Onderzoek aan en in de leefomgeving van reeën helpt ons reeën en hun gedrag beter te leren kennen. De conclusies daaruit leiden tot kennisdelen door Kenniscentrum Reeën die ons beter met reeën leert samenleven. Deze activiteiten worden projectmatig aangepakt en de resultaten beschikbaar gesteld.

H. Arendsen overdenkt na het plaatsen van wildspiegels welke activiteiten de reeën nog meer kunnen  helpen


Daarnaast leveren andere kennisinstituten uitkomsten van onderzoeken die van betekenis zijn voor reeën en/of hun leefomgeving. Deze informatie in artikelen vormen voor Kenniscentrum Reeën haar bronnen.

Onderdeel van de onderzoeken is het analyseren van gedrag en karkassen. Bijvoorbeeld kunt u een dood gevonden ree laten onderzoeken bij het Dutch Wildlife Healt Centre. Of het dode ree melden bij de Voedsel en Waren Autoriteit die het karkas via Central Veterinary Institute (CVI) laat onderzoeken.

Wageningen Research Centre doet veel onderzoek naar grote wilde hoefdieren en hun interactie met de samenleving. De leerstoelgroep Resource Ecology doet daarin specifiek onderzoek naar de manier waarop dieren in het wild leven en hun effect op de leefomgeving.

In het buitenland is onderzoekt het Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) in het bijzonder Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung veel onderzoek naar reeën en samenleven met reeën.

We geven u graag in overweging ons een bijdrage te schenken

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of via
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Share


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen