Afbeelding: Maak het de dieren niet moeilijk!


Maak het de dieren niet moeilijk!

Maai van Binnen naar Buiten

Maai niet de randen!

Afbeelding: Eenvoudig wildwaarschuwingssysteem

Ga naar het midden van het perceel

Afbeelding: Maai van binnen naar buiten

Maai van binnen naar buiten

Afbeelding: Maai, Tenslotte, randen en overhoeken

Maai daarna de randen


Gebruik uw GPS!
als stuurhulp!

Laad de video: Voorkom maaislachtoffers
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/2016_voorkom_slachtoffers_maaien_864.jpg Op initiatief van J.Brinkman en H. van der Wal ontstane film over praktische manier om slachtoffers bij maaien hooigras te voorkomen.
Geproduceerd door: D.Bulten
Gesteund door regio Achterhoek van Vereniging Het Reewild

12-05-2007

Veel van wat je nodig hebt staat op deze website en kun je tonen, kopiëren en printen.

Bepaal eerst wat je wilt vertellen. Bijvoorbeeld waar reeën leven en hoe je een mannetje van een vrouwtje onderscheid. Vertel vervolgens iets over hoe ze leven en Tenslotte hoe kun je helpen de reeën te redden.

Bijvoorbeeld door het voorkomen van slachtoffers tijdens het maaien. Dat doe je door het opsporen en in veiligheid brengen van de reekalfjes en het vreemd maken. Je leest daarover op deze pagina meer.

Tijdens je spreekbeurt zou je een fladderzak kunnen maken van een afvalzak!

We hopen dat we je zo helpen. Jij kunt ons ook helpen. Maak daarvoor foto's van wat je doet en stuur deze aan ons! Alvast hartelijk dank.

Op deze manier helpen we elkaar om samen met reeën te leren leven.

Succes!!

Als, na een koude periode begin juni verrassend warm wordt hebben de reeën en hun kalveren het goed. Ze liggen enigszins beschut in het lang gras. Maar dan gaan ook de boeren en natuurbeheerders maaien.

afbeelding: Reekalf in lang gras


In die periode van het jaar, de zoogtijd, zijn de reegeit en de reekalveren dagelijks maar gedurende een korte tijd bij elkaar. Om te zogen "roept", fiept, de reegeit de reekalveren naar zich toe om te zogen. Na dit contact verstopt het reekalf zich weer en gaat bewegingsloos liggen. Het vertrouwt op de schutkleuren en het weinig afgeven van geuren. De reekalveren liggen onderling tot tientallen meters van elkaar. De jonge dieren lopen dan een groot risico om slachtoffer te worden van het maaien.

Indien de reegeit, in deze eerste weken, bij de reekalveren is dan verdedigt de reegeit de kalveren door zich te laten zien. Bijvoorbeeld zie je dat een reegeit in het te maaien gras blijft staan. Of in geval van een hond negeert de reegeit de mens en benadert de hond om deze met de poten te slaan. Heeft u, in de zoogtijd, de indruk dat een reegeit, zich 'laat' zien, of uw hond aanvalt dan is dat hoogstwaarschijnlijk omdat er reekalveren in de buurt zijn! En dus een teken dat ere slachtoffers kunnen vallen.

Reekalveren leren al in enkele uren zich te drukken voor gevaar. In een reflex laten ze zich vallen en drukken zich tegen de aarde. Hierdoor laten ze een zeer klein geurspoor achter en kost het predatoren veel moeite om de geur van het reekalf van de reegeit te onderscheiden. Die bovendien in de omgeving de aandacht van de belager probeert te trekken. Echt vluchten doen de jonge dieren niet. Na een korte vlucht, zullen jonge reekalveren proberen zich te verschuilen. Een heel succesvol gedrag maar helaas slecht als een maaimachine het leven van het dier bedreigt.

Reekalveren zijn niet de enige slachtoffers van maaien van hooiland. Als u meer wilt lezen over de effecten van hooien op de fauna raden we u aan Wiessen ernteprocessen und die wirkung auf die fauna te lezen.

Help om slachtoffers maaien te voorkomen

Je bent als je redelijkerwijs kan weten dat je door je handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna veroorzaakt, verplicht dergelijk handelen achterwege te laten, voor zover zulks handelen in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd.

Het is echter verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met dat doel op te sporen. Dat betekent dat je onder de huidige wet zonder ontheffing alleen de reekalveren mag opsporen als je deze niet wilt doden, verwonden of van de vrijheid beroven. Dat is ook niet zo. Je wilt ze veiligstellen en voorkomen dat ze het te maaien perceel weer in gaan.

Dat doet u door het te maaien gebied vreemd te maken!! De combinatie van opsporen, veiligstellen en vreemd maken voorkomt dat de dieren in het perceel zijn ten tijde van de werkzaamheden.

Beter iets doen dan niets doen.

Het opsporen van beschermde planten en dieren voor werkzaamheden noemen we ook wel schouwen. Voor het opsporen van dieren zijn diverse methoden ontwikkeld bijvoorbeeld het opsporen van warme nesten, eieren en dieren met drones. Tijdens dit opsporen ziet de drone-piloot waar de verblijfplaatsen van reeën en andere dieren zoals patrijzen, fazanten en weidevogels zich bevinden. De methode maakt het mogelijk om circa 10 hectare per uur af te zoeken als optie is het mogelijk de coördinaten vast te leggen.

Daar waar niet met drones mag worden gevlogen komt het voor dat met grote groepen vrijwilligers en honden de percelen worden afgezocht. Om te voorkomen dat de dieren teruggaan in het te maaien perceel worden zij gevangen en niet zelden, opgesloten. Hoogstwaarschijnlijk was het ook hier beter vreemd te maken.

Afbeelding: Reekalfjes opsporen en veiligstellen


Deze methode brengt namelijk enorm veel stress met zich mee en maakt de zeer jonge dieren niet alleen bang voor het maaien maar in vijfentwintig procent van de gevallen ook vreemd voor de reegeit. Bovendien leren de reekalveren niet wat voor hen in een dergelijke situatie wel een veilig gedrag is.

Een reekalf is nooit ver van de moeder en ligt doodstil. Ze meent dat jij haar niet ziet omdat ze vertrouwd op de schutkleur en het ontbreken van lichaamsgeur. In de eerste twee weken zal het dan ook niet snel vluchten. Bij aanraken zal het wel gaan. Als het dier vlucht laat er dan geen hond op jagen. Maak ook geen plotselinge geluiden. Het heeft namelijk geleerd zich onmiddellijk te laten vallen en te drukken, vertrouwend op haar schutkleur en het ontbreken van lichaamsgeur. Laat het vluchten en een veilig heenkomen zoeken.

Ben je van mening dat je het dier toch moet verplaatsen. Zorg dan dat je het dier niet direct aanraakt maar bijvoorbeeld gras of grote bladeren gebruikt tussen jouw lichaam en het lichaam van het reekalf. Dat verlaagt enorm het risico dat het reekalf niet wordt aangenomen door de reegeit. Want het komt in één op de vier gevallen voor dat de reekalveren niet meer door de reegeit worden aangenomen. Dat risico wordt kleiner naar mate er minder aanraking is met hond, mens of vreemd geurende voorwerp als een zak of kist.

Laad de video: Vreemdmaken met fladderzak
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/fladderzak_420.jpg Geproduceerd door: Herzo van der Wal, Kenniscentrum Reeën
27-04-2018

Vreemdmaken is het onaantrekkelijk maken van een gebied voor wilde dieren door bijvoorbeeld geuren, geluiden en andere signalen.

De reegeit en de reekalveren zullen niet in een gebied gaan liggen of er uit vertrekken waar zij nerveus worden van vreemde signalen. Zij zullen zich verstoppen op plaatsen waar zij zich wel veilig voelen bijvoorbeeld onder een braamstruik, in de hei of andere ruigte.

Men dient echter het succesgeheim in acht te nemen: de middelen zoals fladderzakken dienen pas de morgen, avond of namiddag voor het maaien in het perceel met lang gras geplaatst te worden. Zodat de reekalveren in de nacht het perceel verlaten of niet betreden. Als onverwachts het maaien echter niet doorgaat dienen de middelen verwijderd te worden tot dat er wel gemaaid gaat worden. De dieren leren namelijk snel de situatie als niet gevaarlijk herkennen. Volgens sommige boswachters komt andersom ook voor. Namelijk dat oudere reeën het "vreemdmaken" als signaal voor het komende gevaar leren kennen.

Afbeelding: Plaatsen flattertüten

Als je jaren op dezelfde manier je gras maait is het niet eenvoudig om een andere werkwijze te accepteren. Los van het voordeel dat van binnen naar buiten maaien voor wilde dieren heeft is het volgens ons efficiënter.

Als namelijk de eerste snede bij van binnen naar buiten maaien nauwkeurig wordt bepaald, bijvoorbeeld met GPS-stuurhulp dan wordt het steken tot een minimum beperkt en de buitenkant efficiënt gemaaid. Je rijdt minder over het gemaaide gras en je drijft de aanwezige dieren uit het perceel!

Dat lijkt logisch. Maar anno 2018 heeft Kenniscentrum Reeën nog geen onderzoek gevonden waarin bovenstaande is onderzocht! Wie levert ons de stukken?

Hier delen we uw ervaringen met van binnen naar buiten maaien en vreemd maken. Wil je jouw ervaring ook delen reageer dan via het contactformulier Over Reeën.

Jaren geleden gingen wij als volgt te werk: Vlak voor het maaien werd het te maaien perceel doorzocht op de aanwezigheid van kalveren. Als een kalf werd gevonden werd het dier in de dichtstbijzijnde houtwal gelegd en plaatsten wij een stuk gaas om de plek waar het kalf lag. Na het maaien werd het gaas verwijderd. Nu gaan we al enkele jaren als volgt te werk, waarbij een goede samenwerking met de grondgebruiker een pre is. Hij meldt ons een dag voor het maaien welke percelen worden gemaaid. De avond ervoor zetten we in het gras om de ongeveer 30 meter, lange stokken met daaraan een opvallende en grote maar lichte zak die net boven het gras wappert. De reegeit haalt dan haar kalveren 's nachts uit het gras.
 

Wij hebben uw advies opgevolgd helaas zijn er desondanks reekalveren gesneuveld. Het leek erop dat de reekalfjes de wapperende zakken 's nacht niet hebben durven te passeren.

Ons land ligt dwars door het bos. Er komen dan ook veel reeën voor. Die laten elk voorjaar vaak op dezelfde percelen tot ongeveer 30 meter uit de bosrand de reekalveren achter. We proberen die bij het maaien te sparen door de avond ervoor stokken met een plastic zak te plaatsen. Vinden we een kalf, dan pakken we het (vanwege de reuk) met plukken gras in onze handen op en verplaatsen het naar de bosrand. Zoiets geeft een goed gevoel. Reeën eten graag mee van de snijrogge die we gebruiken bij grasland verbeteren. Schade heb ik daar niet van en ik vind het trouwens mooie beesten om te zien.

Ik ben geen grootschalige boer maar maai hooi voor mijn paarden. Dat doe ik al jaren van binnen naar buiten. Het perceel is doorsneden met afrasteringen die ik aan de kopse einden open maak. Ik maai de avond van te voren de randen en de dag erop van binnen naar buiten. Ik zou de rand maaien in de avond van te voren kunnen vervangen door die avond de scheidingen in het perceel al te maaien en dan de volgende dag verder van binnen naar buiten. Ik ga het proberen.

Doneer
via RegioBank
NL88 RBRB 0706 6041 64
of met creditcard via

PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen