Gebruiksbepaling tussen jou (gebruiker) en Stichting Kenniscentrum Reeën

Het Kenniscentrum Reeën bestaat uit verschillende informatievoorzieningen. Die voorzieningen worden jou aangeboden onder de voorwaarde dat jij onze gebruiksvoorwaarden accepteert. Lees de gebruiksvoorwaarden daarom aandachtig door voordat je de voorzieningen van Stichting Kenniscentrum Reeën gebruikt.

Door jezelf toegang te verschaffen tot de website ga jij akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet met deze gebruiksbepaling akkoord wenst te gaan, verzoeken wij je deze voorzieningen niet te gebruiken. Klik op deze link om de gebruiksvoorwaarden te lezen.

Persoonsgegevens
Als jij persoonsgegevens aan Kenniscentrum Reeën verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden jou aan deze privacyverklaring goed te lezen. Klik op deze link om onze privacyverklaring te lezen

Voorzichtigheid is geboden wanneer jij of jouw kinderen persoonlijk identificerende informatie over jezelf of die kinderen in een communicatiedienst openbaren. Kenniscentrum Reeën heeft daar geen directe controle over en keurt niet vooraf de inhoud van die berichten of informatie. Kenniscentrum Reeën kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat betreft de inhoud van de door jou of je kinderen verstrekte informatie en voor handelingen die volgen uit de deelname aan zo'n communicatiedienst.