Kenniscentrum Reeën spant zich sinds 2006 in om de afstand tussen natuur en mens zo klein mogelijk te houden. Dat doet zij door educatie vanuit de kennis over één diersoort, het ree. Zij deelt daarvoor de kennis  die is verworven bij organisaties die zich bezighouden met natuurbeheer en reeën. Dat doet zij via de website: www.over-reeen.nl en sociale media.

Kenniscentrum Reeën bevat daardoor inmiddels de rijke ervaring van circa 100 jaar actief beschermen en beheren van reeën. Zij wordt daarbij gesteund door voortrekkers in het beheer van reeën. Mensen die gezorgd hebben dat reeën nu weer in heel Nederland voorkomen.

Filosofie
Telkens als mensen een ree zien raken zij in de ban van het dier en ontstaan er vragen.

Vragen over reeën, hun leefomgeving en hoe wij als mensen met deze reeën samenleven. Met meer dan 70.000 reeën in heel Nederland zijn dat veel kansen om mensen kennis te laten maken met natuurbeheer. Stichting Kenniscentrum Reeën deelt daarom informatie over het kleinste wilde hert in Nederland; het ree. Wij zien het ree als de ambassadeur voor vrij in Nederland levende grote hoefdieren en hun leefomgeving.

Afbeelding: Samenleven met reeën


Daarnaast hebben mensen, dus jij, natuur nodig. Jij en jouw erfgenamen vinden daar voedsel, rust en beschutting, net zoals het ree dat doet. Diezelfde natuur wordt echter ook beïnvloed door het strikt scheiden van natuur en mens. Door nu het ree als gewenst resultaat te nemen van natuur en de kennis rond dat dier te delen ontstaat er behoefte aan kennis over de natuur en natuurbeheer. De basis voor Kenniscentrum Reeën.

Het meest tot uiting komt de keiharde scheiding tussen natuur en mens als landbouwproductie plaatsvind terwijl nesten en jonge dieren in het lange gras liggen en gedoemd zijn het onderspit te delven. Een ander voorbeeld is als een ree zich in de baan van onze auto bevindt. Dit geldt voor talloze omstandigheden en wilde dier- en plantensoorten. Kenniscentrum Reeën helpt om dan de verschillende situaties in kaart te brengen en oplossingen te zoeken. Hoewel we niet hard kunnen en willen maken dat dit helpt, zien wij daar inmiddels, anno 2017, wel gewenste resultaten van. We hopen dat u ons gaat helpen.

Het internet is een belangrijk gereedschap voor Kenniscentrum Reeën. Uit het beheer van de website www.over-reeen.nl is Stichting Kenniscentrum Reeën, ontstaan. In de Statuten Stichting Kenniscentrum Reeën staat dat ons doel is:

  • Het vergaren en verspreiden van de kennis over reeën en het behoud en het beheer van hun leefomgeving.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Dat wordt bereikt door:

  • Het verzamelen, digitaliseren en ontsluiten van kennis over reeën:
  • Het initiëren, begeleiden en stimuleren van onderzoek naar reeën en hun leefomgeving.

Deze doelstelling is niet te halen zonder jouw waardering. Die waardering merken wij doordat u deze bijv. via Social Media deelt, de informatie die wij daar delen deelt met uw omgeving, de samenwerking met ons zoekt of doordat u middelen beschikbaar stelt. Dat we er nog zijn is een teken dat dit gebeurt. Daarvoor dank. Maar we zouden meer kunnen doen.

Door te klikken op Steunen en Partner leest u mogelijkheden om dit te doen. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact met Kenniscentrum Reeën opnemen.

Ikoon: envelop

Doneer
via RegioBank
NL88 RBRB 0706 6041 64
of met creditcard via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen