Kijk de video: Drone als natuurbeschermer, Wildlife preservation by drone
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/drones_redden_reeen_420.jpg
https://youtu.be/38PVo4qWGGs
Produced by: Wouter Borre Productions
17-05-2015

 

Afbeelding: Trekkers en partners in project Een natuurdrone voor Vorden e.o.


Bedankt Stichting DiNaMo Fonds, WBE IJssel-Oost, Gemeente Bronckhorst, Prowild en diverse particulieren. Jullie hebben het mogelijk gemaakt om te starten met het opsporen en in veiligheid brengen van beschermde in het wild levende dieren d.m.v. een drone om Vorden.

Kenniscentrum Reeën streeft sinds 2012 naar de inzet van drones met warmtedetectie in Nederland. En zet deze Natuurdrones op de Kaart. Het ontdekte toen dat deze drones helpen effectief slachtoffers van natuurwerkzaamheden te voorkomen. Sindsdien spant zij zich in om deze techniek en de opgedane kennis beschikbaar te stellen.

Zo heeft zij in de regio Vorden in 2016 een praktijktest georganiseerd. De uitkomst was aanleiding om in 2017 de bijeenkomst “Drones redden reeën en andere dieren” te organiseren. Het resultaat van die bijeenkomst is het beschikbaar stellen van de kennis en ervaring van natuurdrone-teams.

Een natuurdrone-team is voor Kenniscentrum Reeën een combinatie van gecertificeerde vliegers en deskundige vrijwilligers met de juiste middelen. Daarom wordt door Kenniscentrum Reeën in het project Een natuurdrone voor Vorden e.o. nu kennis en ervaring opgebouwd in het beschikbaar krijgen en houden van dergelijke natuurdrone-teams.

Een natuurdrone voor Vorden e.o. is begonnen met een idee en vervolgens vormgeven tot een plan:

Poster: Voorkomen maaislachtoffers


Jaarlijks wordt een ontelbaar aantal dieren slachtoffer van werkzaamheden in het buitengebied zoals maaien van gras en ruigte. Daaronder zijn nesten en jongen van grutto, patrijs, haas en het ree.

Dit is deels te voorkomen door vooraf beschermende maatregelen te treffen zoals de te bewerken percelen af zoeken en vreemdmaken. Het werk gebeurt door vrijwilligers en professionals die geïnformeerd zijn door de grondgebruik/eigenaar over wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Die beschermende maatregelen kunnen beter en kosten veel tijd.

Logo KcR


De grondleggers voor Kenniscentrum Reeën (KCR) maken zich sinds 2008 sterk om slachtoffers van maaien te voorkomen. Het leren van de aanschaf en het het gebruik van een drone is daar onderdeel van. Zo startten zij het project: Een drone voor Vorden. Dat al snel uitgroeide tot een plan om vijf drone-teams beschikbaar te krijgen in de hele gemeente Bronckhorst. Inmiddels is er al veel ervaring opgedaan. 

Dit arbeidsintensieve zoeken kan veel sneller met een warmtesensor onder een drone. Systematisch vliegt het droneteam de drone over het perceel en spoort warme plekken op zoals dieren en nesten. Dit bespaart veel manuren waardoor snel in een gebied van wel tien hectare, de dieren beschermd worden.

Daarvoor dient door de vrijwilligers kennis en ervaring te worden gekregen om met een drone een missie te kunnen en mogen uitvoeren. Een erkend droneteam is voor KCR een combinatie van erkende, deskundige natuurbeschermers met de juiste middelen.

Een natuurdrone missie bestaat uit:

 • De vlucht voorbereiden
 • Een vluchtplan maken
 • Advies uitbrengen en
 • Weloverwogen de dieren opsporen en in veiligheid brengen.

Het doel van het project: Een natuurdrone voor Vorden e.o. is om minimaal één droneteam incl. de middelen voor een periode van vier jaar te krijgen.

Zo’n droneteam heeft tenminste:

 • Een duidelijke werkwijze
 • Een vaardige dronevlieger
 • Een geregistreerde drone
 • Een WA-verzekering
 • Communicatiemiddelen

De totale onkosten van het werk zijn per team geraamd op € 12.000 incl. de inzet. Er kan variatie in het benodigde budget ontstaan omdat afhankelijk van het doel om grotere dieren als reeën of kleinere dieren waaronder nesten en eieren van weidevogels er andere eisen aan de drone, sensoren en software worden gesteld.

Om meer flexibel en rendabeler te zijn stelt KCR haar bestaande organisatie, netwerk, kennis en communicatiemiddelen beschikbaar en verzorgd zij:

 • Advies rond inzet van een drone
 • Signaleert, stimuleren en ondersteund zij droneteams
 • Stelt zij drones en/of sensoren beschikbaar
 • Kwalificeert zij drone-teamleden
 • Verbindt zij vraag en aanbod

Het eindresultaat is een robuuste organisatie van droneteams die over langere tijd slachtoffers onder wilde dieren door activiteiten van mensen probeert te voorkomen.

De beoogde gebruikers van droneteams zijn groenbeheerders die de dieren willen beschermen zoals:

 • Particuliere buitenplaatsen
 • Boeren en hun aannemers
 • Agrarisch natuurbeheerders
 • Overheden (Gemeente, Waterschap, Provincie)
 • Natuurbeschermingsorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Wildbeheereenheden)
 • Toezichthouders
 • Weide- en akkervogelbeschermers
 • Burgers
 • Jagers
 • Vissers

Alleen met een gezamenlijk doel blijken mensen bereid te investeren. Neem nou bijvoorbeeld het project als: Een Natuurdrone voor Vorden e.o..

KCR worstelde met de vraag hoe legt zij aan haar verschillend georganiseerde, gebruikers uit wat bereikt wordt met de inzet van een natuurdrone. Wat blijkt, vooral de persoonlijke benadering is beloond met donaties en steunbetuigingen. Daarnaast zijn de organisaties die dicht bij de initiatiefnemer staan, die de initiatiefnemers kennen, bereid een bijdrage te leveren. Veel moeilijker wordt het als de benaderde personen en organisatie verder van de materie staat. Je moet dan namelijk op kostbare manieren aantonen dat men met een goede zaak gaat steunen. Dat kost jaren. Het blijkt dat daar ontzettend veel kosten en inspanning mee gemoeid zijn. Kosten die niet direct ten goede komen aan het doel en een project. Dat hebben wij onderschat. Gelukkig voor u. U kunt daar gebruik van maken.

Het meest positief is gereageerd als we informeren over wat wij al weten over de natuurdrone en daarna vragen waar de luisteraar aan denkt als je ons verhaal hebt gehoord. Wat voor een klus deze met de natuurdrone zou willen (laten) uitvoeren. Dan proberen we tot een plan te komen. Natuurlijk wordt dan bepaald wat de voorwaarden zijn en of deze haalbaar zijn. Het komt ook voor dat je dan niet onmiddellijk dichter bij elkaar komt. U kunt helpen door samen te werken.

Voor ons is elk plan een praktijkonderzoek. Daarin komen doel, middelen en planning aan de orde. We kunnen ook samen met jou kijken wat nodig is. Een voordeel is bijvoorbeeld dat je vooraf beter weet wat de kosten en de risico's zijn.

Natuurlijk komt het ook voor dat het plan heel veel op dat van iemand anders lijkt. Dan overwegen we of het efficiënter is de plannen te combineren. En ook kan het zo zijn dat je geen natuurdrone-project wil starten maar onze aanpak helpt nastreven. Ook daarover kunnen we afspraken maken. Schroom daarom niet stuur ons een bericht bijvoorbeeld via ons contactformulier. Icon: Contactformulier Kenniscentrum Reeën .

Jij kunt ons helpen
bijv. door een bijdrage op
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden

Deel


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen