Illustratie: Maaien voor Biodiversiteit 1, bron: ©Frank Verhagen
Illustratie: Maaien voor Biodiversiteit 2, bron: ©Frank Verhagen
Illustratie: Maaien voor Biodiversiteit 3, bron: ©Frank Verhagen
Illustratie: Maaien voor Biodiversiteit 4, bron: ©Frank Verhagen

Maaitijden zijn indicatief, de vegetatie en de terreinomstandigheden bepalen de exacte maai-tijdstippen.

In te zetten machine dient afgestemd te zijn op de terreinomstandigheden en behoud van dieren om diepe sporen en slachtoffers tot een minimum te beperken. Overige graslanden kunnen nat zijn. Om dit te voorkomen kan bijvoorbeeld met een wetlandtrack o.g. gemaaid en geruimd worden.

De graslanden dienen ter bescherming van aanwezige fauna van binnen naar buiten gemaaid te worden.

Bij percelen die grenzen aan verharding dient tenminste de eerste 1,5 meter vanaf de verharding gemaaid te worden ivm. uitzichthoeken. Van al het overige te maaien oppervlak dient ca 15% te worden overgeslagen tbv flora en fauna.

Exacte vorm en locatie van te sparen deel/delen zijn door de maaier ter plaatse te bepalen. Vakken mogen aaneengesloten of verspreid over het gebied worden gekozen. Minimaal oppervlak per vak is 10 m2

Meest bloemrijke en/of schrale deel van de vegetatie sparen, zonder bomen, opslag of ruigtekruiden De ruigtekruiden reuzen berenklauw, japanse duizendknoop, akkerdistel, ridderzuring, brandnetel en braam kunnen altijd gemaaid worden.

Invasieve exoten als Reuzen berenklauw en Japanse duizendknoop worden als zodanig behandeld.

Houtige opslag van tot bomen uitgroeiende soorten, dient altijd gemaaid te worden.

Lees voor uw keus van de maaimachine: Mähtechnik und Artenvielfalt

We geven u graag in overweging ons een bijdrage te schenken

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of via
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Share


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen