Overweeg je op een manier bij te dragen aan onze doelen, het verzamelen, beschikbaar stellen en uitwisselen van kennis over reeën? Dan kun je contact opnemen met Kenniscentrum Reeën. We nemen je idee graag in behandeling.

Voorbeelden van bijdragen zijn foto's, video's, informatie, giften en ook complimenten. We worden daarbij telkens weer blij verrast. De bijdrage worden gebruikt om:

  • Onze informatie beter te maken
  • De website te onderhouden
  • Je vragen te kunnen beantwoorden
  • Activiteiten te financieren zoals

Dat kan zelfs doelgericht: Door een geldbedrag over te maken naar RegioBank rekeningnummer NL88 RBRB 0706 6041 64 o.v.v. de activiteit die u wilt steunen, bijvoorbeeld 'Website' of 'Drone voor Bronckhorst e.o.'

We zorgen door jouw steun dat meer:

  • Mensen betrokken raken en blijven bij natuur
  • Mensen natuur en natuurbeheer beter gaan begrijpen
  • Mensen kansen voor en met wilde dieren leren kennen
  • Mensen een volledig beeld krijgen van omgaan met wilde dieren

Bij voorbaat hartelijk dank.

Afbeelding: Kenniscentrum Reeën staat tussen de mensen <

Doneer
via RegioBank
NL88 RBRB 0706 6041 64
of met creditcard via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

 

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
RSIN: 8531.02.272

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen