Onderzoek aan en in de leefomgeving van reeën helpt ons reeën en hun gedrag beter te leren kennen. De conclusies daaruit leiden tot activiteiten van Kenniscentrum Reeën die ons beter met reeën leren samenleven. Deze activiteiten worden projectmatig aangepakt en de resultaten beschikbaar gesteld.

H. Arendsen overdenkt na het plaatsen van wildspiegels welke activiteiten de reeën nog meer kunnen  helpen


Daarnaast leveren andere kennisinstituten uitkomsten van onderzoeken die van betekenis zijn voor reeën en/of hun leefomgeving. Deze informatie in artikelen vormen voor Kenniscentrum Reeën haar bronnen.

Onderdeel van de onderzoeken is het analyseren van gedrag en karkassen. Bijvoorbeeld kunt u een dood gevonden ree laten onderzoeken bij het Dutch Wildlife Healt Centre. Of het dode ree melden bij de Voedsel en Waren Autoriteit die het karkas via Central Veterinary Institute (CVI) laat onderzoeken.

Wageningen Research Centre doet veel onderzoek naar grote wilde hoefdieren en hun interactie met de samenleving. De leerstoelgroep Resource Ecology doet daarin specifiek onderzoek naar de manier waarop dieren in het wild leven en hun effect op de leefomgeving.

In het buitenland is onderzoekt het Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) in het bijzonder Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung veel onderzoek naar reeën en samenleven met reeën.

Projecten

Ontsnipper leefomgeving

Ontsnipperen betekent het behoud of herstel van nu niet verbonden leefomstandigheden zodanig dat een leefomgeving voor planten en dieren ontstaat, wordt hersteld of behouden blijft. Ontsnipperen zorgt voor leef- en migratiemogelijkheden voor plant- en diersoorten en bieden mensen rust- en herstelruimte.

Stimuleer randenbeheer

Zorgt voor geleidelijke overgangen van cultuurgrond via de zoom (met ruigtekruiden of kruidachtige planten), de mantel (waarin struiken domineren) naar het bos (waar bomen domineren).

Voorkom aanrijdingen

Voorkom aanrijdingen met reeën en andere wilde dieren met een wildwaarschuwingssysteem. Geef zo'n wildwaarschuwing en rijdt bewust en alert.

Voorkom slachtoffers maaien

Voorkom slachtoffers maaien door het opsporen van reekalveren en vreemdmaken. Hier leest u hoe u voor het maaien en tijdens het maaien van lang gras en ruigte kunt voorkomen dat reeën slachtoffer worden.

Drones redden reeen

Drone's helpen bij het efficiënt voorkomen van slachtoffers door maaien en ander grondgebruik. Slachtoffers zijn bijvoorbeeld reeën, weide- en akkervogels.

Een natuurdrone voor

Een natuurdrone voor ... is een initiatief gestart door Kenniscentrum Reeën om ervaring op te doen met het verkrijgen en zijn van een drone-team.

Natuurdrones op de kaart

Natuurdrone's op de Kaart brengt u snel in contact met de plaatselijke coördinator van natuurdrone inzet. Deze helpt bij het efficiënt voorkomen van slachtoffers zoals reeën en grutto's en patrijzen, van modern grondgebruik.

Zwarte reeen

Onderzoek naar herkomst van zwarte reeën door de contacten in Nederland te leggen en vergelijkingsmateriaal in Nederland te verzamelen.

Doneer
via RegioBank
NL88 RBRB 0706 6041 64
of met creditcard via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Share


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
RSIN: 8531.02.272

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen