Mensen zijn natuur en hebben natuur nodig. Die natuur wordt echter meer en meer beïnvloed door mensen. Daarnaast raken mensen steeds verder weg van de natuur waar zij uit voort kwamen. Daar tegenover staat dat mensen keihard in aanraking kunnen komen met die natuur. Het meest tot uiting komt die ontmoeting als een ree op onze weg in aanraking komt met ons voertuig. Een ander voorbeeld is als de jongen van dit in het wild levende dier ergens liggen waar wij mensen onze voedsel produceren. Die jongen zijn gedoemd te sterven. Er zijn zo talloze omstandigheden met in het wild levende dieren en planten.

Kenniscentrum Reeën helpt om de kennis, met een focus op reeën, aan mensen aan te bieden, verschillende situaties te herkennen, in kaart te brengen en oplossingen te zoeken. Het internet is daarin een belangrijk hulpmiddel. Van dat laatste maken we gebruik om onze doelen te halen. Die doelen zijn:

  • Het vergaren en verspreiden van de kennis over reeën en het behoud en het beheer van hun leefomgeving.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bron: Statuten van Stichting Kenniscentrum Reeën

Uit het ontwikkelen en het beheer van de inhoud van de website www.over-reeen.nl is de organisatie Kenniscentrum Reeën ontstaan.

Foto: Stand Kenniscentrum Reeën tijdens klimaatfestival Op Morgen (2019), gemeente Bronckhorst
  • Het verzamelen, digitaliseren en ontsluiten van kennis over reeën en
  • Het initiëren, begeleiden en stimuleren van onderzoek naar reeën en hun leefomgeving

Bron: Statuten van Stichting Kenniscentrum Reeën

Kenniscentrum Reeën bevat inmiddels de rijke ervaring van circa 100 jaar actief beschermen en beheren van reeën. Zij is daarbij gesteund door voortrekkers in het beheer van reeën. Mensen die gezorgd hebben dat reeën nu weer in heel Nederland voorkomen.

Afbeelding: Samenleven met reeën

 

We geven u graag in overweging ons een bijdrage te schenken

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of via
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen