Het voorkomen van maaislachtoffers vraagt om Vreemdmaken:

 • Activeer de eigenaar, grondgebruiker en/of maaier (een maand voor de werkzaamheden)
 • Verbindt vrijwilligers (met elkaar en de grondgebruikers)
 • Stem het werk af:
  • Wat (bijv. reekalveren opsporen met natuurdrone, dieren in veiligheid brengen, vreemd maken)
  • Waar (percelen in kaart brengen en routes uitstippelen)
  • Wanneer (moment van maaien aangeven)
 • Bevestig de afspraken dag voor de missie
 • Voor de missie uit:
  • Maai voor biodiversiteit
  • Spoor de dieren op
  • Breng de dieren in veiligheid
  • Maak vreemd

Hulpmiddelen om maaislachtoffers te voorkomen:

Raadpleeg de pagina: Vrijwilligers voorkomen maaislachtoffers
Raadpleeg de pagina: Voorkom slachtoffers werkzaamheden
Raadpleeg de pagina: Natuurdrones op de Kaart
Raadpleeg de pagina: Maaien voor biodiversiteit

Deel de poster: Poster: Voorkom slachtoffers maaien
Deel de folder:  Folder: Voorkom slachtoffers maaien

We hebben in de ontwikkeling van meerdere vrijwilligers tot een natuurdrone-team een patroon herkend en vertaald naar realistische stappen in de tijd. Essentieel daarin is het beschikbaar krijgen en up to date houden van de middelen.

Stappenplan

Stappenplan voorkomen slachtoffers met natuurdrone


Kennisdelen

 • Vliegen met een op afstand bestuurbaar vliegtuig
  • Inleiding (aug)
  • Training (aug-okt)
  • Demonstratie vaardigheden (okt)
  • Oefenen (okt-mrt)
 • Systematisch toepassen natuurdrone (okt-nov)
  • Beheer natuurdrone
  • Inleiding way-points-vlucht
  • Training way-points-vlucht
  • Team oefenen natuurdrone missie (okt-nov)
  • Toepassen (feb->...)
  • Evaluatie en erkenning (mei-jul)

Ondersteunen

Bron:
Een natuurdrone voor Vorden e.o. (2018)
Rehkitzrettung infos (Rehkitzrettung Schweiz 2019)

We krijgen veel en zeer diverse reacties op berichten over het beschermen van reekalveren en andere in het wild levende dieren met een drone. Er zijn er waarin een vrijwilliger zich aan bied al dan niet met drone, er zijn er waarin mensen hun drone aanbieden en er zijn ondernemers die bij ons opdrachten denken te kunnen verwerven. Kortom de verwachtingen lopen uiteen. Die verwachtingen willen we “richten” zodat de betrokkene zoals jij ons beeld kent van wat er komt kijken bij natuurdrone inzet, wat wij van jou denken te mogen verwachten en wat je van ons kan verwachten.

Maar: Het is mooi dat veel mensen zich voor deze zaak willen inzetten. Dat is al winst.

Wat komt er zoal bij kijken.
Los van hoe graag jij je wilt inzetten om reekalveren en andere in het wild levende dieren te redden, komt er veel meer bij kijken dan het vliegen met je drone boven landbouwpercelen of natuurgebieden. Zo veronderstellen wij de kennis over wetgeving, drones en pilootvaardigheden als vanzelfsprekend aanwezig. Die laten we hier daarom buiten beschouwing. Maar om je een idee te geven van wat er nog meer bij komt kijken beschrijven we achtereenvolgens:

 • Contact met de perceeleigenaar
 • Vormgeven van uitvoeringsteam
 • Voorbereiding detectievlucht
 • Uitvoering
 • Evaluatie en nazorg t.b.v. perceeleigenaar

Contact met de perceeleigenaar
Alles begint met het verzoek of een opdracht van de grondgebruiker of perceeleigenaar. Die heeft de wens dat voordat het perceel bewerkt wordt, eerst de in het perceel aanwezige dieren in veiligheid gebracht worden.
Maar bij een deel van de eigenaren is de techniek nog niet bekend, leeft deze wens nog niet of wordt het “vreemdmaken”[1] op een traditionele en vaak tijdrovende manier gedaan. Bovendien mag dit waardevolle werk voor veel eigenaren niets kosten. Met voorlichting en steun vanuit de samenleving is hier nog een wereld te winnen.

Vormgeven van uitvoeringteam
Een ervaren dronepiloot die zich op het systematische vliegen over het perceel concentreert mag niet worden afgeleid. Daarom wordt deze bijgestaan door een observator die de beelden van sensoren real time analyseert en de nader te onderzoeken plekken markeert. Dat analyseren vraagt praktische ervaring.
De gemarkeerde plekken worden vervolgens door de veiligstellers op aanwezige dieren zoals reekalveren gecontroleerd die dan op de juiste manier[2] het dier in veiligheid brengen. Dat betekent naar een naburige niet te bewerken en tevoren gekozen plek. Het uitvoeringteam bestaat dus uit tenminste drie mensen: piloot, waarnemer en veiligsteller.

Voorbereiding detectievlucht
Als het verzoek om de dronevlucht en de datum van de perceelbewerking zoals maaien is bepaald worden naast alle normale dronevluchtvoorbereidingen de te vliegen routes uitgezet (waypoints)[3].

Bij veel of omvangrijke percelen kan een selectie worden gemaakt van die delen die een grote kans op bijvoorbeeld reekalveren hebben. De bepaling van die kans gebeurt in overleg met de perceeleigenaar en faunadeskundigen. Percelen waar eerder op traditionele manieren dieren in veiligheid werden gebracht of waar werd vreemd gemaakt zijn voor de natuurdrone aanpak zeker interessant.

Daarnaast wordt door het team met de grondgebruiker of perceeleigenaar afgesproken hoe laat in de avond of vroeg in de ochtend gaat worden gestart. Dat is nodig om optimaal te kunnen profiteren van het temperatuurverschil tussen de dieren en de directe omgeving. Daarop hebben zowel het weer, de bodemgesteldheid en de zon invloed.

Uitvoering
Bij de uitvoering van de vluchten is er een spanning tussen de benodigde vliegtijd voor het afzoeken van het perceel en de tijd die nodig is voor het aanwijzen van de hotspots en het veiligstellen. De realtime analyse van warmtebeelden op hotspots kost tijd en is zonder praktische ervaring niet gemakkelijk. Oefenen en ervaring maakt dat je steeds beter het kaf van het koren weet te scheiden. Tijdverlies ontstaat ook omdat de piloot de drone boven de gedetecteerde plek laat hangen om de veiligsteller er heen te dirigeren. Veel tijd kan worden gewonnen door dit te oefenen en door hotspotdetectie. Hotspotdetectie is een manier waarbij de coördinaten aan de veiligsteller doorgegeven kunnen worden zonder dat de drone de vlucht hoeft te onderbreken.

Evaluatie en nazorg t.b.v. perceeleigenaar
Even zo belangrijk als het verwerven van de verzoeken om dieren op te sporen en veilig te stellen is te horen of je dit naar wens hebt gedaan en wat de geleerde lessen zijn.

Je begrijpt inmiddels dat er wel wat komt kijken bij het dierenleed voorkomen met drones. Belangrijk is een met een zekere zelfstandigheid kunnen opereren in een lokaal uitvoeringsteam.

Wat betekent dit voor jou.
Het zou mooi zijn als je in je eigen streek contact legt met perceeleigenaren die sympathiek staan tegenover het idee om “Dierenleed te voorkomen met drones”[4]. Dat je in je eigen omgeving enthousiaste vrijwilligers zoekt voor je uitvoeringsteam. Praat ook eens met Faunabeheerders. En dat je zoveel mogelijk met je eigen apparatuur vliegt.

Waarmee kunnen wij je helpen?
Vrijwilligers die dronepiloot zijn en een warm hart voor de natuur hebben en met bovenstaande aan de slag willen, kunnen wij ondersteunen door:

 • Het beschikbaar stellen van draaiboeken.
 • Het leveren van video’s en foto’s over natuurdrones.
 • Het organiseren van themabijeenkomsten (al dan niet online).
 • Ervaringen en kennis delen middels onze Kennisbank.
 • Samen te trainen.
 • Opleiden in warmtebeeldanalyse, hotspot-detectie en/of het veiligstellen van reeën.
 • Zoeken naar financieringsmogelijkheden en subsidies.

Met jou willen wij zo een landelijk dekkend netwerk van Natuurdrones opbouwen!

[1] Vreemdmaken is het onaantrekkelijk maken van een gebied voor wilde dieren door vlaggen, geuren of geluiden.

[2] Bij de veiligsteller wordt kennis van reeën verondersteld.

[3] De ervaring leert dat je op een vlieghoogte van 35 meter een strook van 20 meter breed kan afspeuren Maar dit is afhankelijk van de specificaties van de warmtebeeldcamera.

[4] Zorgplicht is bij wet geregeld.

Zowel het zich bevinden op terrein van anderen, vliegen met drones, als het verstoren van in het wild levende en dus beschermde dieren is verboden en dus aan strenge regels gebonden. We wijzen daarop omdat wij de inzet van natuurdrones promoten.

De dronevlieger dient zelf te kunnen bepalen:

 • Welke ontheffingen nodig zijn om het luchtruim en/of de gronden te betreden. (Eigendom, grondgebruik)
 • Welke ontheffingen nodig zijn voor het opsporen en in veiligheid brengen van beschermde dieren en planten.
 • Welke ontheffingen nodig zijn voor de inzet van een drone

Het is ons niet duidelijk of u een ontheffingen nodig heeft om beschermde dieren in veiligheid te brengen en wat er dan valt onder in veiligheid brengen. We gaan ervanuit dat in veiligheid brengen mag mits de bedreiging binnen 24 uur dreigt. De soort als geheel niet ernstig bedreigd is. De autoriteit om eventueel een ontheffing te verstrekken is de Provincie. Het ligt voor de hand dat dit in nauw overleg gebeurt met de lokale faunabeheerders zoals de wildbeheereenheid en de faunabeheereenheid.

Het regelen van de benodigde ontheffingen, de vaak korte hectische tijd waarin het redden van dieren wordt gevraagd maakt dat wij adviseren om dit tijdig te doen voor een groter gebied bijvoorbeeld voor een beheereenheid voor fauna of natuur. Door dit voor meerdere piloten en vrijwilligers te doen zorgt u dat u op het moment zelf alle aandacht kan richten op het organiseren van de gevraagde inzet en het opsporen van de dieren met de natuurdrone(s).

Om deze natuurdrone inzet te organiseren werkt het drone-team van Kenniscentrum Reeën mee aan het Natuurdronenetwerk Nederland.

Kenniscentrum Reeën stimuleert het systematisch beschermen van reekalveren tegen de maaidood. Het ondersteunen van de vrijwilligers met natuurdrones is al in 2012 ontstaan en heeft in 2017 meer vorm gekregen door het delen van ervaring op de kaart.

Door de Kenniscentrum Reeën projecten Natuurdrones op de Kaart en Een natuurdrone voor Vorden is in 2019 duidelijk geworden hoe versnipperd de vrijwilligers en de kennis rond natuurdrones is. Er is een grote groep mensen die graag kennis en ervaring uitwisselen. Zo ontstond het idee om te werken aan een netwerk van natuurdrone-vrijwilligers te komen.

Dat netwerk is het geheel van samenwerkende mensen in het toepassen van drones bij het beschermen en beheren van in het wild levende dieren en planten. Het doel van dit netwerk is de kennis, ervaringen uit te wisselen en zo de teams te helpen aan deskundige toestroom van vrijwilligers. In deze lijn organiseerden we bijeenkomsten, maakten een eerste opzet en schreven op wat er zoal komt kijken bij natuurdrone inzet.

Natuurdronenetwerk Nederland > Wildlife-DROne NEtwork > W-DRONE.

Wordcloud: Samenwerking natuurdrone-vrijwilligers

Jij kunt ons helpen
bijv. door een bijdrage op
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden

Deel


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen