Icoon: Natuurdrones redden reeën

 

Natuurdrone op de Kaart is een initiatief van Kenniscentrum Reeën

Het voorkomen van maaislachtoffers vraagt om Vreemdmaken:

  • Activeer de eigenaar, grondgebruiker en/of maaier (een maand voor de werkzaamheden)
  • Verbindt vrijwilligers (met elkaar en de grondgebruikers)
  • Stem het werk af:
    • Wat (bijv. reekalveren opsporen bijv. met natuurdrone, dieren in veiligheid brengen, vreemd maken)
    • Waar (percelen in kaart brengen en routes uitstippelen)
    • Wanneer (moment van maaien aangeven)
  • Bevestig het moment en de afspraken (kort voor de werkzaamheden)
  • Spoor de dieren op
  • Breng de dieren in veiligheid
  • Maak vreemd
  • Maai voor biodiversiteit 

Hulpmiddelen om maaislachtoffers te voorkomen:

Raadpleeg de pagina: Vrijwilligers voorkomen maaislachtoffers
Raadpleeg de pagina: Voorkom slachtoffers werkzaamheden
Raadpleeg de pagina: Natuurdrones op de Kaart
Raadpleeg de pagina: Maaien voor biodiversiteit

Deel de poster: Poster: Voorkom slachtoffers maaien
Deel de folder:  Folder: Voorkom slachtoffers maaien

Kenniscentrum Reeën biedt ervaring in het opsporen van wilde dieren met een natuurdrone. Een natuurdrone is een drone met een sensor om dieren te detecteren. De natuurdrone helpt mensen de dieren in veiligheid te brengen en dus slachtoffers te voorkomen. Het is belangrijk dat daarbij wordt samengewerkt.

Zou je daar graag aan bijdragen lees dan wat er nodig is op de pagina Vrijwilligers voorkomen maaislachtoffers en meld je dan aan via het contactformulier Kenniscentrum Reeën. Wij zetten je dan op de kaart en werken samen met jou aan het Natuurdronenetwerk Nederland.

Afbeelding: Inpakken voor dronevlucht na melding via natuurdronelijst

 

 


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Deel

Jij kunt ons helpen
bijv. door een bijdrage op
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden

Cookies instellen