In de eerste plaats geldt:

 • Zorg voor veiligheid van jezelf en anderen.
 • Bel de politie ( tel. 0900 88 44 )
 • Niet gaan achtervolgen of zoeken.
 • Rustig en terughoudend handelen.
 • De politie haalt een nazoekteam ter plaatse
 • Het nazoekteam gaat de situatie verder afhandelen
 • De materiële gevolgen kunt u later regelen.
Afbeelding: Ree slachtoffer aanrijding


Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van faunabeleid. In diverse provincies is bepaald dat, voordat een niet geoorloofde handeling met een beschermd dier plaatsvindt, de politie in kennis moet worden gesteld. Dat kan via de meldkamer (0900 8844). Daarna zorgt de meldkamer dat deskundigen ter plaatse komen en de situatie afhandelen. Die werkwijze heet de Valwildregeling.

De Valwildregeling is inmiddels in een groot deel van Nederland ingevoerd. Elke andere werkwijze is daar niet toegestaan.

Afbeelding: Aangereden ree en voertuig na aanrijding


Op grond van de circulaire wapens en munitie 2005 punten 5.7 en 5.8 en de Wet natuurbescherming wijzen politie en provincie deskundigen aan en geven hen verlof voor het opsporen en doden van losgebroken en/of gewond vee/wild. Dat mag ook op die terreinen waar men anders niet bevoegd is. Die aanwijzing geeft tevens toestemming om het gedode of gewonde dier te vervoeren.

Die aangewezen persoon is in staat om de afweging te maken of een gewond dier of het achtergebleven jong voor opvang en rehabilitatie in aanmerking komt. Het uitgangspunt is dat het dier snel en verantwoord terugkeert in de natuur.

De persoon is ook in staat een gewond dier op te sporen en eventueel te doden. Het opzoeken mag ook uitgevoerd worden met een daartoe gekwalificeerde hond. Het team dat bestaat uit de aangewezen persoon, een gekwalificeerde hond en eventueel diens begeleider noemen we het nazoekteam.

De Valwildregelingen zijn het gevolg van de vele verkeersongevallen met reeën en andere grote diersoorten die in de politieregio Noord- en Oost Gelderland plaatsvonden. Vaak werden deze ongevallen door de politie afgehandeld. Maar het was ook gebruikelijk dat de lokale jachtopzichter, terreinbeheerders of dierenambulance medewerkers de slachtoffers waaronder mensen en dieren hielpen. Het was door al die betrokkenen vaak niet mogelijk om adequaat op te treden en inzicht te krijgen in de problematiek. Dat kwam mede doordat er wettelijk belemmeringen waren zoals:

 • De betrokkenen hadden geen bevoegdheid om handelingen met beschermde dieren zoals reeën uit te voeren.
 • De jager/jachtopzichter was niet altijd bevoegd om zijn wapens op de plek van de aanrijding voorhanden te hebben of te gebruiken.
 • De politieagent mag het dienstwapen niet gebruiken om een beschermd dier te doden.
 • De dierenambulance-medewerker was niet bevoegd om dode beschermde inheemse dieren te vervoeren.

Deze belemmeringen hadden tot gevolg dat ook alle schade die door de hulpverlening zou kunnen ontstaan niet gedekt was door wettelijk aansprakelijkheidsverzekeringen.

De Valwildregeling heeft hierin duidelijkheid verschaft binnen wettelijke kaders. De wettelijke bevoegdheid van de politie en provincie zijn daarin gecombineerd om afspraken te maken met deskundigen over het doden en of vervoeren van beschermde dieren.

Voor meer informatie over dit onderwerp;
http://www.zweethonden.nl
http://wetten.overheid.nl en zoeken op:
Circulaire wapens en Munitie 2005; art.5.7 en 5.8
Wet Natuurbescherming 2015; art. 3.4

Help ons, 
maak uw bijdrage over op
NL88 RBRB 0706 6041 64
t.n.v. Kenniscentrum Reeën te Vorden
of 
PayPal, de veilige en complete manier van online betalen.

Share


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
Bank: NL88 RBRB 0706 6041 64
KvK-nr: 58588892

Logo Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen