Foto: Reeën in versnipperd landschap fotograaf: Mark Zekhuis

Meer en meer raken reeën opgesloten tussen barrières in hun leefomgeving. Het groter worden van de dichtheid aan reeën of versnipperd raken van het leefgebied is niet goed voor de overlevingskans van elk individuele ree in de reeënpopulatie.


Het leidt tot overbevolking en migratie naar andere gebieden met grote kans op een aanrijding met een ree. Dit kan versterkt worden door het toenemen van de gevaren die reeën bedreigen in hun leefgebied.

Migreren betekent dat reeën hun leefgebied proberen te verlaten. Zij worden daarbij geholpen door verbindingszones. Verbindingszones bestaan uit een 'ketting' van natuur in het landschap en doorgangen in infrastructuur. Natuur in het landschap kan bestaan uit overblijvende gewassen, akkerranden, hagen, singels, poelen. Maar ook resten van boscages, een verwaarloosde omgeving, een mestvaalt, composthoop of een wilde tuin. Als wij mensen daarnaast barrières in landschap en infrastructuur opheffen spreken we over ontsnipperen.

Er kleeft wel een nadeel aan ontsnipperen. Alles wordt min of meer hetzelfde. Algemene soorten versterken zich en kwetsbare soorten verdwijnen. Met name de soorten die zich makkelijk aanpassen overwinnen. Sommige soorten danken hun bestaan namelijk aan het min of meer geïsoleerd liggen van hun leefgebied. De isolatie ontstaat omdat het leefgebied moeilijk te bereiken is voor ander vaak meer invasieve soorten. Het ree kan gezien worden als zo'n invasieve soort. Maar verbinden helpt ook predatoren om hun bijdrage in het ecosysteem in te vullen.

Door de aaneenschakeling van oversteek- en uittrede plaatsen voor reeën ontstaan ecologische verbindingszones voor nagenoeg alle fauna. Een belangrijk gegeven voor het behoud van natuurlijke processen.

Wij kunnen bij het verbinden van natuur gebruik maken van faunatechnieken en verkeersmaatregelen. We onderscheiden daarin:

Hoe (internationale) overheden en natuurbeschermingsorganisaties omgaan met wegen en natuur leest je op de website www.wegenennatuur.be.
Zoek je de hoed en de rand van wilde dieren en verkeer dan adviseren wij: WILDLIFE AND TRAFFIC: Een handbook om conlicten te identificeren en oplossingen te ontwerpen.

Laad de speler voor: Video Bouw Flora- en Faunabruggen
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/Bouw_Flora_en_Faunabruggen_256.jpg Geproduceerd door: Meerjaren Programma Ontsnippering
Beeldverslag van het maken van negen 'natuurlijke' verbindingen, ecoducten of faunabruggen
Opdrachtgevers: Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Rijkswaterstaat, ProRail en Provincie Gelderland

03-07-2013

Laad de speler voor: Gebruik Flora- en Faunabruggen
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/Flora_en_Faunabruggen_256.jpg Geproduceerd door: Meerjaren Programma Ontsnippering
Beeldverslag van gebruik van ecoducten ter gelegenheid van opleveren laatste ecoduct uit een serie van negen.
Opdrachtgevers: Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Rijkswaterstaat, ProRail en Provincie Gelderland

02-06-2013

We geven u graag in overweging ons een bijdrage te schenken

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of via
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Share


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen