de juiste middelen. Inmiddels wordt hard gewerkt om zelf de kennis op te doen die nodig is om de hulp met een natuurdrone bieden.

Eén van de al ontwikkelde hulpmiddelen is:

Poster: Voorkomen maaislachtoffers


Jaarlijks wordt een ontelbaar aantal dieren slachtoffer van werkzaamheden in het buitengebied zoals maaien van gras en ruigte. Daaronder zijn nesten en jongen van grutto, patrijs, haas en het ree.

Dit is deels te voorkomen door vooraf beschermende maatregelen te treffen zoals de te bewerken percelen af zoeken en vreemdmaken. Het werk gebeurt door vrijwilligers en professionals die geïnformeerd zijn door de grondgebruik/eigenaar over wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Die beschermende maatregelen kunnen beter en kosten veel tijd.

Logo KCR


De grondleggers voor Kenniscentrum Reeën (KCR) maken zich sinds 2008 sterk om slachtoffers van maaien te voorkomen. Het leren van de aanschaf en het het gebruik van een drone is daar onderdeel van. Zo starten zij het project: Een drone voor Vorden. Dat al snel uitgroeide tot een plan om vijf drone-teams beschikbaar te krijgen in de hele gemeente Bronckhorst.

Dit arbeidsintensieve zoeken kan veel sneller met een warmtesensor onder een drone. Systematisch vliegt het drone-team de drone over het perceel en spoort warme plekken op zoals dieren en nesten. Dit bespaart veel manuren waardoor snel in een gebied van wel tien hectare, de dieren beschermd worden.

Daarvoor dient door de vrijwilligers hard gewerkt te worden om de kennis op te doen om met een drone een missie te kunnen en mogen uitvoeren. Een erkend drone-team is voor KCR een combinatie van erkende, deskundige natuurbeschermers met de juiste middelen.

Een natuurdrone missie bestaat uit:

 • De vlucht voorbereiden
 • Een vluchtplan maken
 • Advies uitbrengen en 
 • Weloverwogen de dieren opsporen en in veiligheid brengen.

Het doel van het project: Een natuurdrone voor ... is om minimaal één drone-team inc. middelen te krijgen.

Zo’n drone-team heeft tenminste:

 • Een duidelijke werkwijze
 • Een vaardige dronevlieger
 • Een geregistreerde drone
 • Een WA-verzekering
 • Communicatiemiddelen

De totale onkosten van het werk worden per drone geraamd op gemiddeld € 12.000 incl. de inzet. De variatie ontstaat omdat afhankelijk van het doel reeën of nesten van weidevogels er andere eisen aan de drone, sensoren en software worden gesteld.

Om meer flexibel en rendabler te zijn stelt KCR haar bestaande organisatie, netwerk, kennis en communicatiemiddelen beschikbaar en verzorgd zij:

 • Advies rond inzet van een drone
 • Signaleerd, stimuleren en ondersteund zij drone-teams
 • Stelt zij drones en/of sensoren beschikbaar
 • Kwalificeert zij drone-teamleden 
 • Verbindt zij vraag en aanbod

Het eindresultaat is een robuuste organisatie van drone-teams die over langere tijd slachtoffers onder wilde dieren door activiteiten van mensen probeert te voorkomen.

De beoogde gebruikers van drone-teams zijn groenbeheerders die de dieren willen beschermen zoals:

 • Particuliere buitenplaatsen
 • Boeren en hun aannemers
 • Agrarisch natuurbeheerders
 • Overheden (Gemeente, Waterschap, Provincie)
 • Natuurbeschermingsorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Wildbeheereenheden)
 • Toezichthouders
 • Weide- en akkervogelbeschermers
 • Burgers
 • Jagers
 • Vissers

Dat doen zij omdat veel mensen, bewoners, bezoekers en gebruikers van het buitengebied, willen dat de natuur beschermd wordt.

Wij zien uw bijdrage graag tegemoet. U kunt bijvoorbeeld een geldbedrag storten op bankrekeningnummer NL88 RBRB 0706 6041 64 onder vermelding van: Een drone voor ... [uw gemeente].

Bij voorbaat bedankt.
 

Overleg grondgebruiker met drone-team


Je hebt zoeven ons plan gelezen. Wij kunnen je helpen jouw plan verder in te vullen. Neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier KCR

Zonder doel blijken maar weinig mensen bereid te investeren. Neem nou bijvoorbeeld zo'n project als: Een Natuurdrone voor ...

Wij worstelden met de vraag hoe leggen wij jou uit wat bereikt wordt met de inzet van een natuurdrone. Daar hebben we over nagedacht en enkele proefballonetjes in onze omgeving opgelaten.

Het meest positief wordt gereageerd als we informeren over wat wij al weten over de natuurdrone. Om daarna aan jou te vragen waar je aan denkt als je ons verhaal hebt gehoord. Wat voor een klus zou jij met de natuurdrone willen (laten) uitvoeren. Dan proberen wij met jou tot een plan te komen. Een aantal klussen die we ons zo kunnen voorstellen zijn. Inventariseren van nesten, opsporen van haasjes, opsporen van reekalveren, op foto en/of film zetten van je akkerranden, enzovoorts. Natuurlijk wordt vooraf bepaald wat de voorwaarden zijn en of het überhaupt haalbaar is.

Zo'n plan vullen wij steeds op dezelfde manier in. Dat doen we om van te leren. Voor ons is elke klus namelijk een praktijkonderzoek om reeën zo goed mogelijk te helpen. We gebruiken bij het maken van het plan onze werkwijze voor een praktijkonderzoek. Daarin komen doel, middelen en planning aan de orde. We gaan samen kijken wat nodig is. Een voordeel voor jou is dat je vooraf weet hoelang je aan elkaar vastzit en wat de kosten en de risico's zijn.

Natuurlijk komt het ook voor dat je plan heel veel op dat van iemand anders lijkt. Dan overwegen we of we kunnen gaan combineren. Dat is vaak efficiënter.

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je niet opzoek bent naar een drone-team maar onze aanpak en doelen wilt stimuleren. Ook dat kun je bij ons kenbaar maken. En ook daarover kunnen we afspraken maken. Schroom niet stuur ons een e-mail,  klik hier op contactformulier KCR of bel ons. Want? We zijn al begonnen!

Laad de video: Drone als natuurbeschermer, Wildlife preservation by drone
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/drones_redden_reeen_420.jpg
Produced by: Wouter Borre Productions
17-05-2015

 

Doneer
Stelt u dit prijs? Dan geven we u graag in overweging ons een bijdrage in de onkosten te schenken, op:
NL88 RBRB 0706 6041 64
of via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen