Gebruiksbepaling tussen U (gebruiker) en Stichting Kenniscentrum Reeën

Het Kenniscentrum Reeën bestaat uit verschillende informatievoorzieningen. Die voorzieningen worden U aangeboden onder de voorwaarde dat U onze gebruiksvoorwaarden accepteert. Lees de gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat U de voorzieningen van Stichting Kenniscentrum Reeën gebruikt.

Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat U akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als U niet met deze gebruiksbepaling akkoord wenst te gaan, verzoeken wij U deze voorzieningen niet te gebruiken. Klik op deze link om de gebruiksvoorwaarden te lezen.

Persoonsgegevens
Indien U persoonsgegevens aan Kenniscentrum Reeën verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden U aan deze privacyverklaring goed te lezen. Klik op deze link om onze privacyverklaring te lezen

Voorzichtigheid is geboden wanneer U of uw kinderen persoonlijk identificerende informatie over uzelf in een communicatiedienst openbaren. Kenniscentrum Reeën heeft daar geen directe controle over, en keurt niet vooraf, de inhoud van uw berichten of informatie in een communicatiedienst. Kenniscentrum Reeën kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat betreft de inhoud van de door u verstrekte informatie en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan zo'n communicatiedienst.