Voor ons begint redden van reeën en andere dieren met onderzoek. In november 2016 zijn wij gestart met het bij elkaar brengen van mensen die ervaring hebben met natuurdrones. Om van die successen te leren evalueren we jaarlijks de resultaten op basis van ervaringen en reacties uit het veld.

Onze vragen aan de ons bekende coördinatoren vermeld op Natuurdrones op de Kaart zijn:

  • Hoeveel hectare zijn afgezocht? bijv. 12 Ha.

  • Deed je dit met of zonder warmtedetectie onder een drone?

  • Hoeveel uren was je hiermee bezig? bijv. 0,5 u. voorbereiding 2 u. vliegen

  • Hoeveel personen waren er nodig? bijv. 2 pers.

  • Wat was de aanleiding/het doel? bijv. monitoren aantal

  • Wat is er beschermd? bijv. 2 hazen, 6 reeën, 1 nest patrijzen

  • Wilt u, nog langer, op Natuurdrones op de Kaart staan?

We zijn heel blij als je je opgeeft voor Natuurdrones op de kaart en jouw ervaringen met ons deelt. Dat kan onder andere via ons contactformulier (klik hier om deze te openen). We gaan die informatie in overeenstemming met jouw wens verwerken.

Voor ons begint redden van reeën en andere dieren met een onderzoek. In november 2016 zijn wij gestart met het bij elkaar brengen van drone-experts. Zo verzamelen we jaarlijks de resultaten op basis van onze vragen, berichten en ervaringen in het veld. We concludeerden:

De aanschaf en het inzetten van drones is anno 2020 nog geen gelopen race. Er lijkt een concurrentie te zijn tussen de professional en de amateur zowel onder de vliegers, de natuurdrone teams, de natuurbeheerders. Het doel is in alle gevallen fondsen werven. De race lijkt sterk te beïnvloed te worden door de discussies over kwaliteit en capaciteit van de droneteams en hun middelen en de omstandigheid dat veel boeren op dezelfde dag hun werk lijken te doen bijvoorbeeld maaien, hoe organiseer je dan de inzet. Daarnaast weerhouden de prijs en het niet hebben van ervaring de aanschaf van een drone.

Zeker zijn er ook positieve resultaten. Zo zijn er lokaal mensen die de samenwerking vinden, creatief zijn en wel drones beschikbaar krijgen. Vooral als in de aanschaf en het beheer van de drone onderscheid wordt gemaakt in drone, hulpmiddelen, vaardigheden opdoen kan er vanuit de verschillende doelstellingen georganiseerd en gefinancierd worden. Zo ontstonden er drone-teams rond één drone die voor verschillende doeleinden konden worden ingezet. En lezen we dat collectieven van weidevogelliefhebbers, akkervogels, agrarisch natuurbeheer, modelvliegvereniging en jagers drones aanschaffen en kunnen inzetten. We zien dat men elkaar op dit punt vindt en elkaar helpt de dieren te beschermen. Drones brengen de mensen bij elkaar. Er ontstaat een Natuurdronenetwerk in Nederland.

Ook in de uitvoering worden successen geboekt. Erg boeiend was de ervaring dat het veld dat de avond oor het maaien vreemd was gemaakt geen reekalveren bevatte tijdens de drone-vlucht. Dat was onze verwachting maar tegen de verwachting van de beheerder in! Andersom is ook de ervaring dat alleen het plaatsen van de fladderzakken niet de aanwezige reekalveren uit het perceel verjagen. Eerder drukken zij zich in afwachting van wat er komen gaat. Het KcR verwacht nu dat de avond voor het maaien vreemdmaken in combinatie met een drone zeer goed werkt. Waardoor er meer hectares kunnen worden afgewerkt die avond en de volgende morgen. Ook is duidelijk geworden dat in alle gevallen wel fladderzakken geplaatst moeten worden, in het perceel, 15 meter uit de perceelrand en 30 meter uit elkaar!! Nader onderzoek is nodig hoe de fladderzakken slim kunnen worden verzameld voor of tijdens het maaien, naar de ideale afstand en wat te doen in het geval van veldreeën.

Ook is er een enorme behoefte. De mensen van Natuurdrones op de Kaart werden vanuit het hele land opgebeld om te komen redden. Variërend van: "Ik wil mijn perceelrand klepelen kunt u kijken of er jonge hazen liggen" tot "Morgen maai ik twintig hectare grasland kunt u even komen schouwen". Opvallend is het dat de omvang van de behoefte niet blijkt uit de reacties van de drone-vliegers. Zij lijken vrij goed instaat om hun inzet te doseren. De verwachting van de deelnemers aan de bijeenkomsten rond natuurdrones is echter dat er een groot, mogelijk te groot, sluimerend potentieel aan vraag is. Dat potentieel komt vast beschikbaar als het resultaat van het beschermen ook bij die beheerders en terreineigenaren bekend wordt.

Voor de drone-teams is het belangrijk hun inzet te doseren bijvoorbeeld door duidelijk te maken hoever hun werkgebied gaat, waar de prioriteiten tijdens de missie liggen en welke activiteiten door de vrager worden uitgevoerd.

Conclusie. Er is vraag en belangstelling. Er is voor een beperkte oppervlakte natuurdrone-capaciteit beschikbaar en er is nog veel te leren.

Bent u niet overtuigd?

Wij wel. Wij onderzoeken sinds 1976 de toegepaste technieken om slachtoffers van landbouwwerkzaamheden te voorkomen. In 2005 kreeg dit een impuls door de opzet van Kenniscentrum Reeën. Daarbij zijn we ons er steeds van bewust dat dit efficiënt moet zijn. En dat we onze bevindingen moeten vertalen naar praktische adviezen. Zo ontstonden in 2010 de video, poster, flyer en webpagina: Voorkom slachtoffers maaien.

Al tijdens het maken van de filmopnamen, zoekend naar reekalfjes en ontstond het idee om de reekalfjes vanuit de lucht waar te nemen. In 2012 kwamen de eerste berichten dat anderen op dezelfde ideeën kwamen en dat het werkt. Intussen weten we dat dit lukt, mits 's morgensvroeg uitgevoerd. Midden 2016 heeft KCR dit zelf in de praktijktoets getoetst. Onze conclusie was; Geweldig maar er is nog veel te verbeteren willen we dit 'rendabel' in kunnen zetten!

Daarom organiseerde Kenniscentrum Reeën in 2017 een bijeenkomst voor haar volgers en andere geïnteresseerden.

Onderwerpen:
- Techniek en demonstraties - Roger Borre
- Toepassen en dienstverlening - Peter van den Brandhof
- Met reeën samenleven - Herzo van der Wal

De ongeveer zestig aanwezigen hebben gezien hoe het toepassen van drones in het bijzonder het vinden van beschermde wilde dieren zich heeft ontwikkeld. We hebben onder andere gezien hoe de jongen van de kwartelkoning zijn opgespoord. De kwartelkoning is naast dat ze vrij zeldzaam is, een kleine vogelsoort die maar moeilijk wordt gezien. Andere dieren, nesten en verblijfplaatsen die we via warmtebeeldcamera zagen waren adder, kievit, grutto, tureluur, ganzen, damherten en wilde zwijnen.

Bevestigd werd dat deze kleine onbemande vliegtuigen helpen bij het efficiënt opsporen van dieren. Naast het monitoren en beschermen van weide- en akkervogels en het voorkomen van dood maaien van reekalfjes werd het schouwen van bermen en watergangen en het voorkomen van schade aan landbouwgewassen als inzet voor natuurdrones genoemd.

Erg interessant was de demonstratie van een drone die in een grote verrekijker-tas past. Wat een mogelijkheden! Ons is duidelijk geworden dat anno 2021 voor een prijs van 7000 euro men een prima bruikbare drone kan kopen om reekalveren te redden!

Naast de aanschaf was er ook aandacht voor de kennis en het vliegen met de drone in de natuur. Voor de theorie wordt het aanbevolen om het zogenaamde dronecertificaat te halen. Inmiddels is deze door misbruik van drones en daarop aangepaste regelgeving sinds 1 januari 2021 in de EU-regelgeving verplicht. Daarnaast raden wij u aan om te leren vliegen. Natuurlijk dient men ook op de hoogte te zijn van de regels rondom het betreden van terreinen en omgaan met beschermde planten en dieren.

Afbeelding: reekalf met stuifmeel, Foto: Dick Pasman
Foto: Dick Pasman


Tenslotte waren er diverse reacties ten aanzien van het breder en gezamenlijk inzetten van drones met warmtedetectie en andere sensoren. Wat de deelnemers wilden is dat mensen die werkzaamheden laten uitvoeren alle bedreigde diersoorten op kunnen sporen en in veiligheid brengen. En niet moeten hoeven te zeggen: "Weidevogelnesten? Nee dat kan mijn drone niet". Dat risico bestaat namelijk door de grote prijsverschillen tussen types drones met warmtebeeldsensor. Vanuit die gedachte lijkt het erop dat terrein beherende organisaties mensen die bereid zijn om te investeren in kennis en vaardigheden een drone met warmtedetectie moeten aanbieden.

Hoewel het primair gaat om de reeën of weidevogels is de conclusie dat als we dan toch investeren in deze techniek we het maar beter meteen goed kunnen doen. Dat wil zeggen onderzoek naar toepassen van drones in natuurbeheer steunen en collectief drones aanschaffen.

We lijken op weg naar een netwerk van natuurdrones en -piloten en een specialistische bedrijven op dit terrein. In dat kader is het goed te zien dat er diverse initiatieven lopen zoals het project: Weidevogeldrone en de bovenstaande Natuurdronelijst.

Al met al hebben de aanwezigen een leerzame bijeenkomst gehad met zeldzame beelden zowel qua mogelijkheden als waarnemingen. Zij kregen de gelegenheid om doelgericht kennis uit te wisselen met experts op het gebied van reeën opsporen met warmtedetectie. Daarmee is een voorbeeld gegeven hoe deze kennis uit te wisselen is met collega's en anderen. De sprekers waren en zijn bereid om hun verhaal uit te dragen. Zij richten zich met name op mensen die opdracht geven natuurontwikkeling te monitoren en percelen met natuurwaardes te beheren bijv. grondgebruikers, werkvoorbereiders, opzichters en toezichthouders in faunabeheer, groenbeheer en landschapsbeheer.

Graag zou Kenniscentrum Reeën met drones en vrijwilligers het beheer van randen, overhoeken en beheerweides willen monitoren op het gebruik als broedgelegenheid en onderkomen voor wilde dieren. Met als uiteindelijk doel het onderbouwd stimuleren van overjarig laten worden van grassen, kruiden en heesters. Dat is volgens ons erg belangrijk voor de instandhouding van insecten en hun larven en dus voor voor jonge vogels, amfibieën en reptielen. De vrijwilligers met drones helpen in dit concept natuurlijk ook om reekalfjes te zoeken in de te maaien delen van percelen.

Afbeelding: Opening bijeenkomst: Drones redden reeën door Herzo van der Wal, foto: Kees de Geeter

 

Afbeelding: Roger Borre reageert op vragen over toepassing drone met warmte detectie tijdens schouw. foto: Wouter Borre

 

Afbeelding: Peter van den Brandhof op naar legio mogelijkheden met natuurdrone voor reeën en weidevogels, foto: Wouter Borre

 

Afbeelding: Herzo van der Wal en Willem van Lulofs Umbgrove in actie tijdens demonstratie: Drones redden reeën

Kijk de video: Reekalfjes redden met drone
https://www.over-reeen.nl/portals/0/video/Medemogelijk_gemaakt_door_Rabobank_1080.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8SUWHvZq1w8
Produced by: Nijkerk Nieuws
Met dank aan: Rabobank, Nick van Adrichem, Henk van Rijn, Joeri Hackman, Ely Hackman, Ed Keijzer
11-06-2018


www.over-reeen.nl
0575-556717
Prins Clauslaan 6
7251 AS te Vorden, Nederland

ContactTwitterFacebook
KvK-nr: 58588892

Logo - Kenniscentrum Reeën

Deel

Kunnen wij jou helpen
Wil je ons helpen?
Klik:

Cookies instellen