Onderzoek leerde ons de in het wild levende dieren zoals reeën beter te leren kennen. Die kennis helpt mensen beter met de natuur samen te leven.

H. Arendsen overdenkt na het plaatsen van wildspiegels welke activiteiten de reeën nog meer kunnen  helpen 

Dat onderzoek start vanuit vragen en belangstelling. Veel antwoorden kunt u zelf in de beschikbare kennis vinden. Er zijn echter ook ontwikkelingen die nader onderzoek nodig maken. Bijvoorbeeld nieuwe techniek om dieren te beschermen. Dat is voor Kenniscentrum Reeën aanleiding om projecten te starten. Daarbij is uw gerichte steun enorm belangrijk. Op basis van de beschikbare middelen worden de speerpunten bepaald en projecten opgezet en uitgevoerd. Bijvoorbeeld het verbeteren van over-reeen.nl.

Daarnaast leveren andere kennisinstituten uitkomsten van onderzoeken die van betekenis zijn voor reeën en/of hun leefomgeving. Deze informatie in artikelen vormen voor Kenniscentrum Reeën haar bronnen.

Onderdeel van de onderzoeken is het analyseren van gedrag en karkassen. Bijvoorbeeld kunt u een dood gevonden ree laten onderzoeken bij het Dutch Wildlife Healt Centre. Of het dode ree melden bij de Voedsel en Waren Autoriteit die het karkas via Central Veterinary Institute (CVI) laat onderzoeken.

Wageningen Research Centre doet veel onderzoek naar grote wilde hoefdieren en hun interactie met de samenleving. De leerstoelgroep Resource Ecology doet daarin specifiek onderzoek naar de manier waarop dieren in het wild leven en hun effect op de leefomgeving.

In het buitenland is onderzoekt het Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) in het bijzonder Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung veel onderzoek naar reeën en samenleven met reeën.


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Share

U kunt ons helpen 
door een bijdrage op
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of 
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Cookies instellen