Illustratie: Maaien voor Biodiversiteit 1, bron: ©Frank Verhagen
Illustratie: Maaien voor Biodiversiteit 2, bron: ©Frank Verhagen
Illustratie: Maaien voor Biodiversiteit 3, bron: ©Frank Verhagen
Illustratie: Maaien voor Biodiversiteit 4, bron: ©Frank Verhagen

Wilt u ook maaien  voor soortenrijkdom? De onderstaande werkwijze beperkt het aantal slachtoffers onder dieren tot een minimum en tast zo min mogelijk het terrein aan:

  • Maaitijden zijn indicatief, de vegetatie en de terreinomstandigheden bepalen de exacte maai-tijdstippen.
  • Werkmethode en in te zetten machines dienen afgestemd te zijn op het behoud van dieren en het terrein om slachtoffers, insporing en verdichting tot een minimum te beperken.
  • Maak de avond of morgen voor het maaien vreemd. Bijv. door het perceel af te zoeken met een natuurdrone en ophangen van zakken. Werk zoveel mogelijk van binnen naar buiten.
  • Terreinen kunnen zacht en/of nat zijn. Indien gewenst door de directie dienen deze graslanden met een wetlandtrack o.g. gemaaid en geruimd te worden.
  • Bij percelen die grenzen aan verharding dient tenminste de eerste 1,5 meter vanaf de verharding gemaaid te worden ivm. uitzichthoeken. Van al het overige te maaien oppervlak dient ca 15% te worden overgeslagen tbv flora en fauna.
  • Exacte vorm en locatie van te sparen deel/delen zijn door de maaier ter plaatse te bepalen. Vakken mogen aaneengesloten of verspreid over het gebied worden gekozen. Minimaal oppervlak per vak is 10 m2
  • Meest bloemrijke en/of schrale deel van de vegetatie sparen, zonder bomen, opslag of ruigtekruiden De ruigtekruiden reuzen berenklauw, Japanse duizendknoop, akkerdistel, ridderzuring, brandnetel en braam kunnen altijd gemaaid worden.
  • Invasieve exoten als Reuzen berenklauw en Japanse duizendknoop worden als zodanig behandeld.
  • Houtige opslag van tot bomen uitgroeiende soorten, dient altijd gemaaid te worden.


Lees voor uw keus van de maaimachine: Mähtechnik und Artenvielfalt

Help ons, 
maak uw bijdrage over op
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of 
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Share


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen